De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pagina 1Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON ACTIEVE KOOL IN VERDERGAANDE ZUIVERING EN HERGEBRUIK VAN WATER Voordracht in het kader van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pagina 1Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON ACTIEVE KOOL IN VERDERGAANDE ZUIVERING EN HERGEBRUIK VAN WATER Voordracht in het kader van de."— Transcript van de presentatie:

1 Pagina 1Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON ACTIEVE KOOL IN VERDERGAANDE ZUIVERING EN HERGEBRUIK VAN WATER Voordracht in het kader van de workshop en tentoonstelling – een organisatie van TNAV Johan Craeye Desotec Activated Carbon N.V.

2 Pagina 2Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Inhoud van deze voordracht çwat is actieve kool?  definitie - soorten - kengetallen - adsorptie çcasestudy : beluchte actieve kool filtratie  recuperatie percolaat klasse II stortplaats

3 Pagina 3Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Inleiding çActieve kool = adsorptiemiddel voor organische moleculen met veel toepassingen çMilieutoepassingen (water en lucht) çZuivering processtromen (gas en vloeistoffen)  eliminatie van geur, smaak, kleur, detergenten, pesticiden, fenol, benzeen, gechloreerde koolwaterstoffen, solventen, oliën, …  dechlorering, deozonisatie, …  recuperatie afvalwater.  katalysator chemische processen.

4 Pagina 4Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Wat is actieve kool? çEen microporeuze inerte koolstofvorm met een groot intern oppervlak çbasisstructuur ~ grafiet maar niet georganiseerde vorm çoppervlaktevergroting door activatie

5 Pagina 5Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Wat is activatie? çThermisch proces in stappen  1 - dehydratatie (verwijdering water)  2 - carbonisatie (elementaire koolstof)  3 - activatie (vergroten van intern oppervlak) çResultaat = poriën  macroporiën  mesoporiën  microporiën

6 Pagina 6Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Soorten actieve kool çnaar oorsprong  steenkool, kokosnoot, hout, turf,... çnaar fysische vorm  poeder, korrels, pellets,... çnaar activatieproces  stoom of chemisch çnaar nabehandeling  wassen, zeven, ontstoffen, impregnatie

7 Pagina 7Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Kengetallen van actieve kool çspecifiek of B.E.T. oppervlak çjoodgetal çmethyleenblauwgetal - stroop of molassegetal çCTC-getal çpH çvochtgehalte çasgehalte çabrasie- of hardheidsgetal çdensiteit - schudgewicht çchloorhalfwaardelengte çmesh-size çspecifieke getallen

8 Pagina 8Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Wat is adsorptie? çfysisch verschijnsel waarbij moleculen aan vaste stof hechten çverwijderings- of scheidingstechniek çorganische versus anorganische adsorptiemiddelen çfysisorptie versus chemisorptie

9 Pagina 9Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Fases van adsorptie çtransport vanuit bulkoplossing çdiffusie doorheen waterfilm çtransport door poriën en plaatjes çeigenlijke fysische binding çadsorptiecapaciteit  afhankelijk van adsorbans, adsorbaat, concentratie, medium en contacttijd

10 Pagina 10Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON De keuze van de geschikte kool? çAdsorptie-isothermen volgens Freundlich x/m = K C ev 1/n log x/m = log K + 1/n log Cev x/m = belading (mg/g of %) C ev = evenwichtsconcentratie K en 1/n = productafhankelijke constanten hoe groter K, hoe groter capaciteit hoe kleiner 1/n (plattere curve), hoe sterker binding çDoorbraakcurve çInterferenties!

11 Pagina 11Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON CASE STUDY (IMOG) Recuperatie van percolaat van een stortplaats als sanitair water en beregeningswater, na behandeling door een biologische zuivering en een beluchte actieve kool filtratie.  Tertiaire zuiveringstechniek  Verzadiging van de kool  Aanwezigheid van zuurstof  Chemische oxidatie + katalysatie  Biofilm + dragermateriaal

12 Pagina 12Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Beluchte actieve kool filtratie (commerciële benaming : OXYCON ® ) çEen effectieve beluchting van een actieve kool filter çSynergetische werking van verschillende reacties  adsorptie  chemische oxidatieprocessen - catalysator  bacteriegroei - bioregeneratie in situ (nutriënten)

13 Pagina 13Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Voordelen beluchting çGekende pluspunten  vast bed biologie  actieve kool çSpecifieke voordelen  langere tot blijvende standtijd  snelle opstart en stabiele werking  afbraak recalcitrante moleculen  nitrificatie

14 Pagina 14Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON flowsheet (1) influent (2) drukwaterpomp (3) aëratieunit (4) zuurstofbevattend gas (5) actieve kool filter (6) recirculatietank (7) effluent (overloop) (7) (1) (6)(4)(5) (2) (3)

15 Pagina 15Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON

16 Pagina 16Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Toepassing bij stortplaats kl.II ç120m³/dag percolaat afvalwater ç1ste fase : lozing riool : biologie + beluchte koolfiltratie  2de fase : lozing oppervlaktewater: extra beluchte koolfiltratie + tot 50m³ recuperatie voor sanitair en beregening v/d terreinen. çinstallatie omvat  actieve kool filter - 15m³ of 7000 kg actieve kool  circulatiedebiet 60m³/u bij ± 3bar  4m³/u à 4 bar perslucht  investering : € 49600 (2.000.000 bfr) excl. BTW  of huur : € 2115 / maand (85.000 bfr / maand)

17 Pagina 17Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Verloop influent-effluent

18 Pagina 18Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Exploitatiekosten per filter çBeluchte kool filter 1 (365 x 120 = 43800m³/j)  elektriciteit : circulatiepomp 7,5kW + perslucht 1,5 kW => ±8kW x 24 x 365 x 0,11 = € 7700  kool : 2,5x/jaar : 17500 kg x € 1,34/kg = € 23450/j  per m³ = € 0,711 / m³ (= 28,7 bfr / m³) çBeluchte kool filter 2 (365 x 80 = 29200m³/j)  elektriciteit : circulatiepomp 7,5kW + perslucht 1,5 kW => ±8kW x 24 x 365 x 0,11 = € 7700  kool : 1x/jaar : 7000 kg x € 1,34/kg = € 9380/j  per m³ = € 0,585 / m³ (= 23,6 bfr / m³)

19 Pagina 19Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON Besluit  Actieve kool behandeling kan een belangrijk element zijn met het oog op verdergaande zuivering en/of hergebruik van water


Download ppt "Pagina 1Workshop Edegem 21/04/05 DESOTEC ACTIVATED CARBON ACTIEVE KOOL IN VERDERGAANDE ZUIVERING EN HERGEBRUIK VAN WATER Voordracht in het kader van de."

Verwante presentaties


Ads door Google