De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Albert Meijer (www.albert-meijer.nl, @albertmeijer) 20 mei 2014 Publieke Innovatie Albert Meijer (www.albert-meijer.nl, @albertmeijer) 20 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Albert Meijer (www.albert-meijer.nl, @albertmeijer) 20 mei 2014 Publieke Innovatie Albert Meijer (www.albert-meijer.nl, @albertmeijer) 20 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Albert Meijer (www.albert-meijer.nl, @albertmeijer) 20 mei 2014
Publieke Innovatie Albert Meijer 20 mei 2014

2 Leidende vragen Wat is publieke innovatie?
Wat zijn kenmerken van innovatoren? Wat is het B&O-perspectief op innovatie?

3 VRAAG Wat vind je de grootste innovatie van de afgelopen 20 jaar?

4 1. Wat is publieke innovatie?
Kernachtige definities: Novelty in action (Altschuler & Zegans, 1997) New ideas that work (Mulgan and Albury, 2003) Kernelementen van innovatie: Een idee dat nieuw is in die context Een idee dat ook wordt gerealiseerd

5 Definitie van innovatie:
Innovation means the application of ideas that are new to the (business, governance, organizational, institututional) context To provide value to the enterprise or customers To generate public value

6 Innovatie of verbetering
Weinig innovatie Veel innovatie Weinig verbetering Geen verandering Innovatie zonder meerwaarde Veel verbetering Incrementele verbetering Innovatieve verbetering Bron: Hartley (2005: 31): Innovation in Governance and Public Services

7 Innovatiedynamiek Fasen (Meijer, 2013) Continue innovatie
Idea generation Idea selection Idea testing Idea scaling-up Idea diffusion Continue innovatie Linux Cycli (Deming, 1986) Plan, Check, Do, Act

8 Soorten van innovatie Productinnovatie Diensteninnovatie
Institutionele innovatie

9 Open innovatie Opening voor samenwerking Opening naar buiten
Opening voor ideeën Opening voor verrassing BRON: WRR (2008), Chesbrough (2003)

10 Nieuwe innovatie Traditioneel Nieuw Meer gesloten Meer open
Meer top-down Ook bottom-up Vooral privaat Ook publiek

11 En wat leren we van Von Hippel?

12 Stratumseind 2.0

13 Ambtenaar 2.0

14 Voorbeelden tentamenvragen
User en manufacturer innovation Wat is volgens Von Hippel het verschil tussen user innovation en manufacturer innovation. Illustreer dit aan de hand van een voorbeeld. Hoe verhouden beide begrippen zich tot de termen Cathedral en Bazaar in het college van Meijer? Wat zijn innovatiegemeenschappen?

15 2. Wat zijn kenmerken van innovatoren?
Wat zijn de eigenschappen van Sandra Ballij die CTaste tot een succes hebben gemaakt?

16 Kenmerken uit de literatuur
Roberts & King (1991, 1996): Tenacious, works long hour, is goal driven, willing to take risks, confident and skilled in using political connections Doig and Hargrove (1987) A capacity to engage in rational analysis, an ability to see new possibilities offered by the evolving historical situation and a desire to make a difference. Bernier and Hafsi’s (2007): Autonomy, innovation, risk taking, pro-activeness, and competitive aggression as the dimensions that underlie the values and behaviors of entrepreneurs.

17 STELLING A. Of mensen innovatief kunnen zijn of niet ligt op hun 6e jaar al vast. B. Scholen en universiteiten kunnen mensen innovatief gedrag aanleren.

18 Casus: Burgernet

19 Verschillende innovators zijn nodig!
Managen van innovatieve organisaties Idee ontwikkelen Idee selecteren Idee testen Idee opschalen Idee verspreiden

20 3. Wat is het B&O-perspectief op innovatie?
Objectwetenschap Handelen van actoren in een bestuurlijke en organisationele context Multidisciplinaire wetenschap Sociologie, recht, economie, antropologie, politicologie, psychologie, …

21 Bolman & Deal: Reframing organizations
Structuur – Functionele analyse Motivaties – Psychologische analyse Macht – Politieke analyse Cultuur – Symbolische analyse

22 Opkomst van sociaal ondernemerschap
Functionele analyse: onvervulde functie Neglected problems with positive externalities Machtsanalyse: strijd om toewijzing middelen Agenda niet bepaald door verkiezingen en overheid Psychologische analyse: vervulling behoeften Behoefte aan contact, waardering en zelfontplooiing Symbolische analyse: betekenisgeving Behoefte aan nieuwe collectiviteit

23 Centrale vraag bij B&O Hoe kunnen we samenwerking in het publieke domein zo organiseren dat dit het meeste publieke waarde oplevert?

24 Twee organisatiemodellen
Cathedral Bazaar Bron: Raymond (1999)

25 Opdracht Een wijk verloedert. Er is veel zwerfvuil, veel hondenpoep, graffiti. Mensen voelen zich onveilig. Zoek naar innovatieve oplossingen voor deze problemen aan de hand van de twee organisatiemodellen.

26 Take-home message Innovatie vereist samenwerking. Cruciale elementen van deze samenwerking zijn: Ruimte, verbinding, openheid Kenmerken van traditionele samenwerking: Inperking, afscheiding, geslotenheid Dus: innovatie in het publieke domein leidt per definitie tot spanning en is een complex veranderingsproces!


Download ppt "Albert Meijer (www.albert-meijer.nl, @albertmeijer) 20 mei 2014 Publieke Innovatie Albert Meijer (www.albert-meijer.nl, @albertmeijer) 20 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google