De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op zoek naar een kennisbasis voor kennisontwikkeling Velov studienamiddag Leuven 28-02-2007 Joost Lowyck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op zoek naar een kennisbasis voor kennisontwikkeling Velov studienamiddag Leuven 28-02-2007 Joost Lowyck."— Transcript van de presentatie:

1 Op zoek naar een kennisbasis voor kennisontwikkeling Velov studienamiddag Leuven 28-02-2007 Joost Lowyck

2 2 Conceptueel kader

3 3 Druk van ‘kennis’ maatschappij  ‘raplex’ maatschappij: rapid & complex belang van informatie en innovatie  mens als ‘kenniswerker’  het ‘nieuwe leren’  socio-constructivisme: ‘kennisarchitect’  Kennismanagement kennisontwikkeling en -deling  toenemend gebruik van ICT informatie/kennismanagement tools

4 4 Kennis: definitie  Kennis als diffuse term data: geïsoleerde elementaire deeltjes  getallen  letters  symbolen informatie: gecontextualiseerde betekenis  text – co-text- context kennis: individueel verwerkte informatie  cyclische interactie data-informatie-kennis-informatie

5 5 Kennis: types  externe kennis (= informatie)  interne kennis declaratieve kennis  weten ‘dat’ procedurele kennis  weten ‘hoe’ conditionele kennis  weten ‘waarom’ en ‘wanneer’  expliciete kennis bewust, toegankelijk  impliciete kennis verzwegen, verborgen, inerte kennis

6 6 Kennis: toenemende abstractie  kennis ingebed in wetenschaps- en/of beroepsdomein  inzicht in ‘discours’ van dat domein werkelijkheidsaspect en invalshoek (perspectief) conceptueel kader informatiestructuur  kennis ontwikkelt naar steeds grotere ‘abstractie’  conceptuele schema’s samenhang kenniselementen slots (invulplaatsen) en relaties op diverse niveaus hiërarchisch of in ‘conceptmaps’ ontwikkelende kennisstructuur: ‘conceptual change’

7 7 Kennis expert-beginner  expert: omvangrijke domeinkennis specifieke concepten informatieverwerking strategieën multipele perspectieven en oplossingen  beginner: gefragmenteerde kennis (bits) ‘dagelijkse’ begrippen beperkte informatieverwerking hiaten in voorkennis en misconcepties probleem: communicatie expert-beginner

8 8 Opvattingen over kennis: epistemologie  aard van kennis: juist/onjuist zeker/onzeker eenvoudig/complex absoluut/tentatief  aard van kennen: authoriteit vs. zichzelf als referentie ontvangen vs. zelf opgebouwd aanvaard vs. kritisch geëvalueerd formeel vs. contextueel

9 9 Kennis- of informatiemanagement?

10 10 Kennis in een organisatie Validated knowledge Information Working knowledge Competence centers Individual Community of interest Community of experts Training and education Publications Reports Consulting Training and education Documentation

11 11 Benaderingen informatiemanagement versus kennismanagement neerwaartse versus opwaartse informatiestroom of beide? standaardinformatie versus co-constructie van kennis bezit (‘ownership’) door elite of hele organisatie vaste, bevroren informatie versus dynamische kennisontwikkeling, -deling en evaluatie

12 12 Functies van ICT en informatiemanagement informatie-uitwisseling: documenten, boeken, video, dvd, software, video-conferencing, online-conferencing kennisopbouw door communicatie: e-mail, chat, listserv, MOO, MUD, (video)blogs, podcast… specifieke tools voor CSCL (computer-supported collaborative learning), zoals CSILE (Computer Supported Intentional Learning Environment) middelen voor informatie-organisatie (leerplatformen, informatiemanagement systemen,…)

13 13 ICT en (co)-constructie van kennis  impact van ICT maar gemedieerd door actoren: tutor, coach, expert, peers percepties van /opvattingen over kennis aard van kennis (inhoud) aard van kennen (proces)  behoefte aan digitale geletterdheid domeinkennis communicatiestrategie  technologie middel tot kennisontwikkeling geen ‘technology push’

14 14 Kenniskringen, kennisgemeenschappen

15 15 Kennisontwikkeling als sociaal proces  individuele kennis geleidelijke ‘internalisering’ van externe informatie uit omgevende cultuur sociale context als bron van kennis  mens is sociaal wezen samenwerking is natuurlijk  kennis is ‘verspreid’ over menselijke en culturele bronnen  samenwerking stimuleert cognitie, motivatie, self-efficacy, volharding sociale vaardigheden (Vygotsky; Piaget)

16 16 Fasen in co-constructie van kennis  delen/vergelijken van informatie  ontdekken van frictie, dissonantie of inconsistentie  onderhandelen over betekenis  uittesten en wijzigen van synthese  verwoorden van consensus en toepassing nieuwe kennis

17 17 Co-constructie van kennis in gemeenschappen  open omgevingen eisen ondersteuning om ‘lost in hyperspace’ te vermijden  kennisgemeenschappen zijn meer dan zelfhulpgroepen  vermijden van ‘plafondeffect’ door input nieuwe informatie  gemeenschappen van lerenden, kennisontwikkelaars en practici zijn doelgericht  gemeenschappen delen niet alleen kennis, ze bouwen die ook op

18 18 Genetwerkte gemeenschappen  leden van gemeenschappen creëren en delen doelen  gemeenschappen zijn flexibel, meervoudig en natuurlijk functioneren niet in anonieme ruimte, wel in een plaats of plek die ze met symbolische betekenis vullen activiteiten van gemeenschappen zijn meerzijdig: cognitief, emotioneel, sociaal, ethisch, cultureel…

19 19 Kenniskringen ‘communities of practice’: kenmerken  gemeenschap geborgenheid in sociale eenheid, ideeën uitwisselen, vragen stellen, zorgvuldig luisteren… kenniscreatie door kennisdeling kennisverspreiding  handelingspraktijk standaarden voor uitvoeren van werk, communicatie, oplossen van problemen  gemeenschappelijk domein algemene kennis, gespecialiseerde expertise, leden met zelfde beroep, functie of afnemend veld

20 20 Kenniskringen: onderzoek M. Kuijpers (1)  kennisdeling en –creatie proces- of productgericht betrokkenheid, niet alleen belangstelling continuïteit (aanwezigheid) noodzakelijk ownership  succesfactoren voor betrokkenheid: vrijwilligheid aandacht voor voor individueel leren gemeenschappelijke inhoud en resultaten  samenstelling kenniskring verwachtingen verschillen in ervaring  (weinig-veel): belemmerend  anderssoortig: bevorderend

21 21 Kenniskringen: onderzoek M. Kuijpers (2)  kennisverspreiding vooral intern, weinig extern afhankelijk van kennisproducten vooral visie als product wordt verspreid  voorwaarden mensen uit meerdere organisatie-afdelingen afstemming ambitie kringleden-organisatie tijd voorzien voor kennisverspreiding  kennisontwikkeling vooral kennis van kringleden, weinig gebruik van externe bronnen gevaar voor ‘heruitvinden van wiel’ te weinig gericht op handelingspraktijk en beroepsgroep

22 22 Aandachtspunten  ontwikkeling van kenniskringen volop aan de gang  grote diversiteit van doelen, inhoud, organisatie  vaak nieuwe wijn in oude zakken  individu behoort tot vele kringen en gemeenschappen  behoefte aan betrokkenheid, engagement  spanning m.b.t. opbrengst voor individu, groep, organisatie interne kring en externe input proces en product  empirisch valideren van bestaande modellen op zoek naar evaluatie SWOT

23 23 Referenties  Gunawardena, Lowe, C.A. & Anderson, T. (1997). Analysis of a Global Online Debate and the Development of an Interaction Analysis Model for Examining Social Construction of Knowledge in Computer Conferencing. Journal of Educational Computing Research, 17(4), 395-429.  Heeren, E., Wit, D. de, Dijksta, J., & Verwijs, C. (1999). Kennismanagement en ICT. Opleiding & Ontwikkeling, 12(3), 23-26.  Hofer, B.K., & Pintrich, P. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational research, 67(1), 88-140.  Kessels, J. (2001). Verleiden tot kennisproductiviteit. Enschede: Universiteit Twente  Kuijpers, M. (2005). Kenniswerk in kenniskringen. Onderzoek naar het fucntioneren van kenniskringen. CINOP.  Lowyck, J. & Pöysä, J. (2003). Communities of learners: leergemeenschappen als context voor opleiding en ontwikkeling. Opleiding en ontwikkeling, 3, 9-12.  Lowyck, J. (2003). Bouwen aan een leergemeenschap. Velon, Tijdschrift voor lerarenopleiders, 24(1), 34-35.  Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-creating Company. New York/Oxford: Oxford University Press.  Pieters, J. & de Vries, B. (2005). Kennisproductie en kennisdisseminatie in het Nederlandse onderwijsveld. Een voorstudie naar de rol van kennisgemeenschappen. Enschede: Universiteit Twente.  Scardamalia,M. & Bereiter, C. (1991). Higher levels of agency for children in knowledge building: A challenge for the design of new knowledge media. Journal of the Learning Sciences, 1(1), 173-190.  Simons, P.R.J., van der Linden, J., &. Duffy, T., (Red.). (2000) New learning. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.  Vanmaele, L. (2002). Leren schrijven van informatieve teksten. Leuven: Universitaire Pers Leuven.  Vanmaele, L., Lowyck, J. & Wielemans, K. (1992). Vak- en taalstructuren: een verkenning van hun samenhang. Leuven: CIP & T.  Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society. Camvridge, MA: Harvard University Press  Weggeman, M. (2002). Verhogen van kennisproductiviteit. KWAPO netwerk, 15 maart


Download ppt "Op zoek naar een kennisbasis voor kennisontwikkeling Velov studienamiddag Leuven 28-02-2007 Joost Lowyck."

Verwante presentaties


Ads door Google