De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingontwijking: een hot topic!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingontwijking: een hot topic!"— Transcript van de presentatie:

1 Belastingontwijking: een hot topic!
mr. P.J. (Peter) van Hagen

2 Hoe staat het met de rechtsbescherming?

3 Verdrag NL – Zwitserland (1)
Inwerkingtreding: 9 november 2011 Ter vervanging Verdrag uit 1951 Informatie-uitwisseling: artikel 26 Verdrag Bankgeheim geen weigeringsgrond: artikel 26, lid 5 Verdrag

4 Verdrag NL – Zwitserland (2)
Voorwaarden verzoek: artikel XVI, sub 6 Protocol Gegevens voldoende concreet m.b.t. individu Geen fishing expeditions Uitputtingsbeginsel: artikel XVI, sub 1 Protocol Geen frustratie effectieve uitwisseling inlichtingen: artikel XVI, sub c Geheimhouding (artikel 26 Verdrag)

5 Verdrag NL – Zwitserland (3)
Inlichtingen die voorzienbaar relevant zijn (artikel XVI, sub c Protocol) Vergelijk artikel 47 AWR: van belang kunnen zijn

6 Verdrag NL – Zwitserland (4)
Inlichtingenverzoeken alleen m.b.t. periode na 1 maart 2010 (artikel 29, lid 2 Verdrag) Geen medewerking aan verzoeken gebaseerd op gestolen informatie (goede trouw; Verdrag van Wenen)

7 Verdrag NL – Zwitserland (5)
Rechtsbescherming Artikel 5, lid 2 WIB

8 Verdrag NL – Luxemburg (1)
Artikel 26 Verdrag gewijzigd bij Protocol 29 mei 2009 Uitwisseling alleen op verzoek (niet spontaan of automatisch; briefwisseling NL-Luxemburg) Geen beroep op bankgeheim (artikel 26, lid 5 Verdrag) Geheimhouding (artikel 26 Verdrag)

9 Verdrag NL – Luxemburg (2)
Voorwaarden (briefwisseling) Geen fishing expeditions uitputtingsbeginsel

10 Verdrag NL – Luxemburg (3)
Naar verwachting relevante inlichtingen Inlichtingenverzoek m.b.t. tijdvak vanaf 1 januari 2011 (artikel 4 Protocol)

11 TIEA NL – Liechtenstein (1)
Verdrag op 17 november 2010 geratificeerd Informatie op verzoek (artikel 5) Voorwaarden (artikel 5, lid 5) Voldoende concreet en identificeerbaar Naam belastingplichtige niet nodig (artikel 2 Protocol)

12 TIEA NL – Liechtenstein (2)
Informatie naar verwachting van belang Informatieverzoek m.b.t. tijdvak na 1 januari 2010 (artikel 14 Verdrag) Oude stukken ook, indien van cruciaal belang voor onderzoek; mogelijkheid tot bewerken voorbehouden (artikel 5 Protocol) Geen uitwisseling Liechtenstein bij gestolen informatie (artikel 8, lid 2 Steueramtshilfe-gesetz) Op verzoek belastingplichtige informatieverstrekking (artikel 1, sub e Protocol)

13 Verdrag NL - België Artikel 26 Verdrag (bestaand)
Protocol 23 juni 2009: verruiming informatie-uitwisseling Uitwisseling bancaire informatie (artikel 29, lid 5 Protocol) Bankgeheim niet prohibitief (artikel 1 Protocol) Spaarrenterichtlijn vanaf 1 januari 2010 ver-ruimd (automatische gegevensuitwisseling)

14 Verdrag NL-België (2) Artikel 29 Verdrag van toepassing op “bij de bron verschuldigde belastingen op inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld op of na 1 januari 2010” (artikel 4, lid 2, sub 1 Protocol) Bancaire informatie: 1 januari 2008 (artikel 4, lid 3 Protocol)

15 Mededelingen EU december 2012
Verbeteren wederzijdse samenwerking lidstaten Aanpassen spaartegoedenrichtlijn (natuurlijke personen; alleen spaartegoeden) Bestrijden BTW carrouselfraude “Good tax governance” (anders zwarte lijst) Tegengaan agressieve taxplanning “code of conduct” Tax Identification Number (TIN) ( vgl. BSN)

16 Voorstellen Europese Parlement
Commissie van Economisch – Monetaire zaken Advies Sociaal en Economisch Comité EU Ontwerpresolutie EP

17 OESO Rapport “Adressering Base Erosion and Profit Shifting”
Rapport “Agressive Tax Planning based on After-Tax Hedging”

18 G-20

19 FATCA foreign account tax company act
Inwerkingtreding 1 januari 2013 Effectief m.i.v. 2014 Gefaseerde invoering t/m 2018 Doel: bestrijden belastingontwijking VS onderdanen met investeringen in buitenland. Middel: verplichte gegevensverstrekking door buitenlandse (financiële) instellingen aan IRS.

20 FATCA foreign account tax company act
Hoe? Verdragen (VK; Denemarken) Nederland in onderhandeling

21 FATCA foreign account tax company act
Op wie van toepassing? “Amerikaanse personen” “citizens or residents, domestic partnerships, domestic corporations, any estate other than a foreign estate, certain trusts, other persons not being a foreign person” Ruim

22 FATCA foreign account tax company act
Welke informatie? In buitenland aangehouden “financial accounts” Ruim In beginsel alle betalingen melden aan IRS (m.u.v. betalingen i.h.k.v. normale bedrijfsuitoefening).

23 FATCA foreign account tax company act
Welke informatie? Naam, adres, identificatienummer rekeninghouder Banksaldo

24 FATCA foreign account tax company act
Sanctie Kwalificatie tot “recalcitrante instelling” Bijvoorbeeld: indien rekeninghouder weigert afstand te nemen van buitenlandse privacywetgeving.

25 FATCA foreign account tax company act
Sanctie Opzeggen rekening Bronbelasting 30% ten laste van financiële instelling

26 Wijzigingen WIB per 1januari 2013 (Stb. 27 september 2012, 453)
Verplichte verstrekking informatie op verzoek Ook informatie waarvoor onderzoek nodig is Verplichte automatische inlichtingenuitwis-seling (m.i.v. 1 januari 2015) Verplichte spontane uitwisseling informatie

27 Voorgenomen wijziging WIB
Brief 30 mei 2013 Weekers aan TK Voornemen afschaffen kennisgevingsprocedure ex art. 5, lid 4 WIB Opheffen uitzonderingspositie NL In belang strijd tegen belastingontduiking

28 Hertoghs advocaten-belastingkundigen
BREDA ROTTERDAM


Download ppt "Belastingontwijking: een hot topic!"

Verwante presentaties


Ads door Google