De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale Inlichtingenuitwisseling Richtlijnen, Anti Fraude Verdragen en de Ecofin Raad Thomas Stolk (Ministerie van Financiën) 19 november 2009 Seminar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale Inlichtingenuitwisseling Richtlijnen, Anti Fraude Verdragen en de Ecofin Raad Thomas Stolk (Ministerie van Financiën) 19 november 2009 Seminar."— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale Inlichtingenuitwisseling Richtlijnen, Anti Fraude Verdragen en de Ecofin Raad Thomas Stolk (Ministerie van Financiën) 19 november 2009 Seminar EFS

2 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Introductie  Thomas Stolk  Werkzaam bij Ministerie van Financiën sinds 2001  Directie Internationale Fiscale Zaken  Verdragsonderhandelingen  Overlegprocedures  Azië  Directie Algemene Fiscale Politiek, afdeling Europa  Uitwisseling van fiscale inlichtingen

3 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Inhoud presentatie 1.Administratieve Samenwerkingsrichtlijn 2.Spaartegoedenrichtlijn 3.Anti fraude verdrag met Liechtenstein 4.Mandaat anti fraude verdrag met Andorra, Monaco, San Marino en Zwitserland 5.Ecofin Raad van 2 december: package deal

4 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 1. Wederzijdse Bijstand Richtlijn (77/799/EEG)  Doel: Inlichtingenuitwisseling tussen Lidstaten  Voor de juiste vaststelling van de belastingschuld van de directe belastingen  Tegengaan van belastingfraude en belastingvlucht  Middel: inlichtingen op verzoek, spontane en automatische uitwisseling van informatie

5 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Informatie uitwisseling op verzoek  Informatie uitwisseling op verzoek A B ? ANTWOORD

6 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Spontane uitwisseling van informatie AB !

7 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Automatische uitwisseling Facultatief op bilaterale basis A B AAAAA BBBBB

8 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Begrenzing uitwisseling van inlichtingen  Voor zover de belastingadministratie voor eigen doeleinden de informatie zelf zou mogen of kunnen opvragen  Wederkerigheid: als de verzoekende staat zelf niet in staat is soortgelijke informatie te verstrekken, kan de informatie verstrekkende staat een verzoek weigeren

9 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Nieuwe Richtlijn Administratieve Samenwerking op het gebied van de belastingen  Voorstel Commissie 2 februari 2009  Grote verschillen:  Automatische uitwisseling van informatie voor alle lidstaten  Bankgeheim is geen grond meer om een verzoek te weigeren

10 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 2. Spaartegoedenrichtlijn 2003/48/EG  Doel: spaartegoeden van individuen binnen de EU zijn onderhevig aan een effectieve belastingheffing  Middel: uitwisseling van informatie over rentebetalingen op automatische basis  Uitzondering: Bankgeheimlanden wisselen geen informatie uit maar heffen een bronbelasting (15%, 20%, 35%) op de rentebetalingen

11 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009  Grens- overschrijdende Rentebetaling  Binnen de EU  Aan de uiteindelijk gerechtigde (natuurlijk persoon)  Door de uitbetalende instantie Bank P Rente Lidstaat A Lidstaat B BA A B Info De normale situatie

12 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Indirecte rentebetaling  Bank renseigneert ook als: Bank VOF P BABA BABA Rente Info  Rente niet wordt belast door entiteit  Zoals een transparante entiteit  instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) Info

13 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Wat is een rentebetaling?  Zeer uitgebreide definitie van een rente betaling  Rente uitbetaald of bijgeschreven  Aangegroeid of gekapitaliseerd op moment van verkoop  Indirecte rente uitbetaling via een ICBE (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten)  Verkoop van aandelen in een ICBE waarvan het belegde vermogen voor meer dan 40% belegd is in schuldvorderingen

14 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Werkt de Spaartegoedenrichtlijn?  LGT Bank affaire februari 2008  September 2008: evaluatie van de Commissie  Evaluatie: de spaartegoedenrichtlijn werkt maar de reikwijdte is te klein:  Geen zicht buiten de EU  Trusts vallen niet onder de huidige richtlijn  Rentedefinitie te gemakkelijk te ontlopen

15 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Vernieuwde Spaartegoedenrichtlijn  Gepubliceerd door de Commissie op 13 november 2008  Oplossingen in grote lijnen  Doorkijkbenadering  Trusts onder de reikwijdte van de spaartegoedenrichtlijn  Uitbreiding rentedefinitie

16 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 1. Zicht buiten de EU: De doorkijkbenadering  Rentebetaling gaat naar een  Entiteit die niet onderworpen is aan belastingheffing en  Buiten de reikwijdte valt van de spaartegoeden RL  Dan: klantenonderzoek  Renseigneren als uiteindelijk gerechtigde inwoner van EU is Bank Anstalt P Rente Lidstaat A Lidstaat B Liechtenstein

17 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 2. De trust valt nu ook onder de reikwijdte van de spaartegoeden RL  Trust is een overeenkomst, geen entiteit  Wie is de uiteindelijk gerechtigde: Begunstigde Trust Settlor Vermogen Bank Beheerder Begunstigde Rente

18 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 3. De definitie rentebetaling  Probleem: rentebetaling wordt omgekat tot dividend  Materiële definitie: garantie dat 95% van het vermogen wordt teruggegeven  Levensverzekeringen die soortgelijk zijn aan rentebetalingen vallen ook onder de reikwijdte

19 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Bankgeheim: Bronheffing  Geen uitwisseling van informatie maar  Bronheffing:  1 juli 2005 – 1 juli 2008: 15%  1 juli 2008 – 1 juli 2011: 20%  Vanaf 1 juli 2011: 35%  75% naar woonstaat, 25% voor bronstaat  Geen bronheffing:  Vrijwillige renseignering  Woonplaatsverklaring

20 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Bankgeheim is tijdelijk de Overgangsperiode  Als Andorra, Monaco, Liechtenstein, San Marino en Zwitserland  een overeenkomst sluiten met de EG over informatie uitwisseling op verzoek mbt spaartegoeden van natuurlijke personen  Dan houdt het bankgeheim in de EU op te bestaan  België heft bankgeheim op per 1 januari 2010

21 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Soortgelijke verdragen met geassocieerde gebieden en derde landen  Inlichtingen uitwisseling:  Anguilla, Aruba, Kaaimaneilanden en Monserrat  Bronbelasting:  Britse Maagdeneilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, de Nederlandse Antillen en Turks & Caicos islands  Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino en Zwitserland

22 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 3. Anti Fraude Verdrag tussen EG en Liechtenstein  Ziet op het bestrijden van fraude (strafrechtelijk)  Dubbele incriminaliteitseis  Ondergrens € 25.000 (= 2 mio € aan vermogen!)  Dan pas bankgeheim opzij  Onderhandelingen gestart in 2008 tussen Commissie en Liechtenstein

23 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Anti Fraude Verdrag met administratieve informatie uitwisselingsovereenkomst  November 2008 VS – Liechtenstein  Uitwisselen van belastinginformatie (administratief) op verzoek  OESO conforme uitwisselingstekst  Geen anonieme personen meer achter de stiftung en anstalt  Geen fishing expeditions: identiteit belastingplichtige

24 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 4. Mandaten Andorra, Monaco, San Marino en Zwitserland  G20: april 2009: afschaffing bankgeheim  12 uitwisselingsovereenkomsten voor nov 09  Anders zwarte lijst  Andorra etc akkoord met nieuwe standaard  Zelfde soort verdragen als Liechtenstein  Het einde van bankgeheim tijdperk in EU nabij?

25 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Problemen voor Luxemburg & Oostenrijk: Anti fraude verdragen  Overgangsperiode in gevaar!!!  G20 wenst uitwisseling van informatie op verzoek zonder bankgeheim  Dat zit in het anti fraude verdrag  Daar kunnen Luxemburg en Oostenrijk ook niet tegen zijn

26 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 5. Ecofin Raad op 2 december  Minister + Staatssecretaris niveau  Maandelijkse bespreking  Unanimiteitseis  Voorzitter Zweden wil een oplossing  Package deal op verzoek  Zwarte pieten spel

27 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Hoe speel je het spel als Bankgeheimland?  Nee zeggen  Gedeeltelijk akkoord gaan om zo de overgangsperiode te redden  Politieke wereld is veranderd dus moeten de eisen ook worden veranderd  Akkoord gaan en het bankgeheim opzeggen maar dan met cadeautje: Junker President

28 EFS Seminar Fiscale inlichtingenuitwisseling 19 november 2009 Wat gebeurt er hierna?  Signaal van de EU richting de rest van de wereld  Keuze aan Zwitserland:  Akkoord met EG info op verzoek of  Zwitserland tekent geen EG verdrag


Download ppt "Fiscale Inlichtingenuitwisseling Richtlijnen, Anti Fraude Verdragen en de Ecofin Raad Thomas Stolk (Ministerie van Financiën) 19 november 2009 Seminar."

Verwante presentaties


Ads door Google