De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geneesmiddelensubstitutie, klasseneffecten en bijwerkingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geneesmiddelensubstitutie, klasseneffecten en bijwerkingen"— Transcript van de presentatie:

1 Geneesmiddelensubstitutie, klasseneffecten en bijwerkingen
Prof. Dr A. de Boer Disciplinegoep Farmaco-epidemiologie & Farmacotherapie

2 Overzicht Geneesmiddelensubstitutie: gevaar voor bijwerkingen?
Wanneer sprake van klasseneffecten voor bijwerkingen? Bijwerkingen echt aangetoond? Rol bijwerkingen bij geneesmiddelenkeuze?

3 Geneesmiddelensubstitutie
Vervanging van een noodzakelijk geneesmiddel door een therapeutisch gelijkwaardig (maar goedkoper) alternatief Doel: bevorderen doelmatigheid toepassing geneesmiddelen

4 Doelmatig toepassen van geneesmiddelen
Toepassen meest kosteneffectieve geneesmiddelen Tevens gebruikersgemak, ervaring etc. van belang

5 Probleem Informatie voor bepaling relatieve kosteneffectiviteit ontbreekt veelal Weinig direct vergelijkende “benefit/risk” studies Weinig farmaco-economische studies Surrogaat vs harde eindpunten

6 Geneesmiddelensubstitutie
Ziekenhuis formularium (klasseneffecten) Eerste lijn generieke substitutie klassensubstitutie

7 Geneesmiddelensubstitutie
Generieke substitutie Werkzame stof, toedieningsvorm, sterkte idem Klassensubstitutie Vergelijkbare chem. structuur (dihydropyridines) Vergelijkbaar werkingsmech. (Ca-blokkers) Vergelijkbaar farm. effect (antiypertensiva)

8 Klassensubstitutie kan niet zonder meer
Vergelijkbare chem structuur Nifedipine (korte t-half) vs nitrendipine (lange t-half) Vergelijkbaar werkingsmechanisme Verapamil vs nisoldipine Vergelijkbaar farm effect ACE-inhibitor vs thiazide diureticum

9 Klassensubstitutie en bijwerkingen (1)
Geneesmiddelen op populatieniveau niet gelijkwaardig Beta-blokkers lipofiliteit, selectiviteit propanolol vs atenolol NSAID’s selectiviteit COX indometacine vs celecoxib Spasmolytica anticholinerge effecten oxybutynine vs flavoxaat

10 Klassensubstitutie en bijwerkingen (2)
Geneesmiddelen op populatieniveau “wel” gelijkwaardig Voor individu mogelijk probleem nier-, leverfunctiestoornis (benazepril vs fosinopril) Slow metabolizer CYP2D6(haloperidol vs flufenazine) Interacterend geneesmiddel (simvastatine vs fluvastatine

11 Klasseneffecten en bijwerkingen
Type A bijwerkingen Dosis gerelateerd, verklaarbaar o.b.v. farmacologisch effect Meestal klasseneffecten (coumarines, cytostatica,TCA’s) Type B bijwerkingen Niet dosis gerelateerd, onvoorspelbaar, mechanisme? Klasseneffecten vaak onduidelijk (H2-rec. antagonisten; echter anticonvulsiva en huidreacties)

12 Bijwerkingen echt aangetoond?
Voorbeeld H2-receptorantagonisten

13 Bijwerkingen H2-rec.antagonisten C=cimetidine F=famotidine N=nizatidine Ra=ranitidine Ro=roxatidine
Interstitiele nefritis C Hepatitis C N Ra Pancreatitis C Ra Sinusbradycardie C Ra Ro Tachycardie C F Ro AV-block C F Ra Anafylactische reactie C F Ra Hypotensie C Hoofdpijn F N Ra Ro Obstipatie F Ro Droge mond F Nausea F Ro Buikpijn F Pruritis F N Ro Urticaria F Ra Cholestatische icterus F Angio-oedeem F Diarree C F Ro Spierpijn C N Ra Vermoeidheid C F N Duizeligheid C F N Ra Ro Rash C Ra Ro Gynaecomastie C N Verwardheid C Creatinine C Serumtransaminasen  C F N Ra Ro Leukopenie C F Ra Ro Agranulocytose C F Ra Thrombocytopenie C F Ra Ro Pancytopenie C F Ra Aplastische anemie C Koorts C Ra Alopacia C Impotentie C F Ra

14 Bijwerkingen H2-rec.antagonisten C=cimetidine F=famotidine N=nizatidine Ra=ranitidine Ro=roxatidine
Artralgie F Ra Spierkramp F Psychische stoornissen F Ra Necrolyse F Paresthesieen F Slapeloosheid F N Slaperigheid F Ro Haaruitval F Ra Epileptische aanvallen F Pijn op de thorax F N Anemie N Rhinitis N Pharyngitis N Hoesten N Exantheem N Transpireren N Geelzucht N Vasculitis Ra Bewegingsstoornissen Ra Prolactine  Ro Asthenie Ro Onrust Ro

15 Bijwerkingen: ‘Levels of evidence’

16 Observationeel/epidemiologie
Klassiek: bestudering onbedoelde effecten Roken en longkanker Hydralazine en SLE (natuurlijke randomisatie)

17 Bijwerkingen 1B-tekst - kompas
Adverse drug events vs Adverse drug reactions

18 Geneesmiddelenkeuze en bijwerkingen (1)
Ernstige maar zeldzame bijwerkingen Cutane reacties (Stevens-Johnson), bloedafwijkingen. (hoge mortaliteit >50%) Fenobarbital en cutane reactie RR 45 Abs. Risico 1.2 cases/miljoen gebruikers per week Geen keuze criterium anticonvulsiva

19 Geneesmiddelenkeuze en bijwerkingen (2)
Ernstige vrij frequente bijwerking Maagbloeding (lage mortaliteit) NSAID’s Abs. risico cases per (mortaliteit <10%) Belangrijk keuze criterium NSAID’s

20 Geneesmiddelenkeuze en bijwerkingen (3)
Balans effectiviteit/veiligheid Cytostatica Derde vs tweede generatie pil Identificeren risicogroepen De pil en rokende vrouwen Nuttige bijwerkingen Beta-blokker bij hypertensie (ook anti-angineus)

21 Conclusies Bijwerking kan een belangrijk keuzecriterium zijn
Causaliteit en frequentie “bijwerkingen” vaak niet goed bekend Geneesmiddelensubstitutie “nooit” zondermeer Type A bijwerkingen vaak klasseneffecten


Download ppt "Geneesmiddelensubstitutie, klasseneffecten en bijwerkingen"

Verwante presentaties


Ads door Google