De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Doelstelling Huidige situatie Scenarios voor eventuele vervanging Doelen Mozaiek Criteria per scenario Voorstel voor vervanging Overweging koppeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Doelstelling Huidige situatie Scenarios voor eventuele vervanging Doelen Mozaiek Criteria per scenario Voorstel voor vervanging Overweging koppeling."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inhoud Doelstelling Huidige situatie Scenarios voor eventuele vervanging Doelen Mozaiek Criteria per scenario Voorstel voor vervanging Overweging koppeling back-office / Mozaiek Voorstel al dan niet geautomatiseerde koppeling Conclusies

3 Doelstelling Minimaliseren aantal back-office-systemen voor vergunningverlening en handhaving Zoveel mogelijk geautomatiseerde koppelingen tussen resterende back-office-V&H-systemen enerzijds en mid-office (i.c. Mozaïek) anderzijds

4 Huidige situatie AfdelingSoftwareToepassingsgebied BrandweerRegiStar (FileMakerPro) gebruiksvergunningen, adviezen andere vergunningen BouwtoezichtBWT4All (Oracle) bouwvergunningen e.d. MdZHZWPW4All, Milis (Oracle) milieuvergunningen OOVDHIS (ASP) Horecavergunningen e.d. ToezichtGeoMetra PreventNaleving diverse regelgeving Overigep.m.Diverse vergunningsoorten

5 Drie scenario’s Per software-pakket: Vervanging door Mozaiek –vergunningverlening en/of handhaving met Mozaiek- functionaliteit Vervanging door ander V&H-software-pakket –vergunningverlening en/of handhaving met ander bestaand V&H-pakket –meerdere afdelingen maken gebruik van zelfde pakket Geen vervanging –bestaande pakket blijft in gebruik

6 Mozaïek, de doelen (in dit kader) 1.Geven van inzicht in zaken: –in behandeling en afgehandeld –in- en extern 2.Sturing en bewaking op zaakniveau –wie is verantwoordelijk (voor de zaak)? –welke deadline (geldt er voor de zaak)? –status op hoofdlijnen 3.Verkrijgen van management-informatie –geleverde prestaties –knelpunten onderhanden zaken

7 Criteria (1) Vervanging door Mozaïek indien: 1.Planning en bewakingsfunctionaliteit voldoende is geen behoefte aan uitgebreide planning- en bewakingsfunctionaliteit planning en bewaking op statussen, na elkaar (niet parallel) 2.Weinig (of geen) behoefte is aan inhoudelijke sturing weinig of geen vergunning-specifieke functionaliteit geen significante behoefte aan kennistechnologie 3.Geen nauwe relatie met andere vergunningtrajecten Bestaande pakket wordt niet gebruikt wordt voor advisering in vergunningtrajecten van andere afdelingen die met een back-office-systeem ondersteund blijven worden

8 Criteria (2) Vervanging door ander V&H-sofware-pakket indien: 1.Niet voldaan wordt aan criterium 1.1, 1,2 en/of 1.3 2.Dat pakket operationeel is geen nieuwe V&H-pakketten 3.Dat pakket voldoet: planning en bewaking (zie 1.1) inhoudelijke sturing (zie 1.2) 4.Dat pakket voorziet in de nauwe relatie met andere vergunningtrajecten voorzover van toepassing, zie 1.3 vervangend pakket wordt gebruikt voor vergunningtrajecten waarin geadviseerd wordt

9 Criteria (3) Geen vervanging indien onvoldoende voldaan wordt aan de criteria: 1.1: eenvoudige planning- en bewakings- functionaliteit 1.2: weinig of geen inhoudelijke sturing 1.3: geen relatie met andere vergunningtrajecten en v.w.b. vervangend pakket: 2.2: operationeel 2.3: planning- en bewakingsfunctionaliteit en inhoudelijke sturing 2.4: nauwe relatie met andere vergunningtrajecten

10 Voorstel AfdelingSoftwareScenario BrandweerRegiStar (FileMakerPro) 2: BWT4All (1.3) BouwtoezichtBWT4All (Oracle) 3: BWT4All (crit. 1.1, 1.2, 2.3) MdZHZMPM4All, Milis (Oracle) 3: WPW4All, Milis (crit. 1.1, 1.2, 2.3) OOVDHIS (ASP) 3: DHIS (crit. 1.2, 2.3) ToezichtGeoMetra Prevent3: GeoMetra Prevent (crit. 1.2, 2.3) Overigep.m.1: Mozaiek

11 Koppeling b.o.-V&H-systeem Twee richtingen: –zaak vanuit Mozaiek naar V&H-systeem –zaak-voortgang en –info vanuit V&H-systeem naar Mozaiek –documenten? Alternatieven voor gegevensoverdracht (‘koppeling’): –handmatig –geautomatiseerd Afweging per pakket op basis van: –aantallen om hoeveel vergunning- en handhavingtrajecten gaat het jaarlijks? –complexiteit hoe eenvoudig of juist complex is een geautomatiseerde koppeling?

12 Koppeling b.o.-V&H-systeem Voorstel: BWT4All: –geautomatiseerde koppeling o.b.v. de zgn. koppelvlakken WPW4All, Milis: –geen geautomatiseerde koppeling nu geautomatiseerd koppelen op basis van nieuwe pakketten DHIS: –geen geautomatiseerde koppeling

13 Conclusies Back-office V&H-systemen: –in stand houden: BWT4All (Bouwtoezicht) Milieu-systemen (MdZHZ) DHIS (OOV) GeoMetra Preven (Toezicht) –vervangen: RegiStart (Brandweer) door BWT4All Koppelingen met mid-office cq. Mozaiek: –alleen BWT4All –Milieu-systemen op nieuwe pakketten, t.z.t. –overige procedureel.


Download ppt "Inhoud Doelstelling Huidige situatie Scenarios voor eventuele vervanging Doelen Mozaiek Criteria per scenario Voorstel voor vervanging Overweging koppeling."

Verwante presentaties


Ads door Google