De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NOTITIES Thema avond “ECONOMIE in Gelderland” VVD Statenfractie Gelderland 11 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NOTITIES Thema avond “ECONOMIE in Gelderland” VVD Statenfractie Gelderland 11 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 NOTITIES Thema avond “ECONOMIE in Gelderland” VVD Statenfractie Gelderland 11 maart 2009

2 Samenvatting inleiding Jan Markink, Fractievoorzitter VVD Statenfractie De Provincie Gelderland heeft in directe zin maar een heel beperkte invloed op de kredietcrisis en de gevolgen hiervan voor de economie en werkgelegenheid. Het herstel zal in belangrijke mate moeten komen van bedrijven en inwoners in Gelderland. De oplossing zit zeker niet alleen in het vrijmaken van meer geld maar veel meer in het aanpakken van belemmeringen, bijvoorbeeld het verminderen van de regelgeving o.a. op het gebied van milieu.

3 Samenvatting inleiding Jan Markink, Fractievoorzitter VVD Statenfractie Economie/werkgelegenheid blijkt toch een belangrijke taak van de provincie, iets dat de VVD altijd gezegd heeft, maar dat door de huidige coalitie een wel erg lage prioriteit heeft gekregen! De VVD heeft nu een “AANVALSPLAN WERKGELEGENHEID” geschreven en dat kunt u compleet downloaden, zie het artikel over 11 maart 2009. EINDE EIND EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE

4 Overgang naar Werner Ludwig Adjunct Directeur VNO-NCW Midden

5 Samenvatting inleiding Werner Ludwig VNO/NCW  Oppassen met statistieken, er wordt te veel in algemeenheden gesproken  Niet wild om je heen slaan vanwege gebrek aan vertrouwen bij de consument  Nederland is een belangrijk land; 136 e in grootte, 16 e plaats qua groei en 7 e plaats in de wereld van de financiële sector  De economie is het gevolg van bepaald gedrag  “Stormberaad” leverde 56 ideeën uit de Achterhoek door gemeenschappelijke aanpak en elan

6 Samenvatting inleiding Werner Ludwig VNO/NCW  Er moet aandacht zijn voor verstrekken van krediet, want de crisis is het gevolg van een economisch proces op te lossen met vooral vertrouwen  Geen doemdenkertje, begrip hebben en krijgen  Crisis is niet op te lossen door de overheid, maar ze kan wel helpen met maatregelen die tijdig, tijdelijk en effectief zijn  Minister Donner bezuinigde (te) veel op UVW en geeft nu een beetje terug via Mobiliteitscentra  Oplossing is mix van bezuinigen en stimuleren.  Heel belangrijk om procedures te bekorten

7 Samenvatting inleiding Werner Ludwig VNO/NCW Concrete voorstellen VNO / NCW:  versoepeling BTW afdracht  werktijdverkorting (deeltijd WW)  vliegtax afschaffen  investeringen naar voren halen  extra investeren in opknappen oude bedrijventerreinen

8 Samenvatting inleiding Werner Ludwig VNO/NCW Gelderland doet het goed met 100 mio.:  acties naar voren,  sneller betalen,  investeren in isolatie woningbouw,  vooral dienstverlening beter. Extra voorstel: Opcenten op motorrijtuigenbelasting omlaag EINDE EINDE EINDE

9 Overgang naar Gert-Jan Oplaat Voorzitter Kamer van Koophandel, Centraal Gelderland.

10 Samenvatting inleiding Gert-Jan Oplaat, KvK Centraal Gld. Niet denken dat alles super slecht gaat maar relativeren Als we twee keer 3,5 % krimpen, zitten we op welvaartsniveau van 2003 !! Het basisprobleem is de huizenmarkt in Amerika, waarbij bankiers als ondernemers optraden De eisen aan kredietverstrekking worden nu hoger en lang geld is moeilijker te krijgen, ook al zeggen banken van niet

11 Samenvatting inleiding Gert-Jan Oplaat, KvK Centraal Gld. De crisis en wie raakt het: 33% van de ondernemers heeft er last van 12% heeft te maken met minder vraag De ondernemers hebben twee aandachtspunten: - Korte termijn: hoe overleef ik nu? - Langere termijn: hoe krijg ik dan nog (of weer) goed personeel? Ondernemer kijkt vooruit De auto- en bouwbranche hebben meeste last, directe uitgaven Groothandel doet het ook minder De detailhandel gaat nog prima.

12 Samenvatting inleiding Gert-Jan Oplaat, KvK Centraal Gld. Oplossings/actielijstje is vanuit KvK aangereikt aan GS van Gelderland en ook grotendeels terug te vinden in het voorstel van GS. Complimenten. Maar, mag wel nog meer zijn ! Kamer van Koophandel voorstellen: Versnellen in direct zichtbare zaken Innovatie is ook goed en als dit bij bedrijven even niet kan, dan kennis bewaren bij universiteiten Minder regels en alleen inspraak belanghebbenden Sneller betalen helpt maar blijkt al moeilijk uitvoerbaar Bouwprocedures vlotter maken helpt en kan nu geregeld worden Doorgaan met aanleggen infra ter voorkoming van toekomstige files

13 Samenvatting inleiding Gert-Jan Oplaat, KvK Centraal Gld. Voorspelling: Economen zitten er wel eens naast maar demografen voorspellen goed: Er komt er een tekort aan arbeidskrachten, dus moet het makkelijker zijn mensen van (net) over de grens te halen Tot slot: We moeten niet angstig zijn maar juist nu actief zijn en aanvallen. LEF TONEN!!! EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE

14 Overgang naar Robert ter Hoek Regiomanager Bouwend Nederland, Regio Oost

15 Samenvatting inleiding Robert ter Hoek, Bouwend Nederland Kernprobleem Strengere voorwaarden banken bij kredietverstrekking en ontbreken van vertrouwen Probleem voor alle private marktpartijen opdrachtgevers afnemers bouwbedrijven

16 Samenvatting inleiding Robert ter Hoek, Bouwend Nederland Waar lopen onze leden nu tegenaan: projecten worden uitgesteld (vooral woning- en utiliteitsbouw) verkoop van gerealiseerde projecten stagneert hogere bankgaranties kredietfaciliteiten moeilijk / niet te verkrijgen inkrimping personeelsbestand en snel teruglopende orderportefeuille

17 Samenvatting inleiding Robert ter Hoek, Bouwend Nederland Maatregelen: Consumenten vertrouwen herwinnen (duidelijkheid Kabinet!) Versneld uitvoeren aanleg en onderhoud infrastructuur Woningbouw op peil houden, instellen publiek-privaat woonfonds (omzetting koop naar huur) Stimuleren energiebesparende maatregelen bestaande woningvoorraad Krediet- en investeringsruimte oprekken Nota’s snel betalen, geen torenhoge bankgaranties.

18 Samenvatting inleiding Robert ter Hoek, Bouwend Nederland Maatregelen: Arbeidsmarktmaatregelen zoals werktijdverkorting en mobiliteitscentra Voorjaarsoverleg bepleiten knip in overeengekomen loonafspraken Stimuleren scholing en instroom (anti-cyclisch opleiden) Regeldruk verminderen / procedures vereenvoudigen en versnellen.

19 Samenvatting inleiding Robert ter Hoek, Bouwend Nederland Aanbevelingen: Maatwerkoplossingen met marktpartijen per locatie Maak nu de slag naar interventies die werken Best practices delen Pak de regierol en toon leiderschap (taskforce, crisismanager) DE GEHELE POWERPOINTPRESENTATIE IS SEPARAAT TE DOWNLOADEN, ZIE HET ARTIKEL OVER 11 MAART 2009. EINDE EIND EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE

20 Overgang naar Johan Houwers VVD Statenlid Gelderland en Makelaar

21 Samenvatting inleiding Johan Houwers, VVD Statenlid Gld. en Makelaar De makelaars en de bouw merken gebrek aan vertrouwen, doordat kopers nu eerst hun eigen huis verkopen en dan pas een ander huis aankopen, dus vertraging in omzet en verkoop. Oorzaak is emotie, want dit gedrag was al merkbaar voor de financiële crisis Als het vertrouwen terug is, zal er inhaalverkoop zijn Woningmarkt is belangrijk door alle gevolgen die het heeft voor overige zaken, zoals keukenverkoop, meubels etc

22 Samenvatting inleiding Johan Houwers, VVD Statenlid Gld. en Makelaar Financiering is ook in Nederland relatief ruim, ook al kan koper het elke maand nu wel betalen. Want als je een huis met een waarde van € 200.000,- koopt, komen daar kosten bij. Wanneer je dan alles leent en toch vlot moet of wilt verkopen, heb je een schuld over wanneer je een maximale hypotheek had. Verhuizen kost beddestro, maar dit is te erg !! Dat risico lopen banken nu ook in Nederland De oplossing is werken aan het beperken van koopkosten, dat helpt ook voor arbeidsmobiliteit.

23 Samenvatting inleiding Johan Houwers, VVD Statenlid Gld. en Makelaar Dus de overdrachtsbelasting fors omlaag, liefst naar 0 % en zorgen voor rust in de discussie over hypotheekrente- aftrek. Als daarmee de aannemers en projectontwikkelaars de lege nieuwbouwhuizen kunnen verkopen, investeren ook zij weer in vervolg. Beloven dat er niks met de hypotheekrente-aftrek gebeurt zal het vertrouwen weer vergroten en dat is basis voor herstel van de woningmarkt. De markt doet de rest !! EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE

24 Overgang naar Margreet van Gastel Fractievoorzitter VVD Arnhem

25 Samenvatting inleiding Margreet van Gastel, VVD Arnhem * Verkorten betalingstermijnen * Versnellen herstel bedrijventerreinen * Verkorten vergunningsperiode * Geen verhoging locale lasten * Inrichten mobiliteitscentra * Werken met versnellingstafels * In de aanbestedingsagenda ook regio aanbieder meenemen * Halveringsbezwaarprocedures DE GEHELE POWERPOINTPRESENTATIE IS SEPARAAT TE DOWNLOADEN, ZIE HET ARTIKEL OVER 11 MAART 2009. EINDE EIND EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE EINDE

26 Overgang naar Han ten Broeke VVD Tweede Kamerlid en vertegenwoordiger van Gelderland.

27 Samenvatting inleiding Han ten Broeke, VVD 2 de Kamerlid  Prognose herstel pas na 2013  Loonmatiging om er in 2013 sterker uit te komen  Fors ingrijpen in het Provinciefonds  Naast korte klappen ook structurele hervormingen  Keuze’s maken; zie het als een bezoek aan de drogist, niet als een snoepwinkel  Tegenbegroting kleinere overheid

28 Samenvatting inleiding Han ten Broeke, VVD 2 de Kamerlid  Tijdelijke afschaffing Overdrachtsbelasting  Fiscaal aftrekbaar maken woningherstel met 30% tarief en zonneboilers en zonnepanelen e.d. met 60%  Sloopregeling voor oude auto’s  Projecten versnellen, zoals de A28 en de N18  Langer tijdelijk toestaan rente-aftrek 2e woning  Alleen bezwaarmakers die echt direct belang hebben, hebben recht van spreken

29 Samenvatting inleiding Han ten Broeke, VVD 2 de Kamerlid  Ecologische Hoofdstructuur… wellicht toch eens goed naar de mogelijkheden kijken; er is al veel grond aangekocht  Koppeling van fijnstof uit de diverse procedures  Vergunning automatisch verstrekken als termijn verlopen is  Regelvrije zone’s  Betalingstermijnen naar 30 dagen  Schrappen van de 2,4 miljard aan Ontwikkelings- samenwerking

30 Samenvatting inleiding Han ten Broeke, VVD 2 de Kamerlid  Verkorten van de WW duur, verhoging van de ww in 1 ste periode naar 80%  Versoepelen van het ontslagrecht  Afschaffen van de re-integratiesubsidies want deze bereiken hun doel niet  De aanrechtsubsidie afschaffen  Nullijn niet alleen voor de markt maar ook voor de overheid MET Z’N ALLEN DE SCHOUDERS ER ONDER!!! EINDE EINDE EINDE EINDE

31 Overgang naar “Geef uw mening” De aanwezigen werd om hun menig gevraagd. Indien gewenst werd hierop gereageerd door de sprekers.

32 GEEF UW MENING! REACTIES UIT DE ZAAL, d.d. 11 maart 2009 Lijst van voorstellen nog eens kritisch doornemen en kijken waarmee het bedrijfsleven nu echt geholpen is. Kies 3 a 4 grote projecten (zoals tunnel A15 en station Arnhem) en niet een heleboel kleine. De VVD landelijk moet niet pleiten voor het uitgeven van vergunningen als de overheid zich niet aan de afgesproken termijnen houdt (lex silenzio) maar de overheid moet zich veel vaker aan afspraken houden!

33 GEEF UW MENING! REACTIES UIT DE ZAAL, d.d. 11 maart 2009 Geen bestuurlijk hobby-isme meer zoals de Betuwse Bloem waar alleen een instituut wordt opgezet en niets voor bedrijven wordt gedaan. Stop met de geldstromen naar de Ecologische Hoofd- structuur, Natura 2000 en andere dure natuurprojecten

34 GEEF UW MENING! REACTIES UIT DE ZAAL, d.d. 11 maart 2009 Vergunningen moeten veel makkelijker te verkrijgen zijn, via 1 loket voor meerdere vergunningen.  Ook de VVD Statenfractie pleit al heel lang voor de 1-loket- functie. In de re-organisatie van de provinciale organisatie genaamd “Gelderland in beweging” (!) zegt men hier rekening mee gehouden te hebben, in de praktijk moet dat nog blijken.

35 GEEF UW MENING! REACTIES UIT DE ZAAL, d.d. 11 maart 2009 De provincie moet eerder de grondvrijwaring afgeven. Als een gemeente wil starten met het bouwen van bijv. een woningpark, moeten ze wachten op de provincie. Het mag niet zo zijn dat een vervangende ambtenaar weer nieuwe regels en eisen stelt. Geen open einde regelingen (zoals de WIR), waardoor we langer bezig zijn met de (negatieve) gevolgen ervan dan dat we er (positief) resultaat van hebben.

36 GEEF UW MENING! REACTIES UIT DE ZAAL, d.d. 11 maart 2009 Kan de huurbescherming niet verminderd worden zodat men makkelijker twee huizen (tijdelijk) aan kan houden? Het meest haalbare om de huurwet te liberaliseren, is deze analoog aan de pachtwet te maken. Dan ben je niet meer afhankelijk van het gedrag van een bank.  Han ten Broeke zou best eens naar de huurmarkt willen kijken maar wil niet te veel overheidsbemoeienis op dit vlak. Zijn VVD 2 de Kamercollega Helma Nepperus kan hierover veel meer zeggen.

37 GEEF UW MENING! REACTIES UIT DE ZAAL, d.d. 11 maart 2009 De verlaging van de overdrachtsbelasting is belangrijk maar ook een verlaging van de btw op de nieuwbouw zou een goede stimulans zijn. De vergunning kan worden afgegeven aan het loket en de cie. Welstand kan worden opgeheven; introduceer het Boekels Model!  Dat model zit eraan te komen, geeft Fred de Graaf, VVD-lid 1 ste Kamer aan.

38 GEEF UW MENING! REACTIES UIT DE ZAAL, d.d. 11 maart 2009 Niet alleen maar praten maar ook iets doen met alle genoemde zaken. Nu stoppen met subsidiëring van Milieufederaties en andere groepen die ondernemers pesten.  Soepeler omgaan met segmentering industrieterreinen. Hier wordt te strak aan vast gehouden ook al kan het niet worden ingevuld zoals gepland, bijv. in Lingewaard.

39 GEEF UW MENING! REACTIES UIT DE ZAAL, d.d. 11 maart 2009 Plantion komt uit Lingewaard en nu zijn ze gevestigd in Ede en is het voorstel om Plantion te ondersteunen met provinciaal geld, terwijl in Lingewaard nu een bedrijven- terrein vrij ligt?  De PS-fractie kijkt kritisch naar provinciale ondersteuning van Plantion maar Jan Markink sluit niet uit dat de VVD hierin toch mee zal gaan om dit bedrijf te redden. Tijdens het werkbezoek aan Lingewaard op 3 april a.s., zal Hierover verder worden gesproken.

40 GEEF UW MENING! REACTIES UIT DE ZAAL, d.d. 11 maart 2009 De afhandeling van de schade van de stroomstoring in de Bommelerwaard, door een ongeluk in december 2007 met een Apache helikopter, verloopt zeeeer traag, ervaart Neerijnen. 1 jaar en 4 maand na dato zijn nog steeds geen schadekosten uitbetaald door een enorme administratieve wirwar.  De VVD Statenfractie gaat mondelinge vragen stellen in de PS-vergadering van 18 maart a.s. want dit is ONACCEPTABEL Helemaal nu een aantal bedrijven zelfs zelf verantwoordelijk worden gehouden voor de schade!

41 GEEF UW MENING! REACTIES UIT DE ZAAL, d.d. 11 maart 2009 In het algemeen werd geconcludeerd: Maatregelen moeten op tijd effect hebben tijdelijk zijn doelgericht zijn voor maximaal 3 jaar zijn gericht zijn op werkgelegenheid.

42 TOT SLOT “Het is moeilijk om liberaal te zijn in deze crisistijd”, moeten we ons niet laten aanpraten. De VVD heeft goede kans om juist nú te laten zien wat zij waard is. Zeker ook met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Er liggen unieke kansen voor onze mooie partij !!!

43 HARTELIJK DANK! HARTELIJK DANK VOOR UW AANWEZIGHEID EN VOOR UW INBRENG, TIJDENS DE THEMA- BIJEENKOMST “ECONOMIE IN GELDERLAND” OP 11 MAART 2009, IN ARNHEM. MOCHT U NIET AANWEZIG ZIJN GEWEEST, DAN BEDANKEN WIJ U VOOR UW INTERESSE IN DE UITKOMST VAN DEZE THEMA-AVOND. Jan Markink, Mike Waltmans, Conny Bieze, Marianne Schuurmans, Johan Houwers, Kees Hoogervorst, Angelique Jonker, Fahri Kaplan, Anja Prins en Fractiemedewerker Birkitta Kortes.


Download ppt "NOTITIES Thema avond “ECONOMIE in Gelderland” VVD Statenfractie Gelderland 11 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google