De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het?"— Transcript van de presentatie:

1 Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het?
Peter van Breugel

2 Inhoud Waarom een meetnet in R'dam Hoe is het opgezet
Wat wordt er gemeten en wat zijn de ervaringen Kosten en gebruik Betekenis communicatie Monitoring case 

3 1952 De londense smog AANLEIDING 4000 tot 12.000 doden Oorzaak
In december 1952 werd Londen getroffen door zware smog, welke bleef hangen tot maart Zachte wind en een hoge luchtvochtigheid vormden de ideale omstandigheden voor smogvorming. Door de buitengewone kou van de winter van 1952 - 1953 was men extra kolen gaan stoken, en veel mensen gebruikten de auto de hele winter lang. Dit resulteerde in een combinatie v an zwarte roet, plakkerige teerdeeltjes en gasvormig zwaveldioxide. Het resultaat was de zwaarste episode van winter smog ooit. Oorzaak Luchtverontreiniging I.k.m. Meteologische omstandigheden

4 Waarschuwingsmeetnet Rijnmond
19 oktober 1969 opening snuffelpalen meetnet Rijnmond Meetpunten SO2 Meteo meetpunt ON-LINE Vaste telefoonlijnen Computerberekening Delta waarden - Automatisch - Voorspellend - Registrerend - Meetcomponent overeenkomst met stank ..In 2009 lustrum van 40 jaar meten bereikt..

5 Waarschuwingsmeetnet Rijnmond
1969 Centrum van de industrie ligt in Botlek-Pernisgebied; de Geulhaven. In twee ellipsen rondom dit gebied worden 31 meetpunten gesitueerd 8 meetpunten benedenwinds bij elke windrichting

6 Automatisch Luchtkwaliteitmeetnet Rijnmond
2008 : 13 meetpunten (dit jaar komen er nog drie bij); Te monitoren componenten So2, NOx, O3, CO, Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xyleen, PM10, PM2.5, zwarte rook, windrichting, windsnelheid Per jaar meetresultaten Werken volgens geldend kwaliteitssysteem is cruciaal bij uitvoeren monitoring!

7 Huidige meetnet DCMR ..en een meetbus

8

9 A15 Botlek

10 Overschie

11 Kosten Automatisch Luchtkwaliteitmeetnet Rijnmond
investering exploitatie Waarvan Onderhouds Hoeveelheid meetresultaten in uren Jaar X1000 euro x1000euro uren 1969 545 20 3800 1978 747 50 5860 1987 418 169 2006 280 350 7500 2008 378 368 8000 Vervangingswaarde automatisch meetnet € ,-

12 Financiële schatting Een nieuw conventioneel meetstation operationeel in eigen beheer (PM10, CO, Nox, ozon): Aanschaf:70 a euro; Afschrijving euro/jaar; Exploitatie: euro/jaar. Alternatief: Eigen station aanschaffen en anderen station laten exploiteren (uitbesteden aan bedrijf ETS,Envitec, enz); Alternatief: Alles uitbesteden (bijvoorbeeld aan RIVM).

13 Internet publicatie

14 Rapportage kwartaalverslagen

15 Doelstellingen meetnet
Het bewaken van de luchtkwaliteit in relatie tot de heersende normen en de volksgezondheid; Het bepalen van trends in lokale en regionale luchtkwaliteit in relatie tot beleid; Het valideren van luchtkwaliteitmodellen; Het leveren van ‘harde informatie’ over luchtkwaliteit aan burgers en overheid; Het stimuleren van bewustwording over luchtkwaliteitproblematiek (o.a. via de DCMR website); Monitoring van de luchtkwaliteit op (huidige of verwachte) zwaar belaste locaties (vb: Hoek v Holland en langs A15 voor effecten toenemende activiteiten 2e MV); Het verkrijgen van informatie of lokaal aanvullende luchtkwaliteitmaatregelen moeten worden ingezet; Geplande toekomstige opname van enkele DCMR meetstations in het landelijk meetnet luchtkwaliteit (LML) van het RIVM (en GCN); Het verkrijgen van meer informatie over een specifieke emissiebron;

16 Monitoring case Metingen aan TSP bij maasvlakte:
=> GCN achtergrondwaarden voor PM10 te hoog? RIVM stelt na onderzoek locaties en emissiesgrootte van lokale bronnen bij; Start van Pm10 monitoring bij Hoek van Holland in 2007

17 Info: peter.vanbreugel@DCMR.NL
Website Info: Dank voor uw aandacht

18 Bijlages: Semi automatisch meetnet
Het semi automatisch meetnet in 2008: Dag of 24 uur SO2 metingen van tot op 28 meetpunten Rook of standaard rook metingen van 1962 de laatste 2 gestopt op , overgegaan naar automatische metingen op 3 meetlocaties. PAK 16 EPA reeks van 1988 – heden op 1 locatie in stadscentrum Fluoride gras – heden verscheiden meetpunten in het Lickebaertgebied/Vlaardingen Tsp stof & zware metalen van 1971 tot heden op 6 meetpunten Regenwater Van heden op 6 meetpunten verzuring + zware metalen Dioxine metingen vanaf heden

19 Bijlage: Componenten automatische meetnet in 2008
PM 10 PM 2.5 SO2 Nox O3 CO Btex PM10 PM2,5 Black Carbon Osiris KFG Fdms Postcode Plaats 3145 Maassluis + 3195 Pernis 3191 Hoogvliet 3197 Botlek Botlek A15 3119 Schiedam 3069 R'dam 3043 Overschie A13 2987 Ridderkerk A16 3198 Europoort 3151 H.v.Holland 3011 Rotterdam **** ***** 3181 Rozenburg

20 Bijlage: FTP Upload to………….

21 Bijlage: The past 30 years
De luchtkwaliteit is de afgelopen 30 jaar sterk verbeterd. De emissie zijn gedaald en de concentraties volgden ook. Maar alleen NO2 laat ondanks dalende emissies geen dalende concentraties zien. Voor fijn stof is dit discutabel. Zwarte rook lijkt eveneens tamelijk stabiel, terwijl PM10 de afgelopen jaren een daling te zien geeft. Probleem hierbij is dat niet zozeer gekeken moet worden naar de overschrijding van het jaargemiddelde, als wel naar de overschrijding van de dagnorm. In 2003 waren de PM10 concentraties hoog vanwege een lange droge zomer met veel oostenwind. In 2004 lagen de concentraties rond de grenswaarden, doordat 2004 een zeer nat jaar was en overwegend schone zuidwesten wind over ons land waaide.


Download ppt "Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het?"

Verwante presentaties


Ads door Google