De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 juli 2014 Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? Peter van Breugel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 juli 2014 Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? Peter van Breugel."— Transcript van de presentatie:

1 15 juli 2014 Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? Peter van Breugel

2 2 Inhoud Waarom een meetnet in R'dam Hoe is het opgezet Wat wordt er gemeten en wat zijn de ervaringen Kosten en gebruik Betekenis communicatie Monitoring case

3 3 AANLEIDING 1952 Delondensesmog 4000 tot doden In december 1952 werd Londen getroffen door zware smog, welke bleef hangen tot maart Zachte wind en een hoge luchtvochtigheid vormden de ideale omstandigheden voor smogvorming. Door de buitengewone kou van de winter van was men extra kolen gaan stoken, en veel mensen gebruikten de auto de hele winter lang. Dit resulteerde in een combinatie van zwarte roet, plakkerige teerdeeltjes en gasvormig zwaveldioxide. Het resultaat was de zwaarste episode van winter smog ooit. Oorzaak Luchtverontreiniging I.k.m.Meteologische omstandigheden

4 4 Waarschuwingsmeetnet Rijnmond 19 oktober 1969 opening snuffelpalen meetnet Rijnmond 31Meetpunten SO2 Meteo meetpunt ON-LINE Vaste telefoonlijnen Computerberekening Delta waarden - Automatisch - Voorspellend - Registrerend - Meetcomponent overeenkomst met stank..In 2009 lustrum van 40 jaar meten bereikt..

5 5 Waarschuwingsmeetnet Rijnmond Centrum van de industrie ligt in Botlek-Pernisgebied; de Geulhaven. In twee ellipsen rondom dit gebied worden 31 meetpunten gesitueerd 8 meetpunten benedenwinds bij elke windrichting 1969

6 6 Automatisch Luchtkwaliteitmeetnet Rijnmond 2008: –13 meetpunten (dit jaar komen er nog drie bij); –Te monitoren componenten So2, NOx, O3, CO, Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xyleen, PM10, PM2.5, zwarte rook, windrichting, windsnelheid Per jaar meetresultaten Werken volgens geldend kwaliteitssysteem is cruciaal bij uitvoeren monitoring!

7 7 Huidige meetnet DCMR..en een meetbus

8 8

9 9 A15 Botlek

10 10 Overschie

11 11 Kosten Automatisch Luchtkwaliteitmeetnet Rijnmond investeringexploitatie Waarvan Onderhouds Hoeveelheid meetresulta ten in uren JaarX1000 eurox1000eurouren Vervangingswaarde automatisch meetnet € ,-

12 12 Financiële schatting Een nieuw conventioneel meetstation operationeel in eigen beheer (PM10, CO, Nox, ozon): Aanschaf:70 a euro; Afschrijving euro/jaar; Exploitatie: euro/jaar. Alternatief: Eigen station aanschaffen en anderen station laten exploiteren (uitbesteden aan bedrijf ETS,Envitec, enz); Alternatief: Alles uitbesteden (bijvoorbeeld aan RIVM).

13 13 Internet publicatie

14 14 Rapportage kwartaalverslagen

15 15 Doelstellingen meetnet Het bewaken van de luchtkwaliteit in relatie tot de heersende normen en de volksgezondheid; Het bepalen van trends in lokale en regionale luchtkwaliteit in relatie tot beleid; Het valideren van luchtkwaliteitmodellen; Het leveren van ‘harde informatie’ over luchtkwaliteit aan burgers en overheid; Het stimuleren van bewustwording over luchtkwaliteitproblematiek (o.a. via de DCMR website); Monitoring van de luchtkwaliteit op (huidige of verwachte) zwaar belaste locaties (vb: Hoek v Holland en langs A15 voor effecten toenemende activiteiten 2e MV); Het verkrijgen van informatie of lokaal aanvullende luchtkwaliteitmaatregelen moeten worden ingezet; Geplande toekomstige opname van enkele DCMR meetstations in het landelijk meetnet luchtkwaliteit (LML) van het RIVM (en GCN); Het verkrijgen van meer informatie over een specifieke emissiebron;

16 16 Monitoring case Metingen aan TSP bij maasvlakte: => GCN achtergrondwaarden voor PM10 te hoog? RIVM stelt na onderzoek locaties en emissiesgrootte van lokale bronnen bij; Start van Pm10 monitoring bij Hoek van Holland in 2007

17 17 Website Info: Dank voor uw aandacht

18 18 Bijlages: Semi automatisch meetnet Het semi automatisch meetnet in 2008: Dag of 24 uur SO2 metingen van 1962 tot 1982 op 28 meetpunten Rook of standaard rook metingen van 1962 de laatste 2 gestopt op , overgegaan naar automatische metingen op 3 meetlocaties. PAK 16 EPA reeks van 1988 – heden op 1 locatie in stadscentrum Fluoride gras 1986 – heden verscheiden meetpunten in het Lickebaertgebied/Vlaardingen Tsp stof & zware metalen van 1971 tot heden op 6 meetpunten Regenwater Van heden op 6 meetpunten verzuring + zware metalen Dioxine metingen vanaf heden

19 19 Bijlage: Componenten automatische meetnet in 2008 PM 10 PM 2.5 PM 10 SO 2 No x O3O3 COCO Bte x PM1 0 PM2, 5 Blac k Carb on Osi ris KF G Fdm s PostcodePlaats 3145Maassluis Pernis Hoogvliet Botlek Botlek A Schiedam R'dam Overschie A Ridderkerk A Europoort H.v.Holland Rotterdam + ********* Rozenburg +

20 20 Bijlage: FTP Upload to………….

21 21 Bijlage: The past 30 years


Download ppt "15 juli 2014 Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? Peter van Breugel."

Verwante presentaties


Ads door Google