De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbels omgaan met geld(deel 1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbels omgaan met geld(deel 1)"— Transcript van de presentatie:

1 Bijbels omgaan met geld(deel 1)
… verandering van binnenuit …

2

3

4

5 Bijbels omgaan met geld
Thema’s van de avonden: Afrekenen met mammon / leren van de vogels Koninkrijksprincipes Zaad voor de zaaier (de tienden) Maak je budget rond (genoeg is genoeg) Pak je schulden aan / zaaien en oogsten Geldzucht Eerste deel van de avond: principes vanuit de Bijbel Tweede deel van de avond: praktische toepassing (o.a. budget beheer; het rond maken van het budget; aanpak schulden)

6 Angst en geldzorgen nemen toe – zal ik genoeg hebben?
Nederlanders: Hoe haal ik financieel het eind van de maand? - Ruim Nederlanders komen in problemen bij inkomensdaling. - 4 van de 10 gezinnen komen niet rond met het budget. Geldzorgen niet zelden oorzaak echtscheiding. Ondergesneeuwd in een lawine van geldzorgen! Angst en geldzorgen nemen toe – zal ik genoeg hebben? Het meest gehoorde kreet .. Zal ik ooit genoeg hebben – onafhankelijk van hoeveel je verdient!

7 Bijbels omgaan met geld Waarom?
tot ware financiële vrijheid te komen! ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ Johannes 8:32 Ware financiële vrijheid ... Komt van het leren wat God over je financiën te zeggen heeft Heeft niets te maken met het hoeveelheid geld – veel of weinig het doet er niet toe Heeft alles te maken met de Bron van je voorziening Komt van binnenuit Leren uitkomen met je inkomen

8 Geld in de Bijbel In het NT staan ca 2000 teksten die verband houden met geld en “maar” 215 teksten over geloof 16 van de 38 gelijkenissen gaan over geld Er is een verband tussen de voorziening van God en het naleven van Bijbelse financiële principes “Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn” (Matth. 6: 21) Jezus is niet uit op ons geld, maar op ons hart!! “Leitmotiv” in deze serie: verdien zoveel als je kunt, spaar zoveel als je kunt en geef zoveel als je kunt (John Wesley)

9 Bijbels omgaan met geld
Misverstanden over geld: Armoede = geestelijke gezindheid. Een geestelijke gezindheid wordt echter nooit bepaald door wat je wel of niet doet. Rijk zijn = teken van Gods zegen. Dat kan zijn, maar een kameel gaat gemakkelijker door het oog van de naald dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnen gaat. Geld is neutraal/onpersoonlijk. Pas op: geld is een (geestelijke) macht. Geld is de bron van alle kwaad. Nee, geldzucht is de bron van alle kwaad.

10 Bijbels omgaan met geld
Mammon: Is een macht, een anti-god Het is: òf God, òf mammon Mammon is onrechtvaardig (Lukas 16) Wil ons doen geloven dat geld macht is om controle over ons te krijgen De kernvraag is: wie is mijn bron (is God werkelijk mijn voorziener?) God is onze Meester en geld is onze knecht

11 Bijbels omgaan met geld
Rentmeesterschap: Wij zijn beheerders en geen eigenaars Als wij Gods eigendomsrecht aanvaarden, dan wordt elke beslissing om geld uit te geven een geestelijke beslissing Belangrijkste kenmerk van een rentmeester is: betrouwbaarheid Betrouwbaar in het geringste betekent dat ons veel kan worden toevertrouwd Matth. 25: God vertrouwt ons toe wat in ons vermogen ligt; God is de eigenaar en kan terug eisen wat Hij ons gegeven heeft; God haat luiheid. Hij verwacht niet alleen onderhoud, maar vermenigvuldiging!

12 Simon “Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken, en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het Koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon aanvaardde het geloof, en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus; en hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren. Toen Simon zag dat de mensen door handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei: “Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangt”. Maar Petrus zei tegen Hem: “U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kopen wat God u geschonken heeft. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of Hij u uw slechte gedachten wil vergeven, want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad”. (Hand. 8: 8-23)

13 Lessen … Het gaat om strijd tussen twee koninkrijken
Financiële problemen kunnen door generaties gaan Ook gelovigen kunnen hierdoor gebonden raken Liefde voor geld is een gebondenheid en kan zich uiten op andere terreinen De remedie: berouw hebben, vergeving vragen en het afbreken van het bolwerk Herstel: je leden stellen tot een werktuig voor de gerechtigheid

14 Symptomen van mammom… Bezorgdheid Financieel wanbeheer
Stelselmatig financieel tekort Verkeerde zuinigheid Impulsief koopgedrag Gierigheid Hebzucht Ontevredenheid Gebondenheid aan schulden Overschatten van de macht van geld

15 Leren van de vogels … “Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?” (Matth. 6: 26) Leerpunten: Gods economie is geven en ontvangen (in tegenstelling tot kopen en verkopen) Als je geeft dan verwacht je geen tegenprestatie God zorgt voor ons omdat Hij ons waardevoller vindt dan vogels Als mijn bron van inkomen wegvalt, geloof ik dan dat de Bron van inkomen nog steeds dezelfde is? Geld is een gift van God, waarmee ik Zijn doelen mag dienen


Download ppt "Bijbels omgaan met geld(deel 1)"

Verwante presentaties


Ads door Google