De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analyse spoedselectie tot nu toe (1) Totaal: 20.278 –Provincies: 10.013 (stand per 1 mei) –Gemeenten: 10.265 (voor beoordeling, met Delft,Sittard, DCMR)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analyse spoedselectie tot nu toe (1) Totaal: 20.278 –Provincies: 10.013 (stand per 1 mei) –Gemeenten: 10.265 (voor beoordeling, met Delft,Sittard, DCMR)"— Transcript van de presentatie:

1 Analyse spoedselectie tot nu toe (1) Totaal: 20.278 –Provincies: 10.013 (stand per 1 mei) –Gemeenten: 10.265 (voor beoordeling, met Delft,Sittard, DCMR) Spoedgroepen –Opslag vloeibare brandstoffen: 28% (moeilijke criteria) –Metaaloppervlaktebehandeling: 25% (grote uitval ?) –Textielreiniging en –veredeling: 22% (Chem. Wasserij, echt dan hard) –Extra G-BIS-locaties: 1.935 (9%) Ligging bekend: 16.680 (82%)

2 Analyse spoedselectie tot nu toe (2) Koppeling met GIS-informatie 16.680 locaties ligging bekend (82%) Welke informatie is verzameld: –Stedelijk/landelijk gebied –Actueel bodemgebruik –Kwel/infiltratie (of inzijging) –Ligging in EHS, Natura 2000 –Kinderspeelplaatsen Bodemtype en indeling KRW-beheersgebieden ongebruikt Let op: 1 e indeling zien als proef, veel bandbreedtes

3 Analyse spoedselectie tot nu toe (3) Stedelijk/landelijk gebied: 90% stedelijk. 10% landelijk Actueel bodemgebruik: –Bedrijventerreinen wel bekend, individuele bedrijfsterreinen alleen op puntniveau met afstand tot potentiële spoedlocatie (hoeveel meter is reëel?). Nog niet gedaan, dus 36% is zware onderschatting –Woning met tuin alleen bekend op puntniveau, dus ook afstand aan koppelen? Hoeveel meter? Omvang tuin niet bekend. Nog niet gedaan. Functie Wonen is met 46% dus zware overschatting. –Kinderspeelplaatsen zijn ook crèches en scholen. Ook puntenbestand met afstand tot. Kan tot 500 meter. Gekozen voor afstand 25 meter tot potentiële spoedlocatie.

4 Analyse spoedselectie tot nu toe (4) Locaties kunnen tegelijk op meerdere risico’s scoren Humaan risico: –Bodemgebruik wonen, volkstuin, ‘kinderspeelplaats’ –Verontreiniging bovengrond zw. metalen, asbest, pak, bestr.midd –4.534 locaties of 22% –Overschatting door te ruim bodemgebruik tuin –Inhalatie (nog) niet meegenomen, te moeilijk Ecologisch risico: –Ligging EHS, Natura 2000 + landgebruik bos, natuur –Verontreiniging bovengrond zw. metalen, asbest, pak, bestr.midd –152 locaties (1/3 stortplaatsen) of <1%

5 Analyse spoedselectie tot nu toe (5) Verspreidingsrisico’s: 15.439 locaties of 76% Drijflaag: –Opslag minerale olie boven 25.000 liter –7.324 locaties of 36% –685 in grondwaterbeschermingsgebied (9%) Zaklaag CKW’s: –Gebruik van CKW’s verwacht op enige schaal –7.041 locaties of 35% –529 in grondwaterbeschermingsgebied (8%) Omvangrijke grondwaterverontreiniging: –Aromaten of bestrijdingsmiddelen –Combinatie met infiltratie (inzijging) of ‘onbekend’ –4.052 locaties of 20% –468 in grondwaterbeschermingsgebied (12%)

6 Knelpunten bepaling potentiële spoed 1.Kwaliteit van de bestanden die worden gebruikt a)Gegevens ontbreken, niet goed vastgelegd, ingewikkeld b)Selectie is en blijft voor belangrijk deel theorie 2.Nauwkeurigheid nadere indeling a)Voortborduren op gebreken in bestanden (zie 1.) b)Toevoeging 2 e laag met onnauwkeurigheden c)Puntenbestanden gebruiken voor verfijning (wonen met tuin) en uitbreiding (bedrijven). Kan, maar wat is redelijke afstand? 3.Deelname bij beoordeling a)Vandaag nog moeilijk in te schatten. Alles nog nalopen b)Wat zijn de verschillen die daardoor ontstaan en wat zijn de gevolgen?

7 Bedrijvenregeling en Bodemcentrum 939 pot. Spoedlocaties ook in bestand Bedrijvenregeling of bij Bodemcentrum Is 10% locaties Bedrijvenregeling en 5% SUBI+-locaties Aan cijfers per gemeente of provincie is geen touw vast te knopen, analyse is niet verantwoord Bij provincies dichter bij elkaar, gemeenten groot verschil Verschillende aanpakken –Bestandselecties aangeschreven met mailing –Gerichter op BSB PR-fase geselecteerd Gerichter is meer SUBI en relatief minder locaties??? (Maastricht, Noord-Brabant)


Download ppt "Analyse spoedselectie tot nu toe (1) Totaal: 20.278 –Provincies: 10.013 (stand per 1 mei) –Gemeenten: 10.265 (voor beoordeling, met Delft,Sittard, DCMR)"

Verwante presentaties


Ads door Google