De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cyclische elementen in vragenlijsten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cyclische elementen in vragenlijsten"— Transcript van de presentatie:

1 Cyclische elementen in vragenlijsten
Johan Smits Hogeschooldocent Saxion Hogescholen Enschede Marketing & International Management

2 Agenda Cyclische elementen in een vragenlijst
Enqueteren via Internet: Parantion Websurvey (PWS) Hulpmiddelen in SPSS Syntax Script Template of Sjabloon Demonstratie van syntax of scripts Syntax = verzameling van spss commando’s die gerund kunnen worden Script = programmacode (vba) om taken te automatiseren Template = grafiek model (huisstijl)

3 Aanleiding Onderzoek naar de behoefte aan zakelijke dienstverlening op drie bedrijventerreinen Opdrachtgever: Rotor Rotor staat letterlijk voor Ruimte Om Te Ondernemen, met de R van Resultaat.

4 De vragenlijst Functie binnen het bedrijf Branche
Aantal werknemers (in fte) Van welke zakelijke diensten maakt u op dit moment gebruik Vragen 5 t/m 10 per dienst Welke diensten wilt u uitbesteden? Interesse deelname netwerkact. Opmerkingen (open vraag)

5 Onderzoekseenheden Bedrijven Diensten
Herhalende groep binnen de vragenlijst Afsplitsen naar een apart bestand (databasetechnisch: Normaliseren, E.F. Codd, 1970)

6 Module evaluatie

7 Vragen voor iedere module

8 Datamatrix

9 Heel veel variabelen … Marketingstrategie var030 – var041
Marktsegmentatie var042 – var053 Methoden en technieken van onderzoek var054 – var065 Engels 1 var090 – var101

10 … omzetten in ‘eenvoudig’ bestand
studentID Module Kenmerk1 t/m Kenmerk12 Bestand te gebruiken voor analyses

11 SPSS Syntax (1) VALUE LABELS module 1 "Marketingstrategie"
2 "Marktsegmentatie" 3 "Methoden en technieken van onderzoek" 4 "Omgevingsanalyse en recht" 5 "Financiering" 6 "Engels 1" .

12 SPSS Syntax (2) DEFINE !MAP () "D:\Werkmap\" !ENDDEFINE.
COMPUTE module = 1. SAVE OUTFILE = !MAP + 'Module1.sav' /RENAME (Var030 TO Var041 = K1 TO K12) /KEEP studentnummer klas locatie module K1 TO K12 . Voor module 1 t/m module 6 aparte bestanden

13 SPSS Syntax (3) * Files bij elkaar voegen . ADD FILES
/FILE = !MAP + 'Module1.sav' /FILE = !MAP + 'Module2.sav' /FILE = !MAP + 'Module3.sav' /FILE = !MAP + 'Module4.sav' /FILE = !MAP + 'Module5.sav' /FILE = !MAP + 'Module6.sav' . SELECT IF( ~ ( (K1 = 9999) & (K2 = 9999) & … & (K12 = '9999') )). EXECUTE . SAVE OUTFILE = !MAP + ‘AlleModules.sav'

14 Redenen om met syntax te werken
Een zelfde klus is direct te herhalen (gelijke probleemaanpak) Verantwoording uitgevoerde werkzaamheden (‘logboek’) Bespaart veel tijd t.o.v. handmatig alle dialoogvensters invullen Extra faciliteit: macro’s

15 SPSS Syntax (4): Macro DEFINE !ANALYZE_MODULE (
MODULE = !CHAREND ('/') / TITEL = !CMDEND). Alle procedures voor tabellen en grafieken !ENDDEFINE .

16 SPSS Syntax (5) Te maken met De knop Paste in de dialoogvensters
De journal file van de SPSS-sessie Zelf intypen of redigeren In het DOS tijdperk (vorige eeuw) was dit de enige manier om met SPSS te werken.

17 SPSS Syntax (6) Voorbeelden
FREQUENCIES VARIABLES=Terrein. CTABLES /VLABELS VARIABLES=Terrein Branche DISPLAY=NONE /TABLE Branche BY Terrein [COUNT 'Aantal' F40.0, COLPCT.COUNT 'In %' PCT40.0] /CATEGORIES VARIABLES=Terrein Branche ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES LABEL='Totaal' POSITION=AFTER.

18 SPSS Syntax (7) Voorbeelden
GRAPH /BAR(GROUPED)= MEAN(d1) MEAN(d2) MEAN(d3) MEAN(d4) MEAN(d5) /MISSING=VARIABLEWISE /TEMPLATE=!MAP + 'staafdiagram.sgt' /TITLE= !TITEL.

19 SPSS Script Automatiseren van handelingen
Voorbeeld: Frequentietabel schoonmaken

20 SPSS Object Model (1)

21 SPSS Object Model (2)

22 VBA code programmeren '(1) Toepassen Table look
objPivotTable.TableLook = "O:\Algemeen\vorm1.tlo" '(2) Verbergen laatste twee kolommen objColumnLabels.HideLabelsWithDataAt (1, intColumnCount - 1) objColumnLabels.HideLabelsWithDataAt (1, intColumnCount - 2)

23 VBA programmeren Object . Methode voorbeeld in vorige dia
Object . Eigenschap voorbeelden: objDataCells.NumColumns objDataCells.NumRows

24 Syntax en Script Vanuit Syntax bestand is een script aan te roepen: SCRIPT file= "ChangeLabelTitleOfLastRunProcedure.sbs" ("5. Toetsen"). En omgekeerd …

25 Demonstratie van syntax en scripts


Download ppt "Cyclische elementen in vragenlijsten"

Verwante presentaties


Ads door Google