De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VBA en VBS Een introductie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VBA en VBS Een introductie."— Transcript van de presentatie:

1 VBA en VBS Een introductie

2 Doelstellingen presentatie
Wat is VBA en VBS? De basis van VDA Enkele eenvoudige voorbeelden VBA Documentatie VBA raadplegen De basis van VBS Enkele eenvoudige voorbeelden VBS Documentatie VBS raadplegen

3 Wat is VBA? VBA, Visual Basic for Aplications, is
Een programmeertaal die gebaseerd is op Visual Basic en specifieke functies bevat om in het microsoft office pakket taken te automatiseren

4 Wat is VBS ? VBS is een op visual basic gebaseerde
programmeertaal, die gebruikt wordt om dynamische HTML pagina’s te maken, eenvoudige terugkerende taken uit te voeren. Ze kan de vroegere (onder MSDOS) gebruikte .bat commando’s vervangen en is krachtiger

5 VBA en VBS de basis De hoofdelementen van VDA/VBS zijn:
variabelen en constanten procedures en functies conditionele besturingselementen lus besturingselementen

6 VBA en VBS de basis - constanten
Een constante is een betekenisvolle naam voor een getal of tekst die niet verandert. Declareren doen we met Const Vb. Const MijnNaam = “Donckers” Const MijnLeeftijd = 50 Const MijnGebDatum = # #

7 VBA en VBS de basis - variabelen
Een variabele is een betekenisvolle naam voor een gegeven waarvan de waarde veranderlijk is. Declareren doen we met Dim, Private, Public,… Vb. Dim links, rechts, onder, boven Private teller Public maanden(12)

8 VBA en VBS de basis - operatoren
Wiskundige Beschrijving Symbool machtsverheffing ^ negatief getal - vermenigvuldiging * deling / gehele deling \ modulus Mod optelling + aftrekking - tekst samenvoegen & Voorbeeld

9 VBA en VBS de basis - operatoren
Vergelijking Beschrijving Symbool gelijkheid = ongelijkheid <> kleiner dan < groter dan > kleiner of gelijk aan <= groter of gelijk aan >= Voorbeeld

10 VBA en VBS de basis - operatoren
Logische Beschrijving Symbool negatie NOT conjunctie AND Disjunctie OR Exclusie XOR Equivalentie EQV Implicatie IMP

11 VBA en VBS de basis Conditionele statements
Twee types: If … then … else … Select case Als een voorwaarde WAAR is, dan wordt de code uitgevoerd. Als de voorwaarde ONWAAR is, dan kan eventueel een andere code uitgevoerd worden, maar is niet noodzakelijk

12 VBA en VBS de basis If … then … else …
Structuur: If condition Then    [statements] [ElseIf condition-n Then    [elseifstatements]] . . . [Else    [elsestatements]] End If

13 VBA en VBS de basis Select case
Structuur: Select Case testexpression    [Case expressionlist-n       [statements-n]] . . .    [Case Else       [elsestatements-n]] End Select

14 VBA en VBS de basis While...Wend
Vier types: Do … Loop While …Wend For … Next For Each … Next Onder voorwaarde wordt een aantal statements herhaald.

15 VBA en VBS de basis Do … Loop
Twee mogelijkheden: herhaal een blok statements zolang een voorvaarde waar is of een voorwaarde waar wordt

16 VBA en VBS de basis Do … Loop
Structuur 1: Do [{While | Until} condition]    [statements]    [Exit Do] Loop

17 VBA en VBS de basis Do … Loop
Structuur 2: Do    [statements]    [Exit Do] Loop [{While | Until} condition]

18 VBA en VBS de basis While …Wend
Structuur: While condition    Version [statements] Wend Opmerking: Version wil zeggen dat het versieafhankelijk is

19 VBA en VBS de basis For … Next
Structuur: For counter = start To end [Step step]     [statements]     [Exit For] Next

20 VBA en VBS de basis For Each … Next
Structuur: For Each element In group    [statements]    [Exit For] Next [element]

21 VBA en VBS de basis Procedures
Twee types: Sub procedures Is een verzameling van statements, begrepen tussen Sub en End Sub, die geen waarde teruggeven Functies Is een verzameling van statements, begrepen tussen Function en End Function, die een waarde kan teruggeven

22 VBA en VBS de basis Procedure
Structuur: [Public [Default] | Private] Sub name [(arglist)]    [statements]    [Exit Sub] End Sub

23 VBA en VBS de basis Functie
Structuur: [Public [Default] | Private] Function name [(arglist)]    [statements]    [name = expression]    [Exit Function] End Function

24 VBA en VBS de basis Procedure aanroepen
Structuur: Ofwel: Call MyProc(firstarg, secondarg) MyProc firstarg, secondarg

25 VBA en VBS de basis Functie aanroepen
Structuur: Ofwel: Temp = Celsius(fDegrees) MsgBox "The Celsius temperature is " & Celsius(fDegrees) & " degrees."

26 VBA en VBS de basis Einde theorie
Nu de voorbeelden en vragen??? Antwoord niet zeker, tenzij, Marc???


Download ppt "VBA en VBS Een introductie."

Verwante presentaties


Ads door Google