De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Objecten Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Objecten Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 1."— Transcript van de presentatie:

1 Objecten Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 1

2 Visual Basic.NET voor studenten
In dit hoofdstuk … Verder uitdiepen van kennis van objecten Instantievariabelen Methoden en properties Bibliotheekklassen Visual Basic.NET voor studenten 2 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 2

3 Visual Basic.NET voor studenten
Car park programma Demo Waarom mag carCount niet als lokale variabele per methode gedeclareerd worden? Visual Basic.NET voor studenten 3 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 3

4 Visual Basic.NET voor studenten
Programmacode Hernoemen van namen van variabelen voor de duidelijkheid (bv. EnterButton) Let op: eerst hernoemen, dan handlers schrijven (anders klopt de naam van de event handler niet meer!) Private carCount as Integer = 0 Geen Dim keyword Kleine letter beginnen (code convention) carCount  instantievariabele “module-scope” ↔ lokale scope Private  andere klassen buiten Form1 geen toegang Gebruik geen instantievariabelen als “verdoken” lokale variabelen! Visual Basic.NET voor studenten 4 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 4

5 Visual Basic.NET voor studenten
Form constructor Uitgevoerd bij het aanmaken van het Form object Voor Form objecten wordt de constructor gegenereerd door Visual Studio Kan door de programmeur uitgebreid worden met initialisatiecode (bv. instantievariabelen) Let op: toevoegen op de juiste positie! Demo: initialisatie carCount Public Sub New() ... End Sub 'Add any initialization after the InitializeComponent() call Visual Basic.NET voor studenten 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 5

6 Visual Basic.NET voor studenten
De klasse Trackbar Doel: een waarde instellen waarbij de exacte waarde op zich niet belangrijk is. Dikwijls voor auditieve of visuele instellingen (bv. geluidsniveau, kleuren, …) Properties Minimum Maximum Orientation Value Event: Scroll Demo Visual Basic.NET voor studenten 6 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 6

7 Visual Basic.NET voor studenten
Imports en namespaces Alle bibliotheekklassen zijn ingedeeld in namespaces Zelf kunnen we ook namespaces gebruiken om de klassen van ons programma logisch te groeperen Om een klasse van een bepaalde namespace te gebruiken gebruik je het Imports statement Bepaalde namespaces worden altijd geïmporteerd Visual Basic.NET voor studenten 7 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 7

8 Visual Basic.NET voor studenten
Leden, methoden en properties Een klasse heeft leden (eng: members) Methoden om taken uit te voeren Properties die de toestand weergeven Methoden en Properties werken op Object-niveau Niet de klasse Label heeft een hoogte van … Wel: een Label instantie (Label1) heeft een hoogte van … Properties kan je instellen en/of ophalen Properties zijn een speciale variant van instantievariabelen (zie hoofdstuk 10) Visual Basic.NET voor studenten 8 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 8

9 Visual Basic.NET voor studenten
De klasse Random Een object van deze klasse kan worden aangemaakt met de constructor Aan dit object kan je dan willekeurige getallen uit een bereik vragen Private ageGuesser As Random ... ageGuesser = New Random() Dim getal As Integer ... getal = ageGuesser.Next(5, 100) Visual Basic.NET voor studenten 9 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 9

10 Visual Basic.NET voor studenten
De klasse Random Demo: Guesser Waarom is er (g)een Imports statement nodig? Bestaan er nog andere constructors en/of methoden om getallen te kiezen? Hoe heet dit OO principe? Visual Basic.NET voor studenten 10 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 10

11 Visual Basic.NET voor studenten
De klasse Timer Tot hiertoe hebben we twee categorieën van klassen behandeld Visueel: de components (bv. PictureBox) Niet-visueel (bv. Random) De Timer klasse is echter een component die geen visuele weergave at-run-time heeft At-design-time is er wel een pictogram in de Component Tray Demo: Raindrops Visual Basic.NET voor studenten 11 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 11

12 Visual Basic.NET voor studenten
De klasse Timer Methoden Start() Stop() Property Interval Event Tick Als je “vergeet” de minimum property van de TrackBar in te stellen, krijg je een fout. Verklaar! Visual Basic.NET voor studenten 12 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 12


Download ppt "Objecten Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 1."

Verwante presentaties


Ads door Google