De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Programmeren met Visual Basic Karl Moens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Programmeren met Visual Basic Karl Moens."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Programmeren met Visual Basic Karl Moens

2 Overzicht Inleiding Gebruikersinterface Onderdelen van een VB-project
Doel van de cursus en te gebruiken materiaal Algemene informatie over VB Gebruikersinterface Onderdelen van een VB-project Forms Standaard Modules Class Modules User Controls Oefening

3 Doel van de cursus Aanleren van de kunst van het programmeren,
aan de hand van Visual Basic 6, met practische voorbeelden en zelf uit te voeren opdrachten.

4 Materiaal Gezond verstand en logisch denkvermogen
MS Visual Basic versie 6 (of versie 5) Veel tijd

5 Inleiding Algemene informatie over VB “Eenvoudige” programmeertaal
Geschikt voor RAD (“Rapid Application Development”) Speciaal voor Windows Maakt “stand alone”-programma’s Visuale programmeermethode

6 Inleiding Waar vind ik informatie over VB? Microsoft Press
“21 days”-reeks / “24 uren”-reeks Visual Basic Programmers Journal "VB How to" website: Devx-website Microsoft Developer Network On line help

7 Inleiding Verschil tussen VB en VBA Overeenkomsten
Stand-alone / ingebouwd in Office Multi-purpose / verbonden met Office applicaties Overeenkomsten Zelfde basisstructuur van programmeren Uitwisselen van code

8 Gebruikersinterface Menubalk Om te starten: File – New Project
Knoppenbalk (“Toolbar”) Debug Editor Form Editor Standard Toolbox * Project Explorer * Properties Window *

9 Gebruikersinterface Code Window * Object Window * Form Layout
Object Browser * Immediate Window Locals Window Watch Window

10 Interface - Project Explorer
Geeft de verschillende elementen van het project weer Toevoegen van elementen via rechtermuisklik of via menu “Project” Herbenoemen van elementen Steeds een “eigen” naam geven! Wissen elementen Bewaren elementen Met het oog op hergebruik Activeren van Code Window en Object Window

11 Interface – Project Explorer
Bewaar het nieuwe project als "MijnEersteVBProject.vbp" Bewaar Form1.frm als Hello.frm

12 Interface - Properties Window
Beheren en aanpassen van de eigenschappen van de objecten in het project Meer uitleg over het object via de F1-functie (Help) Geef Hello.frm als Name-eigenschap "frmHello" Zet de titel van deze form: Caption-eigenschap van frmHello = "Hello World" Bewaar het project (diskette icon op de toolbar)

13 Interface - Object Window
Opbouwen van een formulier d.m.v. de Toolbox Toevoegen van bijkomende “Controls” Knippen & Plakken van “Controls” Schikken van “Controls” via Form Editor Toolbar Rechtstreekse verbinding met het Code Window d.m.v. dubbel-klik op een control

14 Interface – Object Window
Selecteer Textbox in de Toolbox Teken een rechthoek op het formulier (2415 x 615) Centreer deze textbox Noem de textbox txtHello Maak de text-eigenschap leeg Zet de fontgrootte op 14 pt en Alignment op Center Selecteer Commandbutton in de Toolbox Teken drie rechthoeken (975 x 495)

15 Interface – Object Window
Geef de buttons volgende eigenschappen Pas de grootte van het formulier aan Bewaar het project Name Caption Default Cancel cmdBericht Hello True False cmdWissen Wissen cmdSluiten Sluiten

16 Interface - Object Browser
Activeren met F2 Geeft een lijst van: alle beschikbare objecten met alle: eigenschappen (Properties) Object.Property Gebeurtenissen (Events) Object_Event Methodes (Methods) Object.Method alle constanten (met hun waarde) alle functies (met hun syntax)

17 Interface - Code Window
Editor voor de programma-code Zet steeds “Option Explicit” aan via ‘Tools – Options – Require Variable Declaration’ Object box: geeft een lijst van alle Objecten op het formulier Procedures/Event box: geeft een lijst van alle procedures en events verbonden aan het geselecteerde object Split Bar

18 Interface - Code Window
Procedure / Full module view ‘Rechtse muisklik’-menu Bijzonder functies: Complete Word (CTRL + Spatiebalk) Auto Syntax Check Auto List Members Auto Quick Info

19 Interface – Code Window
Dubbelklik op cmdBericht Voer volgende code in: Private Sub cmdBericht_Click()  Dit staat er al txtHello.Text = "Hello World"  Dit zelf invoeren End Sub  Dit staat er al Test de code (start het programma via F5) Klik op de "Hello"-knop Stop het programma via het sluitvakje (rechtsboven in het venster)

20 Interface – Code Window
Dubbelklik op cmdWissen en voeg toe: txtHello.Text = "" Dubbelklik op cmdSluiten en voeg toe: End Bewaar het project en test het Als het programma werkt, compileer het programma via 'File – Make MijnEersteVBProject.exe' Test het gecompileerde programma

21 Onderdelen van een VB Project
Formulieren (Forms) Een venster of dialoogbox, bestemd voor de interactie met de gebruiker. Een Form bevat zowel de visuele weergave als de achterliggende code. Het formulier bevat Controls en de code module bevat event-procedures en algemene procedures. *.FRM-file Standaard Module (Standard Module) Alleen programmacode zonder een visuele interface Bevat gewoonlijk algemene programmacode die vanuit verschillende forms wordt aangeroepen *.BAS file

22 Onderdelen van een VB Project
Klasse Module (Class Module) Vormt de basis (template) voor nieuwe objecten die men zelf heeft gemaakt. Bevat alleen programmacode *.CLS-file User Controls Vormt de basis (template) voor nieuwe objecten met een visuele interface (zelf geschreven “controls”) De basis van elke ActiveX Control is een Usercontrol Bevat zowel een visuele interface als de bijhorende programmacode. *.CTL-file

23 Oefening Opdracht: Op basis van MijnEersteVBProject project, het programma zo aanpassen dat elke druk op cmdBericht of cmdWissen de achtergrondkleur van het formulier doet wijzigen.


Download ppt "Inleiding Programmeren met Visual Basic Karl Moens."

Verwante presentaties


Ads door Google