De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Programmeren met Visual Basic Karl Moens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Programmeren met Visual Basic Karl Moens."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Programmeren met Visual Basic Karl Moens

2 Programmeren met Visula Basic - inleiding Overzicht Inleiding –Doel van de cursus en te gebruiken materiaal –Algemene informatie over VB Gebruikersinterface Onderdelen van een VB-project –Forms –Standaard Modules –Class Modules –User Controls Oefening

3 Programmeren met Visula Basic - inleiding Doel van de cursus Aanleren van de kunst van het programmeren, aan de hand van Visual Basic 6, met practische voorbeelden en zelf uit te voeren opdrachten.

4 Programmeren met Visula Basic - inleiding Materiaal Gezond verstand en logisch denkvermogen MS Visual Basic versie 6 (of versie 5) Veel tijd

5 Programmeren met Visula Basic - inleiding Inleiding Algemene informatie over VB –“Eenvoudige” programmeertaal –Geschikt voor RAD (“Rapid Application Development”) –Speciaal voor Windows –Maakt “stand alone”-programma’s –Visuale programmeermethode

6 Programmeren met Visula Basic - inleiding Inleiding Waar vind ik informatie over VB? –Microsoft Press –“21 days”-reeks / “24 uren”-reeks –Visual Basic Programmers Journal –"VB How to" website: http://www.vbhow.tohttp://www.vbhow.to –Devx-website http://www.devx.comhttp://www.devx.com –Microsoft Developer Network –On line help –http://users.pandora.be/karl.moenshttp://users.pandora.be/karl.moens

7 Programmeren met Visula Basic - inleiding Inleiding Verschil tussen VB en VBA –Stand-alone / ingebouwd in Office –Multi-purpose / verbonden met Office applicaties Overeenkomsten –Zelfde basisstructuur van programmeren –Uitwisselen van code

8 Programmeren met Visula Basic - inleiding Gebruikersinterface Menubalk Om te starten: File – New Project Knoppenbalk (“Toolbar”) –Debug –Editor –Form Editor –Standard Toolbox * Project Explorer * Properties Window *

9 Programmeren met Visula Basic - inleiding Gebruikersinterface Code Window * Object Window * Form Layout Object Browser * Immediate Window Locals Window Watch Window

10 Programmeren met Visula Basic - inleiding Interface - Project Explorer Geeft de verschillende elementen van het project weer –Toevoegen van elementen via rechtermuisklik of via menu “Project” –Herbenoemen van elementen Steeds een “eigen” naam geven! –Wissen elementen –Bewaren elementen Met het oog op hergebruik –Activeren van Code Window en Object Window

11 Programmeren met Visula Basic - inleiding Interface – Project Explorer Bewaar het nieuwe project als "MijnEersteVBProject.vbp" Bewaar Form1.frm als Hello.frm

12 Programmeren met Visula Basic - inleiding Interface - Properties Window Beheren en aanpassen van de eigenschappen van de objecten in het project Meer uitleg over het object via de F1- functie (Help) Geef Hello.frm als Name-eigenschap "frmHello" Zet de titel van deze form: Caption-eigenschap van frmHello = "Hello World" Bewaar het project (diskette icon op de toolbar)

13 Programmeren met Visula Basic - inleiding Interface - Object Window Opbouwen van een formulier d.m.v. de Toolbox Toevoegen van bijkomende “Controls” Knippen & Plakken van “Controls” Schikken van “Controls” via Form Editor Toolbar Rechtstreekse verbinding met het Code Window d.m.v. dubbel-klik op een control

14 Programmeren met Visula Basic - inleiding Interface – Object Window Selecteer Textbox in de Toolbox Teken een rechthoek op het formulier (2415 x 615) Centreer deze textbox Noem de textbox txtHello Maak de text-eigenschap leeg Zet de fontgrootte op 14 pt en Alignment op Center Selecteer Commandbutton in de Toolbox Teken drie rechthoeken (975 x 495)

15 Programmeren met Visula Basic - inleiding Interface – Object Window Geef de buttons volgende eigenschappen Pas de grootte van het formulier aan Bewaar het project NameCaptionDefaultCancel cmdBerichtHelloTrueFalse cmdWissenWissenFalse cmdSluitenSluitenFalseTrue

16 Programmeren met Visula Basic - inleiding Interface - Object Browser Activeren met F2 Geeft een lijst van: –alle beschikbare objecten met alle: eigenschappen (Properties) Object.Property Gebeurtenissen (Events) Object_Event Methodes (Methods) Object.Method –alle constanten (met hun waarde) –alle functies (met hun syntax)

17 Programmeren met Visula Basic - inleiding Interface - Code Window Editor voor de programma-code –Zet steeds “Option Explicit” aan via ‘Tools – Options – Require Variable Declaration’ –Object box: geeft een lijst van alle Objecten op het formulier –Procedures/Event box: geeft een lijst van alle procedures en events verbonden aan het geselecteerde object –Split Bar

18 Programmeren met Visula Basic - inleiding Interface - Code Window –Procedure / Full module view –‘Rechtse muisklik’-menu –Bijzonder functies: Complete Word (CTRL + Spatiebalk) Auto Syntax Check Auto List Members Auto Quick Info

19 Programmeren met Visula Basic - inleiding Interface – Code Window Dubbelklik op cmdBericht Voer volgende code in: Private Sub cmdBericht_Click()  Dit staat er al txtHello.Text = "Hello World"  Dit zelf invoeren End Sub  Dit staat er al Test de code (start het programma via F5) Klik op de "Hello"-knop Stop het programma via het sluitvakje (rechtsboven in het venster)

20 Programmeren met Visula Basic - inleiding Interface – Code Window Dubbelklik op cmdWissen en voeg toe: txtHello.Text = "" Dubbelklik op cmdSluiten en voeg toe: End Bewaar het project en test het Als het programma werkt, compileer het programma via 'File – Make MijnEersteVBProject.exe' Test het gecompileerde programma

21 Programmeren met Visula Basic - inleiding Onderdelen van een VB Project Formulieren (Forms) –Een venster of dialoogbox, bestemd voor de interactie met de gebruiker. Een Form bevat zowel de visuele weergave als de achterliggende code. –Het formulier bevat Controls en de code module bevat event-procedures en algemene procedures. –*.FRM-file Standaard Module (Standard Module) –Alleen programmacode zonder een visuele interface –Bevat gewoonlijk algemene programmacode die vanuit verschillende forms wordt aangeroepen –*.BAS file

22 Programmeren met Visula Basic - inleiding Onderdelen van een VB Project Klasse Module (Class Module) –Vormt de basis (template) voor nieuwe objecten die men zelf heeft gemaakt. –Bevat alleen programmacode –*.CLS-file User Controls –Vormt de basis (template) voor nieuwe objecten met een visuele interface (zelf geschreven “controls”) –De basis van elke ActiveX Control is een Usercontrol –Bevat zowel een visuele interface als de bijhorende programmacode. –*.CTL-file

23 Programmeren met Visula Basic - inleiding Oefening Opdracht: Op basis van MijnEersteVBProject project, het programma zo aanpassen dat elke druk op cmdBericht of cmdWissen de achtergrondkleur van het formulier doet wijzigen.


Download ppt "Inleiding Programmeren met Visual Basic Karl Moens."

Verwante presentaties


Ads door Google