De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KINN 2010 •OOP •O Object •O Georiënteerd •P Programmeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KINN 2010 •OOP •O Object •O Georiënteerd •P Programmeren."— Transcript van de presentatie:

1

2 KINN 2010 •OOP •O Object •O Georiënteerd •P Programmeren

3 Object •Alles is een object. •Gebruik maken van een methode •Bijvoorbeeld: •Voetbal.kleur(groen) •Object.methode( parameter )

4 VB.Net 2008 •Net Framework •2003 1.1 •2005 2.0 •2008 3.5

5 •Een nieuwe Class •Bijvoorbeeld persoon •Attributen: •_naam •_leeftijd

6 De klasse Class Persoon

7 • Naam Pieter • Leeftijd 45 • Met pensioen ? Het Objec t Attribuut naam Attribuut leeftijd De methode is gepensioneerd.

8 We maken een dll van persoon •Class Persoon •attributen •_naam •_leeftijd •Methode •_isgepensioneerd

9 Een dll maken. •De Class Persoon • Persoon.naam • Persoon.leeftijd • Persoon.isgepensioneerd _naam _leeftijd _isgepensioneerd

10 Microsoft VB.Net Express Versie •Gratis te downloaden. •Gratis te gebruiken. •Veel is meegeleverd maar niet alles.

11 Aan de slag •Start VB.NET 2008 •Kies voor create project •Kies voor Class Library •Verander de naam Class Library in Persoon

12 •Verander de File Naam class1.vb in persoon.vb

13 GET en SET methoden •Klik op de rechtermuisknop •Kies insert snippet •Kies de tweede optie code patterns •Kies de laatste Properties •Kies voor define a property

14 De eigenschap naam definiëren •Verander newpropertyvalue in _naam •Verander NewProperty in naam

15 De eigenschap leeftijd definiëren •Ga met de muis onder end property •Klik op de rechtermuisknop •Kies insert snippet •Kies de tweede optie code patterns •Kies de laatste Properties •Kies voor define a property

16 Get en Set methode van leeftijd •Verander newpropertyvalue in _leeftijd •Verander string in integer •Verander NewProperty in leeftijd en zorg dat deze ook van het type Integer is

17 •Ga met de muis onder end property •Klik op de rechtermuisknop •Kies insert snippet •Kies de tweede optie code patterns •Kies de laatste Properties •Kies voor define a function

18 Een methode functie isgepensioneerd definieren •Voeg onder Private _naam de volgende regel toe: •Private _pensioen As Boolean

19 Verander de functie als volgt: •Function IsGepensioneerd() As Boolean • If _leeftijd > 66 Then • _pensioen = True • Else • _pensioen = False • End If • Return _pensioen • End Function

20 •Druk met de rechtermuisknop op Persoon •Bij Application type moet staan Class Library •Bij assembly naam staat persoon •Kies bij het tabblad compile voor een geschikt pad. •Kies tenslotte bovenin op build en build Persoon

21 •Er zijn nu drie bestanden aangemaakt: •Persoon dll •Persoon pdb •Persoon xml

22 Persoon dll gebruiken •Kies bij file voor nieuw project •Kies voor een WindowsApplication •Sleep twee labels, een knop en 2 textvelden op het scherm

23

24 Code onder de eerste knop •Klik eerst op windows application 2 •Kies add reference en zoek persoon.dll op •Kies add existing item en voeg persoon.dll toe door deze op te zoeken

25 Maak een persoon p aan •Dim p As New Persoon.persoon

26 Code onder de knop • Dim uitslag As String • p.naam = TextBox1.Text • p.leeftijd = TextBox2.Text • If p.IsGepensioneerd Then • uitslag = " is gepensioneerd" • Else • uitslag = " is niet gepensioneerd" • End If • MsgBox(p.naam & " " & uitslag))

27 Test het programma •Run het programma •Vul bij tekstveld1 Pieter in •Vul bij tekstveld2 45 in

28 Test

29 Een constructor •Begint altijd met New •Wanneer je een waarde mee wilt geven: •In je klasse •PUBLIC Sub NEW(ByVal naam as String) •_naam = naam •End Sub

30 •Dan •Dim p as New Persoon(“Piet”)

31 Voorbeeld constructor • Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim p As New Persoon.persoon("René") •p.leeftijd = 46 MsgBox(p.naam & vbCrLf & p.leeftijd.ToString) • End Sub

32

33 Overerving •Public class Docent •Inherits Persoon •Gevolg •Dim d als new Docent •d.naam=“Evert” •d.leeftijd=55


Download ppt "KINN 2010 •OOP •O Object •O Georiënteerd •P Programmeren."

Verwante presentaties


Ads door Google