De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visual Basic.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visual Basic."— Transcript van de presentatie:

1 Visual Basic

2 Controls Form CmdButton Label Image (Vb Net: Picture Box)
Frame (VB net: Group Box) Timer Tekstvak Option Button

3 Control - properties Instellen in design time Instellen in run time
Control.propertie = value b.v. Label1.caption = “7” piceuro1.visible = true timer1. enabled = true option1(1).value = true

4 Properties: actie Label => caption Image => picture visible
Timer => enabled interval Tekstvak => text Option => value

5 Variabelen Types Declareren Bewerkingen met variabelen Integer a = 7
String bs = “George Bush” bs = “7” Single c = 14.25 Declareren Dim a as integer, bs as string, c as single Bewerkingen met variabelen b = a * 4 => b= euro = euro + 10 c = rnd() b.v. c = 0,12346 bs = bs & “, president” bs = George Bush, president

6 Statements Dim Int (= afronden naar beneden)
a = int( ) resultaat a= 34 Cstr (converteer naar string) a=7 b=5 som = a+b resultaat = 12 As = Cstr(a) Bs = Cstr(b) soms = As & Bs => resultaat “75” End Rnd() Randomize VAL antwoord = val(txtantwoord.text)

7 Statements If … then Op één lijn Op meerdere lijnen
If label1.text = “7” then piceuro1.visible = true: euro = euro +1 Op meerdere lijnen If label1.text = “7” then Piceuro1.visible = true Euro = euro + 10 End if

8 Statements Select..case Select case dag case “zaterdag” case “zondag”
hier code wat te doen op zaterdag case “zondag” hier code wat te doen op zondag case else hier code wat te doen op andere dagen end select

9 Routines SUB Bevat een aantal opdrachten die worden uitgevoerd b.v. wanneer iemand op een ‘control’ klikt Function Retourneert een waarde Wordt meestal aangeroepen: a= genereer(3,20)

10 Routines : MSGBOX Bedoeling: dialoogvenster met boodschap weergeven
Twee types: boodschap zonder meer, de gebruiker ziet enkel een OK Knop, hij kan niet keizen boodschap met keuzemogelijkheid (OK/cancel – JA, Nee - vorige/volgende

11 Routines : MSGBOX Bedoeling: dialoogvenster met boodschap weergeven
Twee types: boodschap zonder meer, de gebruiker ziet enkel een OK Knop, hij kan niet keizen boodschap met keuzemogelijkheid (OK/cancel – JA, Nee - vorige/volgende

12 Routines : MSGBOX type 1 Syntax MsgBox “Boodschap”, tekening, “Titel”
b.v. MsgBox “Je moet een antwoord intikken.”, vbInformation, “Pas op!”

13 Routines : MSGBOX type 2 Syntax dim keuze as integer
keuze = MsgBox (“Boodschap”, vbYesNo, “Titel”) Let op haakjes!!!!!! b.v. keuze = MsgBox ( “Wil je doorgaan?”, vbYesNo, “Pas op!”) Er wordt een ‘integer’ geretourneerd (b.v JA = 6) Op basis van die integer kun je dan via een ‘select case’ bepalen wat er verder moet gebeuren. zie cursusboek p.210

14 Gebruik van een basic-module
Waarom? declareren van variabelen die in alle formulieren toegankelijk moeten zijn code van gemeenschappelijke routines Eén module moet een ‘sub main’ procedure bevat ten. Van daaruit kun je het startformulier inladen

15 ASCII-code Elk letterteken heeft een Ascii-code
b.v. cijfer 1 => 49 letter A => 68 entertoets = 13 spatiebalk = 32 spaceback = 8 zie boek p.59 Met behulp van de Ascii-code kun je achterhalen welke toets de gebruiker intikte en er gepast op reageren. Je kunt ook bepaalde toetsaanslagen NIET toelaten (b.v. in een antwoordvak)

16 ASCII-code Elk letterteken heeft een Ascii-code
b.v. cijfer 1 => 49 letter A => 68 entertoets = 13 spatiebalk = 32 spaceback = 8 zie boek p.59 Met behulp van de Ascii-code kun je achterhalen welke toets de gebruiker intikte en er gepast op reageren. Je kunt ook bepaalde toetsaanslagen NIET toelaten (b.v. in een antwoordvak)


Download ppt "Visual Basic."

Verwante presentaties


Ads door Google