De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.1 Computervaardigheden en Programmatie 1rste BAC Toegepaste Biologische Wetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.1 Computervaardigheden en Programmatie 1rste BAC Toegepaste Biologische Wetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.1 Computervaardigheden en Programmatie 1rste BAC Toegepaste Biologische Wetenschappen Hoofdstuk 4 Databank - Basis

2 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.2 Inhoud Databank –Terminologie, Navigeren, Importeren Tabellen –Records/Velden manipuleren Queries (Vragen) [Ook in SQL] –sorteren –filter volgens criteria –rekenkundige bewerkingen –GROUP BY –CROSS-TAB exporteren Oefeningen

3 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.3 Terminologie Business Logic Layer Database Layer soort datum lengte User-Interface Layer Tabel kolomtitel = "field" (veld) rij = "record" sommige velden vormen sleutel ("key")  zoeken join Query (Vraag) selecteer en combineer data uit verschillende tabellen gedraagt zich als een nieuwe tabel programmeertaal SQL

4 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.4 Navigeren door een Venster Title Bar Minimize/Maximize/ Close Menu Bar Tool Bars Databank tabellen queries... Zicht op onderdeel Databank (Tabel "Observaties1")

5 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.5 Importeren Open Microsoft Access >>File>>New... –Blank Database Maak bestand –vleermuizen.mdb Importeer Observaties1.txt >>File>>Get External Data>> Import... –Analoog met Excel, maar –(1) "First Row Contains Field Names" –(2) "No primary key" 1 2

6 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.6 Records Manipuleren (1) kies rij per nummer, volgende, vorige, eerste, laatste rij (2) kies "nieuw record" –  * –vul waardes in –klik op potloodje: bewaren –rechtsklik >> Delete Record Sorteer op "soort" –Selecteer kolom "soort" –>>Records>>Sort >>Asc Slechts sorteren op 1 kolom !!! 12

7 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.7 Velden Manipuleren (1) kies "Design view" –meetlat (2) maak veld "ID" –Data Type "AutoNumber" Verschuif "ID" naar eerste plaats (3) kies "Data Sheet view" –tabel –Wat zie je ? Verwijder veld ID terug –via "Design View" 2 3 1

8 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.8 Basis Query ( 1/2 ) (1) Selecteer "Queries" in het databankvenster (2) >>Create Query in Design view (3) of Toolbar "New" 2 3 1

9 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.9 Basis Query ( 2/2 ) Kies tabel (of andere "Query") waaraan je de vraag zult stellen –Observaties1 –Add / Close Dubbelklik * (=alle velden) Bewaar Query –Observaties1Q Datasheet view –wat zie je ?

10 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.10 Sorteren Terug naar "Design view" Verwijder veld "*" –selecteer kolom (1) klik op kleine balkje –rechtsklik >> Cut voeg veld "soort", "datum",... toe (2) "Sort Ascending" –voor "soort" en "datum" Datasheet view 1 2

11 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.11 SQL ( SELECT... FROM... ORDER BY... ) Selecteer SQL View –alternatief t.o.v. "Design View" en "Data Sheet View" SQL is standaard databank programmeertaal –(1) SELECT...: de velden die het resultaat zal bevatten –(2)... FROM...: de tabellen waarvan je de velden zult kiezen –(3)...ORDER BY...: [optioneel] om te sorteren SELECT Observaties1.soort, Observaties1.datum, Observaties1.spanwijdte, Observaties1.gewicht FROM Observaties1 ORDER BY Observaties1.soort, Observaties1.datum; 1 2 3

12 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.12 Query met Criteria ( 1/2 ) in "Design View" Criterium: –soort: "baardvleermuis" In "Datasheet View" –resultaat ? in "Design View" Extra criterium: –soort: Like "water*" –resultaat ? (Datasheet view) Extra criterium: –soort: Like "*staart"

13 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.13 SQL ( vergelijkingsoperatoren, Like ) WHERE clausule om extra criteria op te leggen –normaal operatoren =,, >= –vb. (1) "soort" veld moet gelijk zijn aan "baardvleermuis" LIKE "...*..." –tekst veld lijkt op gegeven tekst; * staat voor "om het even wat" –vb. (2) "soort" veld moet beginnen met "water" –vb. (3) "soort" veld moet eindigen met "staart" SELECT... FROM... WHERE (((Observaties1.soort)="baardvleermuis")) OR (((Observaties1.soort) Like "water*")) OR (((Observaties1.soort) Like "*staart")) ORDER BY...; 1 2 3

14 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.14 Query met Criteria ( 2/2 ) in "Design View" Criteria –soort: Like "baard*" –spanwijdte: > 20 –resultaat ? (Datasheet view) in "Design View" extra criterium: –spanwijdte: > 20 and <= 22 –resultaat ? (Datasheet view)

15 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.15 SQL( Booleaanse operatoren ) AND/OR/NOT als booleanse operatoren... –x AND Y: waar als zowel X en Y waar zijn; vals als minstens één van beide vals is –x OR Y: waar als ofwel X, ofwel Y, ofwel beide waar zijn; vals als zowel X en Y vals zijn –NOT X: waar als X vals is vb: (1), (2), (3): baardvleermuizen, spanwijdte in ]20, 22] SELECT... FROM... WHERE (((Observaties1.soort) Like "baard*") AND ((Observaties1.spanwijdte)>20 And (Observaties1.spanwijdte)<=22)) ORDER BY... ; 1 2 3

16 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.16 Query met Rekenkundige Bewerkingen ( 1/2 ) in "Design View" (1) extra kolomresultaat: [gewicht]*[spanwijdte] –resultaat = naam van het veld –[gewicht]*[spanwijdte] = berekening voor inhoud van veld resultaat ? (Datasheet view) 1

17 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.17 SQL ( rekenkundige operatoren ) Expressie AS –Expressie is allerlei rekenkundige bewerkingen (incl. functies) –... AS...: definieert naam van de nieuwe veld vb: (1): vermenigvuldigt gewicht en spanwijdte en stopt dit in een nieuw veld "resultaat" SELECT..., [gewicht]*[spanwijdte] AS resultaat FROM... WHERE... ORDER BY...; 1

18 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.18 Query met Rekenkundige Bewerkingen ( 2/2 ) maak nieuwe query >>View>>Totals of (1) druk op  3 x veld spanwijdte –(2), (3), (4): Total: Min, Max, Avg –Veldnamen invullen –Resultaat ? (Data Sheet) 1 234

19 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.19 SQL( rekenkundige operatoren over reeksen ) Expressie AS –Expressie is rekenkundige bewerking over reeks getallen –... AS...: definieert naam van de nieuwe veld vb: (1), (2), (3): selecteert minimum, maximum en gemiddelde spanwijdte SELECT Min(Observaties1.spanwijdte) AS [Min], Max(Observaties1.spanwijdte) AS [Max], Avg(Observaties1.spanwijdte) AS [Avg] FROM Observaties1; 1 2 3

20 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.20 Group By Query maak nieuwe query >>View>>Totals of (1) druk op  veld "soort" –(2) Total: Group By 3 x veld spanwijdte –(3) Total: Min, Max, Avg –Resultaat ? (Data Sheet) criterium: –soort - like "baard*" 1 23 4

21 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.21 SQL ( GROUP BY... HAVING ) GROUP BY –selecteert eventuele categorieën van records HAVING –extra criteria op categorieën van records... FROM Observaties1 GROUP BY Observaties1.soort HAVING (((Observaties1.soort) Like "baard*")) ORDER BY Observaties1.soort; 1 2

22 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.22 Conclusie Databank –Terminologie, Navigeren, Importeren Tabellen –Records/Velden manipuleren Queries (Vragen) [Ook in SQL] –sorteren –filter volgens criteria –rekenkundige bewerkingen (ook over reeksen) –GROUP BY –CROSS-TAB Oefeningen

23 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.23 Oefening nieuwe query –naam: AlleObservaties velden –Observaties1.soort –Observaties1.datum –Year([datum]) AS jaar –Observaties1.spanwijdte, –Observaties1.gewicht sorteren –Observaties1.soort –Observaties1.datum nieuwe query –naam: AantalPerJaar –FROM AlleObservaties velden –AlleObservaties.soort –AlleObservaties.jaar –Count(AlleObservaties.jaar) veldnaam: Aantal GROUP BY –AlleObservaties.soort –AlleObservaties.jaar

24 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.24 Crosstab Query Open "AantalPerJaar" in Design View Definieer: "crosstab query" (1) >>Query>>Crosstab Query Crosstab: –Kies rij, kolom en waarde –(1) soort - row heading –(2) jaar - Column Heading –(3) aantal - Value Resultaat ? (Data View)

25 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.25 Crosstab Query Resultaat >>File>>Export... Save as type –Microsoft Excel 97-2003 (*.xls) –of Text Files (.txt, csv,...) vul eventuele parameters in

26 Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.26 Oefeningen namen van alle geobserveerde vleermuissoorten ? aantal geobserveerde vleermuissoorten ? alle observaties van baardvleermuizen –geobserveerd in 2003 –met gewicht in [6, 8] –met spanwijdte in [20, 23] vorige vraag: gewicht in ]8, 10] het gemiddeld gewicht van alle geobserveerde franjestaarten het totaal gewicht van alle tijdens 2003 geobserveerde baardvleermuizen Een overzicht per soort, per jaar van het totaal gewicht van alle vleermuizen van die soort die die in dit jaar zijn geobserveerd –als lijst –als crosstab query –exporteer de laatste naar excel


Download ppt "Computervaardigheden en Programmatie Universiteit AntwerpenDatabank - Basis 4.1 Computervaardigheden en Programmatie 1rste BAC Toegepaste Biologische Wetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google