De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPSS 17 en Onderzoek met SPSS en Excel (2nd edition)

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPSS 17 en Onderzoek met SPSS en Excel (2nd edition)"— Transcript van de presentatie:

1 SPSS 17 en Onderzoek met SPSS en Excel (2nd edition)
Johan Smits Hogeschooldocent Saxion Hogescholen Enschede Marketing & International Management

2 De nieuwe editie

3 The Research Road Probleemstelling  Deelvragen  Onderzoeksvragen
De probleemomschrijving bestaat uit de doelstelling voor het onderzoek en de probleemstelling, ofwel centrale vraag. Dat is de hoofdvraag die met het onderzoek wordt beantwoord. Om de belangrijkste vraag uit het onderzoek helder te houden, spreken we hier van probleemstelling. Onder deze probleemstelling kan een aantal deelvragen vallen, die de probleemstelling verduidelijken en een stap zijn in de richting van onderzoeksvragen die tijdens de analysefase worden beantwoord. Dit zijn meer vragen naar beschrijvingen, samenhang en toetsen. Probleemstelling  Deelvragen  Onderzoeksvragen

4 Agenda Uitgangspunten boek Wijzigingen in 2de editie
Wijzigingen in SPSS 17 SPSS 17 virtueel beschikbaar Practicum: Versie 17 vanaf usb gebruiken Oefenen met chart builder Casus Makelaar Casus Backyard Burgers

5 Analyse en interpretatie
Voorbeeld Onderzoeksvraag: Is er bij Aquariade verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de bezoek reden? Mannen Vrouwen Totaal Prijs 25   40   65   Assortiment 20   48   68   Gemak 18   36   Service 7   29   70   135   205  

6 Staafdiagram met percentages

7 Staafdiagram met percentages

8 SPSS Statistics

9 Maat voor samenhang Cramér’s V : sterkte van de samenhang tussen twee variabelen in een kruistabel (in de steekproef) V = 0 geen samenhang V ≈ 0,10 zwakke samenhang V ≈ 0,25 redelijk sterke samenhang V ≈ 0,50 sterke samenhang V ≈ 0,75 zeer sterke samenhang V = 1 volledige samenhang

10 Samenhang in de populatie
Chi-kwadraat-kruistabeltoets 5 stappenplan bij uitvoeren toets Formuleren hypothesen Vastleggen significantieniveau α en steekproefomvang n Toetsingsgrootheid vaststellen Overschrijdingskans laten berekenen Conclusie formuleren

11 Methodiek van het boek Werken vanuit het onderzoeksproces
Met eenvoudige middelen is veel te bereiken Heldere conclusies formuleren met optimale grafische ondersteuning

12 Wijzigingen in nieuwe editie
SPSS versie 17 Graph builder voor alle grafieken Classificeren van H4 naar H3 Nieuwe SPSS commando’s in H2: Display Data File Information produceert het codeboek Reports  Codebook geeft van iedere variabele frequentietabel (Nominaal / Ordinaal) descriptive (Scale)

13 Andere ‘newbies’ Window  Split
Utilities  Variables om naar een variable te springen  Output Management System (??)  Custom Dialog Builder  Define Variable Sets  Use Variable Sets handig bij veel variabelen

14 En verder … Virtualisatie: Zie http://notebook.saxion.nl/
Geen installatie Overal te gebruiken, zelfs vanaf usb

15 Practicum Plaats SPSS 17 op je USB Start versie 17
Pas eventueel de preferences aan Gebruik de file makelaar.sav Opdrachten 1 t/m 5 Gebruik de file BYB.xls Opdrachten 6 t/m 8

16 Opdracht 1 (Makelaar.sav)
Maak een Pie chart voor Woningtype Gebruik de chart builder Voeg direct een titel en © footer in Zorg dat hele procenten en de labels bij de slices staan

17 Opdracht 2 (Makelaar.sav)
Maak een barchart voor Wijk Gebruik de chart builder Voeg direct een titel en ©-footer in Zorg dat percentages worden weergegeven Maak een liggend diagram (met behulp van transpose, op tabblad Basic Elements)

18 Opdracht 3 (Makelaar.sav)
Maak de multiple response set voor de opties 1 t/m 4 Maak met Custom Tables een tabel met aantal en percentages. Inclusief titel en ©-footer. Maak een kruistabel met Woningtype, opnieuw met aantallen en percentages

19 Opdracht 4 (Makelaar.sav)
Gebruik de chart builder en maak een staafdiagram voor de opties 1 t/m 4. Laat percentages weergeven Voeg titel en ©-footer toe Vergelijk de percentages met de tabel

20 Opdracht 5 (Makelaar.sav)
Maak een geclusterd staafdiagram voor de opties 1 t/m 4 naar Woningtype Vormgeving analoog Kun je hier de multiple respons set gebruiken? Krijg je dezelfde percentages als in de tabel?

21 Opdracht 6 (Backyard Burgers)
Band the Zip code into 5 or 6 categories representing counties or states and a category ‘other’. Name this new variable Location. You can use the site (or any other site of your choice) to find the county or state corresponding to a zip code. Explain how you made your transfor-mation and produce a table of frequencies for your new variable Location.

22 Opdracht 7 (Backyard Burgers)
There might be a relationship between the second item of question 5 “All FF restaurants should offer children's menu or kid's meals” and the Number of children (question 6). Analyze the possible difference between the group with and without children. Create a graph to display the possible relationship. Give also a calculation of statistics to support your conclusion. Please make a clear statement and explain why you have opted for these statistics.

23 Opdracht 8 (Backyard Burgers)
Analyze whether people with an income less than $ 65,000 rate ‘Price of food items’ as more important than those with an income exceeding $ 95,000. Please focus on the differences between these two groups. Are the differences statistically significant?


Download ppt "SPSS 17 en Onderzoek met SPSS en Excel (2nd edition)"

Verwante presentaties


Ads door Google