De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenhang in zorg voor ouderen Bijdrage aan symposium Mens (w)aardige zorg voor Kwetsbare ouderen 16 februari 2011 Marleen Goumans Lector Samenhang in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenhang in zorg voor ouderen Bijdrage aan symposium Mens (w)aardige zorg voor Kwetsbare ouderen 16 februari 2011 Marleen Goumans Lector Samenhang in."— Transcript van de presentatie:

1 Samenhang in zorg voor ouderen Bijdrage aan symposium Mens (w)aardige zorg voor Kwetsbare ouderen 16 februari 2011 Marleen Goumans Lector Samenhang in de Ouderenzorg

2 Gezondheid  Kwaliteit van leven Basale dingen in het leven (eten, veiligheid, geld, familie, sociale relaties...) Deelnemen aan het maatschappelijke leven Je goed voelen, je welbevinden Dingen ervaren als betekenisvol Niet zondermeer de afwezigheid van ziekte of beperkingen, maar heeft (eerder) te maken met fysieke en/of mentaal en/of sociaal welzijn

3 Modelmatig -Leefstijl -Genetisch -Gezondheidszorg systeem -Omgeving (sociaal, fysiek, economisch) (en de samenhang daartussen)

4 Interventiemodellen oa Ottawa Charter: 1.Zelf vaardigheid (management/empowerment/coping) 2.Community (actie, eigenaarschap, onwikkeling) 3.Ondersteunen, instrumenten, mogelijk maken 4.Herinrichting gezondheidszorg 5.Ondersteunende omgeving 6.Ondersteunend beleid Geldt voor iedereen ongeacht gezondheidsstatus, leeftijd of sexe

5 Voorbeeld Mislukte samenhang –Gratis openbaar vervoer voor mensen van 65 jaar en ouder, maar –Meedoen met verenigingsleven, Community actie -Prinsenhof Zelfmanagement/vaardigheid - Gezond Actief ouder worden

6 Oud, wat is dat? Leeftijd? Leefstijl? Cultuur? Subjectief? Objectief?

7 Maar hoe dan ook, op een gegeven moment ten gevolge van het lange leven: slijtage. Fysiek (gewrichten, knie, organen, ogen, oren, spieren (kracht),..) Psychisch (ziekte, verwardheid) Sociaal (netwerk wordt broos) Economisch (uitkering ipv loon) (Studie: geriatrie en gerontologie)

8 Oplossing Vervanging Compensatie Ondersteuning (hulpmiddelen, techniek, sociaal, financieel, emotioneel) Geneeskunde (medicijnen, behandeling, therapie, operatie) Nb dit geldt overigens ook voor mensen die aandoeningen krijgen, ziek worden, beperkingen ondervinden of andere problemen ervaren in hun leven NIET ten gevolge van ouderdom

9 Oud en ziek of ongeval -Symptomen van ziekte lastig in te schatten en te onderkennen -Ten gevolge van een ongeval (bv heupfractuur), kunnen ziekten en aandoeningen ontstaan (delier, depressie, infectie) -35% mensen > 70 jr en 65% mensen > 90 jr méér moeite met ADL na ziekenhuisopname -Voor 15% geen herstel, overig functioneren na herstel veelal minder (nieuw broos evenwicht).

10 Gevolg T.g.v. ziekte of beperking: Impact op sociale participatie Impact op zelfmanagement vaardigheden Meerdere medicijnen Onder- en overdiagnostiek Tegenstrijdige adviezen Meerdere artsen en behandelaars Ondersteuningsvragen op diverse terreinen

11 Waarom specifieke aandacht voor samenhang t.b.v. gezondheid en zorg voor ouderen? Veel ouderen, en het aantal stijgt de komende jaren Kans op vermindering van gezondheid, ontstaan van ziekte of beperking t.g.v. ‘versleten boel’ en ‘verminderde weerstand’ groot Kans op meerdere ziekten, beperkingen of aandoeningen tegelijkertijd groot Samenhang sowieso lastig, maar al helemaal als op veel terreinen tegelijkertijd geschakeld dient te worden Samenhang (en coping) grote impact op kwaliteit van leven Beter wordt het niet, belangrijk is daarom om te focussen op de andere determinanten (zoals coping, Leefstijl en sociaal en fysieke omgeving)

12 Samenhang ingewikkeld: Samenhang binnen gezondheidszorg (al lastig genoeg (meerdere artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, behandelaars)) Samenhang tussen mantelzorg, vrijwilligerswerk, familiezorg en zorg van betaalde beroepskrachten Samenhang in inhoud en organisatie Samenhang op diverse levensterreinen Samenhang in diverse settingen Dit alles op maat, naar behoefte van de oudere en passend binnen de context.

13 De dagelijke praktijk Vb mevrouw van Ruijven en meneer van Veen - disciplinaire adviezen (bv knmg) -doelgroep gerichte ondersteuning (casemanagement en cliëntondersteuning en mantelzorgondersteuning) -kwaliteitskaders, instrumenten voor professionals, multidisciplinair werken -zorgvisie (menswaardige zorg, plane tree,....)

14 Wat ik zie: Sectorale verbeteringsslagen Vangen van goedlopende initiatieven in enkelvoudig beleid en wetgeving (terwijl ook beleidsmatig op diverse terreinen iets nodig is). Gevolg: veel gedoe, veel papier en in praktijk weinig resultaat of veel frustratie. De gewenste samenhang ontstaat niet en/of wordt hierdoor niet bevorderd (en al helemaal niet bij complexe situaties (zoals bij oudere ouderen) Of ontstaat desondanks door inzet van individuen

15 Wat ik wil: Inzien dat succesvolle en duurzame samenhang start vanuit de individu (zie eerste sheet) en de betrokkenen rondom deze ene individu. Iedere complexiteit is anders! Wat is randvoorwaardelijk nodig? bv scholing van alle dienstverlenende professionals in cliëntgericht handelen en multidisciplinair werken; passende financieringsvormen (pgb of uitkeringen eigen bijdragen cq private financiering of ZVW). Beeld: puzzelstukken die altijd passen (foampuzzelstukken bij peuters); Iedereen maakt een puzzel uit dezelfde elementen,maar elke puzzel kan er anders uitzien. Als je zelf niet goed kunt puzzelen, dan is daar ondersteuning voor.

16 Lectoraat Evelyn Evelyn heeft de groep oudste ouderen als doelgroep benoemd. Uit mijn presentatie volgt dat ze daarmee heeft gekozen voor een groep waar samenhang hard nodig is om optimale kwaliteit van leven te behalen, maar ook het meest ingewikkeld is om te realiseren. Een uitdaging en een verdienste om daar een bijdrage aan te willen leveren. Ik blijf daarin graag met je samenwerken!


Download ppt "Samenhang in zorg voor ouderen Bijdrage aan symposium Mens (w)aardige zorg voor Kwetsbare ouderen 16 februari 2011 Marleen Goumans Lector Samenhang in."

Verwante presentaties


Ads door Google