De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminarie: Projectmanagement en projectmatig werken als eindcompetentie Antwerpen, 27 mei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminarie: Projectmanagement en projectmatig werken als eindcompetentie Antwerpen, 27 mei."— Transcript van de presentatie:

1 Seminarie: Projectmanagement en projectmatig werken als eindcompetentie Antwerpen, 27 mei

2 Even voorstellen Projectmatig werken Mensen @ CultuurNet Vlaanderen Vragen? Mijn vraag aan jullie

3

4

5

6

7

8

9

10 UiTdatabank architectuur DRAFT DOCUMENT VOOR DISCUSSIE

11 Een stapsteenstrategie naar ‘meer mensen, meer goesting, meer cultuur’ 3 Werken met partners CJP Demos Cobra.be... UiTmetVlieg UiTinVlaanderen Media 5 Werken met partners UiTinX Provincies … Locus Prospekta, Tinck 2 Gesegmenteerd naar doelgroepen Multicultureel Liefhebbers Jeugd Netnieters Senioren... Publiek 1 CultuurNet als Facilitator&dienstverlener Aanbieders Uit alle culturele en vrijetijdsectoren: kunst- en cultuurcentra, gezelschappen, verenigingen,… Alle Bronnen 7 Naast dotatie, ook exploitatie media sponsorsdatabankCJSM Financieringsbronnen 6 Bron van constant verrijkte informatie Diensten Listbroker Rapportering UiTpas Massmailing... Diensten Kalender Affichage UiTsalons UiTcampagne Netwerk van Experten Informatie Evenementen Profielen - Actoren Infrastructuur Geo-info... Instrumenten Widgets - API Rapporten - Archief... Internationale kalender One-stop-shopping 4 Gesegmenteerde dienstverlening Grote steden Centrumsteden Provincies Kleine gemeenten Regio’s Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden Lokale besturen meer publiek

12 Market management Bevolking & Publiek Systeem Content services Content services Partner services B2C Overhead: strategie, personeel, financiën, huisvesting B2B Redactie services Comm & PR Comm & PR Partners en andere stakeholders Raad van bestuur, CJSM, kabinet cultuur

13 Even voorstellen Projectmatig werken Mensen @ CultuurNet Vlaanderen Vragen? Mijn vraag aan jullie

14 MMM PMM

15 MMM – Conceptuele aanpak 1.Strategisch planbord We maken een status op van de geplande activiteiten zoals beschreven inactieplan. Per project gaan we na of het licht op groen, oranje of rood staat.

16 MMM – Conceptuele aanpak 2.Showroom voor nieuwe ideeën Welke nieuwe marktsegmenten gaan we benaderen en waarom? Wat is onze propositie en waarom zou men ons geloven? Welke productontwikkelingen zijn hiervoor desgewenst nodig? Hoe verleidelijk verpakken we het en waar/wanneer zetten we het in de markt? Doen we dat op eigen kracht of in een partnership? De MMM biedt ruimte aan een showroom voor goed voorbereide projectontwerpen. Goedgekeurde projecten verhuizen naar het strategisch planbord met het oog op planning en interne afspraken.

17 MMM – Conceptuele aanpak 3.Laboratorium Onvoldragen projecten kunnen via een korte pitch van maximum 5 minuten gepresenteerd worden. Er wordt een vorm van “intern tijdskrediet” gegeven voor verdere uitwerking van het idee: zien de MMM’ers er wat in, dan kan de indiener X dagen tijd nemen om het idee verder uit te werken met het oog op een volwaardige presentatie in de showroom.

18 MMM PMM

19 = beslissingsmoment Identificatie & analyse PMM Validatie en selectieGeneratie IDEE IDENTIFICATIE KWALITATIEVE ANALYSE KWANTITATIEVE ANALYSE PROJECTEN VOLGORDE KANDIDATEN BESCHIKBARE TIJD EN BUDGET PROJECTEN IN ONTWIKKELING PrioritisatieUitvoering IedereenPMM Forum Directie + Systeemcel(*) (*) indien ICT-mandagen/budget

20

21

22 Vlaamse vrijetijdspas: identikit Opdracht initiatief: minister Joke Schauvliege opdrachtnemer: CultuurNet Vlaanderen opdracht: projectplan en realisatie pilootproject pilootpartner: Aalst en omgeving naam: Vlaamse vrijetijdspas als werktitel Waarom Aalst en omgeving? succesvol participatieverhogend project mensen in armoede: kansenpas met regionale werking middelgrote centrumstad => schaalbaar naar kleinere én grotere steden en gemeenten sterke lokale en regionale samenwerking

23 Doel? Een pas voor iedereen met specifieke aandacht voor drempels mensen in armoede bruikbaar door en voor inwoners van één stad en daarbuiten schaalbaar naar kleinere en grotere steden en gemeenten als instrument om ‘iedereen’ te stimuleren voor participatie aan het vrijetijdsaanbod focus mensen in armoede efficiëntie en afstemming bestaande participatie initiatieven te realiseren

24 Projectstructuur

25 De achterkant: een technologisch systeem op Vlaamse schaal

26 Projectplan vrijetijdspas 2011: ontwikkeling en implementatie Systeem: demonstrator => operationele versie Content: verzamelen vrijetijdsaanbod pilootpartners in UiTdatabank Marketing B2B: partnerwerving, distributie- en informatienetwerk, marketinghandleidingen en tools Marketing B2C: voordeelaanbod, spaarprogramma, communicatiekanalen, promotiecampagnes Branding: naam en huisstijl Voorjaar 2012: lancering vrijetijdspas in pilootgemeentes Aalst + minimum 1 extra gemeente (wisselwerking testen) Verdere ontwikkeling functionaliteiten, wervings- en stimuleringsacties, uitbouw voordeelaanbod, verkennende gesprekken partners Vlaamse uitbreiding, eindrapport met adviezen,.. Januari 2014: evaluatie met oog op Vlaamse uitbreiding

27 Projectplan vrijetijdspas

28

29

30 “De publicatie biedt een helder en snel doorploegbaar overzicht van zowel de theoretische achtergronden van project management als de actuele toepassing daarvan in de praktijk. Het geeft de lezer inzicht in de verschillende aspecten van projectmatig werken en helpt bij het opzetten van de organisatorische aanpak en bijhorende planning van het eigen project. De beschikbare praktijkvoorbeelden op de website zijn daarbij een handige leidraad en maken het geheel concreet.” Anne De Smet, projectleider, Vlaamse Vrijetijdspas over het boek van Roel Grit

31 Tools 1.MS Project / OpenPROJ 2.JIRA 3.tools bij leveranciers

32 Even voorstellen Projectmatig werken Mensen @ CultuurNet Vlaanderen Vragen? Mijn vraag aan jullie

33 Lerende organisatie Een lerende organisatie: past zich voortdurend aanpast aan een veranderende omgeving mensen zijn voortdurend bezig om hun capaciteiten te verbeteren (te leren) om dat te bereiken wat ze echt willen nieuwe ideeën en collectieve ambities worden aangemoedigd er wordt continu gekeken naar het totale plaatje De mate waarin een organisatie leert: de organisatie krijgt van de bedrijfsleiding de nodige vrijheid het management heeft in een lerende organisatie een ondersteunende en sturende taak

34 Adhocratie = tegenovergestelde van bureaucratie: een benaming ter aanduiding van kleine, flexibele projectteams die bij hun werkzaamheden vrijelijk de grenzen tussen de afdelingen van een organisatie kunnen overschrijden

35 Waarden CultuurNet Vlaanderen ruimte bieden voor mensen en persoonlijke ontplooiing samen werken aan inspirerende oplossingen beloftes waarmaken grenzen verleggen bij onszelf, onze partners en het publiek maatschappelijk relevante en breed inzetbare instrumenten leveren

36 Barometer Bron: Employee Engagement Overview Gallup

37

38 Expectations framework - dimensies

39

40 Even voorstellen Projectmatig werken Mensen @ CultuurNet Vlaanderen Vragen? Mijn vraag aan jullie

41

42 Even voorstellen Projectmatig werken Mensen @ CultuurNet Vlaanderen Vragen? Mijn vraag aan jullie

43

44

45


Download ppt "Seminarie: Projectmanagement en projectmatig werken als eindcompetentie Antwerpen, 27 mei."

Verwante presentaties


Ads door Google