De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke steun systemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke steun systemen"— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke steun systemen
Bijeenkomst 1 Wat is het?

2 (naar: Van Weeghel & Dröes, 1999).
Een maatschappelijk steunsysteem is een gecoördineerd netwerk van personen, diensten en voorzieningen waarvan kwetsbare mensen zelf deel uitmaken en dat hen en eventueel aanwezige mantelzorgers op vele manieren ondersteunt om in de samenleving te participeren. Het betreft diensten op het gebied van zorg, welzijn en arbeid, en het gaat om zowel formele als informele ondersteuning. (naar: Van Weeghel & Dröes, 1999). Een maatschappelijke steunsysteem is een gecoördineerd netwerk van personen, diensten en voorzieningen waarvan kwetsbare mensen zelf deel uitmaken en dat hen en eventueel aanwezige mantelzorgers op vele manieren ondersteunt om in de samenleving te participeren. Het betreft diensten op het gebied van zorg, welzijn en arbeid, en het gaat om zowel formele als informele ondersteuning. bron: Van Weeghel & Dröes, 1999

3 . Maatschappelijke Steunsystemen (MSS) is een vernieuwend
zorgproject van de GGzE, instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Eindhoven en De Kempen

4 steunsystemen in de supportbenadering
Persoonlijke steunsystemen zoals voeding, huisvesting en sociale relaties (gezin, vrienden) Maatschappelijke steunsystemen zoals werk en sociale verzekeringsstelsel

5 Ontstaansgeschiedenis jaren ’90
In Nederland Extramuralisering psychiatrie Vermaatschappelijking in de ggz VS Community Support Systeem ondersteuning bieden (aan maatschappelijk zwakkeren) met als doel zelfstandig wonen en maatschappelijk participeren (naar eigen behoefte)

6 Doelgroep van de GGZ Nederland kent ongeveer personen met psychische problemen. Groot deel woont in een buurt of wijk Samenleving stelt hoge eisen / individualisering! Nu minder zorg voor elkaar dan voorheen!

7 Doelgroepen van mss 1. personen met ernstige psychische problemen
begeleiding vanuit de ggz 2. personen met psycho-sociale problemen - begeleiding vanuit mw, wmo en soms ggz 3. zorgmijders verslavings- en psychische problematiek - begeleiding vanuit OGGZ, GG&GD, verslavingszorg en GGZ.

8 Verruiming doelgroep Personen met een psychische kwetsbaarheid weer laten participeren in de samenleving Zelfstandig functioneren, contacten opbouwen, dagbesteding (vrijwilligers) werk en vrijetijdsbesteding (sport, buurtactiviteiten). Begeleiding ggz en welzijnsinstellingen Gemeente regierol en financiën

9 Maatschappelijke steun systemen
Bijeenkomst 2 Verschijningsvormen

10

11 Kwartiermakersmodel Kwartiermakersmodel Groningen
Kwartiermaker en ervaringsdeskundige Eindhoven

12 Netwerktafel Alkmaar Aanwezigen tijdens netwerktafel op dinsdag 6 maart 2012

13 Voor het opzetten van een Wijk en Psychiatrie project in de wijk

14 Bijzonder Werkt Het project Bijzonder Werkt richt zich op mensen van RIBW, Pro Persona, Pompestichting en Iriszorg die toe zijn aan vrijwilligerswerk. De kans op een succesvol verloop bij de organisatie waar zij als vrijwilliger aan de slag gaan, wordt door de extra begeleiding vanuit Bijzonder Werkt vergroot. Zowel de betreffende instelling als de vrijwilligerscentrale bieden u advies over de inzet van de vrijwilliger binnen uw organisatie.

15 7 functies van maatschappelijke steunsystemen
Signalering ondersteuningsbehoefte Individuele ondersteuning Coördinatie en afstemming zorg+ondersteuning Matchen vraag en aanbod Ondersteuning bij werk Kennis en informatie-uitwisseling Beleidvorming en ontwikkeling nieuw aanbod

16 Meerwaarde voor de cliënt
Morele bijstand –aandacht positieve zaken Praktische ondersteuning Ervaringsdeskundigheid Activering en werk Ontmoetingen Informeel steunnetwerk

17 Maatschappelijke steun systemen NIMBY en Stedelijk Kompas
Bijeenkomst 3 NIMBY en Stedelijk Kompas

18 NIMBY Not In My Back Yard ? % van de bevolking?
Maatschappelijke outcast? Tokkies! Welke groepen betreft het? Familie Flodder

19 Verkommerden en verloederden
Ongeveer 7 % van de bevolking (Cijfers 2002) Feitelijk en residentieel daklozen Dreigend daklozen Zelfstandig wonende verkommerden en verloederden (multiprobleemgezinnen) Ex-gedetineerden Ex-patiënten (GGZ, verslavings- of gehandicaptenzorg)

20 V&V combinatie van problemen
26% dak/thuisloos + psych.stoornis 35% dak/thuisloos + verslaving 14% psych.stoornis +verslaving 25% dak/thuisloos +psych.stoornis+verslaving

21 Doelstellingen Stedelijk Kompas
Dakloosheid ten gevolge van: huisuitzetting komt (vrijwel) niet meer voor. Het aantal huisuitzettingen is in 2008 gedaald. detentie komt (vrijwel) niet meer voor. uitval uitzorginstellingen komt (vrijwel) niet meer voor. de huidige daklozen zijn voorzien van inkomen, woonvoorzieningen evidence based zorgtrajecten en van werk. bij een groot deel van de doelgroep is het overlastgevende gedrag verminderd (tot max. 75% van het huidige niveau in 7 jaar)

22 18.000 Daklozen (CBS 2010) Bijna 0,1 % van de bevolking
Vaak ongehuwde mannen tussen 30 en 50 jaar 36 % Niet Westers allochtoon Een derde verblijft in een van de 4 grote steden

23 Verslaafde daklozen In de nacht van 22 februari 2008 gaat in de wijk Kruiskamp in Den Bosch een beoogd opvangtehuis (junkhostel) in vlammen op. Verslaafde daklozen moeten juist in de buurt worden opgenomen en niet worden buitengesloten.

24 Na Amsterdam en Almere gaat ook Nijmegen aso-woningen plaatsen voor mensen die overlast veroorzaken.
Het gaat om containerwoningen. Het is een Deens initiatief. Voor mensen die al jaren bekend staan bij zorg- en hulpverleningsinstanties. Containerwoningen worden ook in verschillende studentensteden gebruikt voor huisvesting van studenten.

25 Weezenhof massaal tegen 'aso-woningen'
Nijmegen wil acht huizen, 'aso-woningen genoemd, plaatsen tussen de snelweg A73 en de woonwijk. Bij de 250 wijkbewoners speelden de emoties hoog op tijdens de informatiebijeenkomst. De gemeente heeft in de afgelopen drie jaar naar 29 mogelijke locaties gekeken. (De Gelderlander, ) Skaeve Huse Arnhem en Amsterdam

26 Betrokkenen aan het woord Burger of eeuwige maatschappelijke outcast!
Jagten - dader? Amerika - burgers en hulpverleners

27 Tot slot Op welke wijze kunnen MMS ingezet worden voor groepen
aan de onderkant van de samenleving?


Download ppt "Maatschappelijke steun systemen"

Verwante presentaties


Ads door Google