De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionaal samenwerkingsverband Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionaal samenwerkingsverband Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden."— Transcript van de presentatie:

1 Regionaal samenwerkingsverband Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden

2 Korte historiek Projectvereniging TERF Denkdag 2011 Jaaractieplan 2012

3 Opgericht in 2006 Vooral accent op overleg en evenementen

4

5

6 - Opgericht in 2008 ikv erfgoeddecreet - Gegroeid uit samenwerking Izegem/Roeselare ikv Erfgoeddag - In de statuten van de projectvereniging: onmiddellijk opname van Broere

7 Resultaat voor Broere - “Officieel statuut” - Jaarlijkse beperkte toelage van elke gemeente (0,05 euro per inwoner), totaal van ongeveer 7500 euro per jaar - Erfgoed en bibliotheken leren elkaar beter kennen - Aandacht voor communicatie via Terfblad - Aandacht voor breder denken en vorming - Aandacht voor planmatig denken

8 2007, 2008 - Evenement - Overleg 2009, 2010 - Evenement - Communicatie - Vorming: Broeredag - Overlegplatform (ook jeugd)

9 Enkele kanttekeningen - Publiek verplaatst zich niet gemakkelijk; evenement is dus niet zo aangewezen - Meerwaarde van Broere moest dus meer zijn - Bib moet zich wapenen tegen digitale evolutie - Enorme uitdagingen voor de bibliotheken: voor gebruikers én personeel - Middelen worden schaarser

10 Algemeen - Hoe dit realiseren? - Hoe bibliotheek naar voor schuiven als een sterk merk met enorm veel potentieel ikv beleid?

11 Jaaractieplan 2011 - Algemeen: missie en visie, denkdag, collectiemanagement - Projectwerking: strips, dialect - Broertje: overleg en jeugdauteurslezingen - HIP - Vorming Personeel: sociale media

12 De toekomst van Broere of Het Broere van de toekomst Begeleid door Locus (Krist Biebauw en Nele Bogaerts) Opdracht: wat is de gewenste situatie in 2023?

13 Praktisch: discussie over - Ißt - Soll - Van ist naar soll: Geradeaus

14 Ißt - Projecten (activiteiten, vorming, promotie) alleen niet haalbaar grotere schaal en meer middelen wel haalbaar - Aangehecht bij projectvereniging TERF - Vooral aandacht voor publieksgerichte activiteiten (nevendoel: bekendmaken van Broere)

15 Soll De mensen naar de bib: bib als dé neutrale plek in de gemeente/stad ⇒ Zeer brede dienstverlening -Digitale aanbod en dienstverlening -Leesbevordering, informatiebemiddeling en mediawijsheid (bib biedt kwaliteit en is een betrouwbare gids) -Ontspanning: café, uitnodigende zithoeken, … -Educatie: cursussen, vergaderingen, samenwerking onderwijs -Stille leesruimte

16 Soll De mensen naar de bib: bib als dé neutrale plek in de gemeente/stad ⇒ Zeer brede dienstverlening -Weerslag op doelgroepen (senioren, allochtonen, scholen, …) aanbod en collectie competenties personeel netwerk van de partners

17 Soll De bib naar de mensen ⇒ Uitbreiding zeer brede dienstverlening buiten de muren -Meer mensen (makkelijker) bereiken -Legitimeert ook investeringen in bib -Punten in vb station, cultuurcentrum, … -Terugbrengen van materialen in alle Broerebibs

18 Geradeaus: hoe van ißt naar soll? Opmaken van een overzicht op basis van het antwoord op onderstaande vragen: - Wat moeten we behouden, bannen of beginnen? - Op welk niveau moet dit gerealiseerd worden: de gemeente zelf, Broere of de centrumstad (Roeselare)?

19 Geradeaus: hoe van ißt naar soll? BehoudenBannenBeginnen GemeenteBasiscollectieOpmaak basiscollectie Bepalen collectie “couleur locale” BroereOverlegPlaatselijke evenementen en regionale promotie Coördinatie collectiebeheer Uitbreiding digitale dienstverlening CentrumstadRol tav secundair onderwijs en pendelaars Gespecialiseerd personeel

20 Samenwerking is sleutelwoord, niet alleen tussen de bibliotheken maar ook met - CC of GC - VormingPlus - Heemkundige kringen - Provincie, Bibnet, Locus, Vl. Gemeenschap Meer inzetten op competenties rond - Informatiebemiddeling - Digitale ontwikkelingen - Collectievorming

21 Een eerste duidelijke stap in die richting. Accenten op: - Bib als beleidsinstrument - De medewerkers als kapitaal - Collectiemanagement - Historisch informatiepunt - Gezamenlijke initiatieven

22 OD 1.1 Broere stelt een missie en visie op voor de bibliotheken Actie 1.1.1: ontwikkeling toekomstvisie rond samenwerkingsverband Actie 1.1.2: opstelling missie OD 1.2 Broere ontwikkelt instrumenten om de bibliotheken toe te laten beleidsversterkend te werken Actie 1.2.1: inventarisatie mogelijkheden Actie 1.2.2: oplijsten ideeën in functie van de toekomstige beleids- en beheerscyclus OD 1.3 Broere bereidt zich voor op de provinciale ontwikkelingen omtrent de toepassing van dienstreglementen Actie 1.3.1: inventarisatie dienstreglementen Actie 1.3.2: bepaling kerncriteria en modifieerbare criteria in een lokale context

23 OD 2.1 Het personeel wordt gescreend op vaardigheden nuttig voor heel Broere Actie 2.1.1: oplijsting aanwezige competenties Actie 2.1.2: opstelling actieplan OD 2.2 Interne kennisdeling versterkt de werking van de bibliotheken Actie 2.2.1: inventarisatie en evaluatie tools Broere Actie 2.2.2: ontwikkeling en implementatie actieplan voor Broere Actie 2.2.3: kennisdeling van opgedane informatie en ervaringen van gevolgde studiedagen en vorming OD 2.3 De medewerkers van de bibliotheken van Broere hebben voldoende zicht op de ontwikkelingen in de bibliotheeksector Actie 2.3.1: organisatie denkdag leidinggevenden Actie 2.3.2: organisatie Broeredag voor medewerkers Actie 2.3.3: organisatie inspirerende bezoeken Actie 2.3.4: opstart van uitwisselingsschema van studiedagen en vorming

24

25

26 OD 3.1 De ontwikkeling van de digitale collecties wordt op de voet gevolgd.  Actie 3.1.1: continue inventarisatie digitale collecties  Actie 3.1.2: bepaling van fysieke randvoorwaarden  Actie 3.1.3: opbouw van strategische digitale doelstellingen OD 3.2 De Broerebibliotheken bouwen een werking uit rond een krachtig collectiemanagement  Actie 3.2.1: opstelling en samenstelling basiscollecties  Actie 3.2.2: ontwikkeling en implementatie actieplan voor Broere  Actie 3.2.3: samenstelling en rotatiemogelijkheden wisselcollecties  Actie 3.2.4: optimalisering gebruik thematische pakketten onderwijs  Actie 3.2.5: optimalisering gebruik lokaalspecifieke collecties

27

28 OD 4.1 Broere zet in op een gestructureerd overleg en samenwerking met TERF en de andere erfgoedpartners  Actie 4.1.1: deelname van TERF aan het Broere-overleg  Actie 4.1.2: ontwikkeling van een goed samenwerkingsmodel met TERF  Actie 4.1.3: opstarten van structureel lokaal overleg met de erfgoedpartners OD 4.2 Het Historisch Informatie Punt (HIP) wordt uitgebouwd als een hybride informatiepunt rond het lokaal erfgoed  Actie 4.2.1: opstellen visie (verduidelijking opzet en functie) samen met de erfgoedpartners  Actie 4.2.2: opstellen van stappenplan voor implementatie  Actie 4.2.3: ondersteuning historisch beleid en lokale erfgoedverenigingen  Actie 4.2.4: verder onderzoek en mogelijke samenwerking aan Beeldbank

29

30 OD 5.1 Broere heeft aandacht voor het streekdialect  Actie 5.1.1: verderzetten Dialectproject OD 5.2 Broere coördineert de jeugdauteurslezingen van Winob  Actie 5.1.2: opstellen verdeling jeugdauteurslezingen Winob


Download ppt "Regionaal samenwerkingsverband Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden."

Verwante presentaties


Ads door Google