De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwsbrief “de nieuwe waik” April 2011 Welkom op de derde digitale nieuwsbrief waarin we eerst speuren in het verleden,dan rommelen in het heden en tenslotte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwsbrief “de nieuwe waik” April 2011 Welkom op de derde digitale nieuwsbrief waarin we eerst speuren in het verleden,dan rommelen in het heden en tenslotte."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwsbrief “de nieuwe waik” April 2011 Welkom op de derde digitale nieuwsbrief waarin we eerst speuren in het verleden,dan rommelen in het heden en tenslotte gaan bouwen aan de toekomst. In tegenstelling tot vorige nieuwsbrieven is er in deze nieuwsbrief meer leesstof dan beeldvorming. Enerzijds door te weinig “live”activiteiten en anderzijds toch voldoende leerzame informatie die we u niet willen onthouden. Zonnige paasdagen en een geslaagde Koninginnedag toegewenst. Veel leesplezier De werkgroep

2 *Franciscus Josephus Louis van Waesberghe (FvW) Geboren op 7 februari 1868 te Antwerpen. Overleden op 4 april 1934 te Hulst. Zoon van Ludovicus Josephus Maria van Waesberghe(°1844 † 1903 Hulst) en Martina Maria Antonia Janssens(°3-4-1847 † 1895 Hulst). Beroep Franciscus Josephus Louis: Statenlid, burgemeester van Hulst van 1893 tot 1925, kassier en wijnhandelaar. Gehuwd op 30 april 1898 te Court Saint Etienne Belgie met Julia Josepha Maria Ceulemans(° 7 februari 1874 te Court Saint Etienne België † 30 april 1960 te Hulst). Woonde zelf in de Steenstraat A11. De Frans van Waesberghe straat. We weten al dat deze bijna 100 jaar oud is,heeft een lengte van 350m en sommige huizen zijn ontworpen door architect Rouleau en woning Grossierderij “de tijd “door architect Schopman maar wat is er nog meer te vertellen?L. v. Kemseke is op speurtocht gegaan en heeft opmerkelijke feiten gevonden die hieronder staan vermeld. Denulstenaer (T.v.Kemseke) heeft tijdens gemeentelijke archief onderzoek n.a.v. zijn cafeboek ook hieraan een bijdrage (zie volgende pagina) geleverd waarvoor onze dank. De feiten: F.v.W. is bijna 32 jaar burgemeester geweest. Dit record staat nog steeds op zijn naam. Zijn vader is ook burgemeester (en bankier) geweest. Café de nieuwe wijk heeft bestaan op nr. 23. De Beatrix boom heeft gestaan nabij dit café. En nog een café op nr. 59A?. Onze straat eigenlijk Burgemeester Frans van Waesberghestraat heet. Dat een kleinzoon woont in een woning waar ook zijn grootouders hebben gewoond. Sommige bewoners zijn hier geboren en getogen.

3 Gemeentelijke notulen HULST, den 30 December. Bij Kon. besluit zijn benoemd de heren F.J.L.M, van Waesberghe tot burgemeester der gemeente Hulst, reeds Donderdagavond per bulletin onzen lezers in de gemeente medegedeeld, en H. J. H. van Sonsbeeck, burgemeester der gemeenten Stoppeldijk en Boschkapelle. Toen Woensdagavond per bulletin de benoeming van den Burgemeester den Weledele Heer F. J. L. M. van Waesberghe, alhier, bekend werd, was de heer afwezig. Hij zijn aankomst, den Donderdagmorgen, wapperde hem, uit vele huizen de Nationale driekleur tegen, als blijk van ingenomenheid met zijne benoeming. Des avonds brachten de Harmonie in Apollo beurtelings serenades, waarbij de heer hartelijk door de Voorzitters, de heren F. Hombach en Claassen werd gelukgewenst. De aanwezige menigte beantwoordde mede het aangeheven « Leve de Burgemeester" met een driewerf “ Hoera!". HULST, 15 Augustus 1925 De heer F. J. L. M. van Waesberghe, die sedert geruime tijd ongesteld is en met verlof in het buitenland vertoeft, heeft tegen l September a.s. om gezondheidsredenen ontslag gevraagd uit zijn ambt van Burgemeester van Hulst. Dit bericht is hier bijna algemeen met groot leedwezen vernomen want iedereen, politieke tegenstandera zoowel als medestanders, respecteerden hem steeds om zijn grote werkkracht in bet bestuur der gemeente alsook om zijne onpartijdigheid en welwillend karakter. Maar de zware taak stond voorzeker zijne volledige genezing in den weg, zodat de dokters hem adviseerden, ze neer te leggen. Moge bij, eenmaal van de zware verantwoordelijkheid ontheven, beter tot kalmte en rust komen en een volledig herstel bereiken, opdat hij zich nog vele jaren moge wijden aan zijn gezin, zijne zaken en — vragen wij niet te veel? — aan de verschillende sociale en charitatieve instellingen, waarvan bij zoovele jaren al de ziel is geweest. De heer van Waesberghe werd Burgemeester van Hulst benoemd op 27 December 1893 en heeft dus ruim 31 jaren aan het hoofd der gemeente gestaan. Gemeenteraad Ie Hulst, op Vrijdag 21 Augustus 1925. De mededeling van den heer F. van Waesberghe, dat hij per l Sept. a.s. ontslag heeft gevraagd als Burgemeester dezer gemeente wegens zijn gezondheidstoestand, doet de Voorzitter zijn spijt uitdrukken, dat die toestand tot het nemen van dat besluit heeft genoopt. Hij wenste hem een volledig en spoedig herstel toe. Op voorstel van den heer van de Walle zal den Burgemeester een adres van dankbetuiging worden gezonden. De heer Poppe spreekt ook waarderende woorden ten gunste van den heer van Waesberghe. Hij noemt hem een goed leider en een modelvoorzitter, en hoewel er dikwijls verschil van mening tussen spreker en den Burgemeester was, is toch steeds aan beide rijde waardering gebleven, waarvoor spr. ook namens zijn fractie zijn dank uitspreekt. De echte reden van zijn aftreden was niet zijn gezondheid, maar het sjoemelen met kiezersstemmen tijdens de verkiezingen voor de gedeputeerde staten.

4 KONINGINNEDAG 30 APRIL Dit jaar willen we de stilte op Koninginnedag doorbreken en zijn gestart met het organiseren van een straatrommelmarkt in de straat. Ook nieuw is een voorzichtige toenadering met andere rommelmarkt straten voor een samenwerking omtrent Koninginnedag. De vergunning is binnen, de posters zijn verspreid en al 16 van de 34 plaatsen zijn al vastgelegd. Dj Wilbert en diverse live muziekgezelschappen zorgen voor muzikale ondersteuning. De spelregels die voortvloeien uit de vergunning zullen apart verspreid worden. Onderstaande tip wordt u aangeboden voor het geval dat de verkoopresultaten tegenvallen.

5 VESTINGDAGEN 27 EN 28 AUGUSTUS MET THEMA REUS MAXIMILIAAN Torenvoorbereidingen hierover zijn in volle gang en op moment van schrijven is er al meer dan genoeg stof (met dank aan F Abbeele) om hier het en ander over te vertellen. In de allereerste nieuwsbrief werd er gevraagd om mee te denken over torens die eenvoudig en snel op te bouwen zijn. Momenteel zijn er 3 ideeën die een mogelijke kans maken. We zetten ze op een rijtje met voor en nadelen: Houten toren: Concept 4 palen met daartussen scharnierende panelen voorzien van een Efteling achtige steen motief. Voordelen: duurzaam en mogelijke veranderingen en/of uitbreiding makkelijk te realiseren. Kan eenvoudig voorzien worden van vlaggen,posters,schilderijen,reclame,etc Opslag blijft beperkt. Nadelen: houtmateriaal is niet gratis of tweedehands te verkrijgen en is dus afhankelijk van wat er in ons potje zit. Daarnaast schilder(s) met verf nodig voor aanbrengen motief op 8 panelen (1.22 bij 2.44m) per toren. Stoffen toren : concept is parasol principe waardoor stof omhoog gehesen wordt. Voordelen: stofmateriaal is goedkoop te verkrijgen. Opslag is beperkt. Nadelen : redelijke dikke stof hoe deze te naaien?.Materiaal en kosten parasol paal? minder duurzaam en weinig ruimte voor verandering/uitbreiding. Kartonnen toren: concept is opvouwbare doos principe Voordelen: gratis te verkrijgen. Stapelbaar dus variabele hoogte. Kan makkelijk bewerkt met verf en/of stof. Opslag is beperkt Nadelen : minder duurzaam en weinig ruimte voor verandering/uitbreiding. Afhankelijk van gratis aanbod. Van alle 3 modellen zal een proefmodel gemaakt worden die we in de volgende nieuwsbrief d.m.v. een fotoreportage aanbieden.

6 Wist u dat ? Dat we op zoek zijn naar alle mogelijke informatie m.b.t. onze straat ? Dat de digitale nieuwsbrief ook buiten onze straat gelezen wordt. Dat er meer ondernemers in de straat zijn dat we denken. Dat het cafeboek te bestellen is via Tonny@denulstenaer.nl Dat samenwerking een goed streven is zolang we niet in ons eigen staart bijten. Dat verhalen,vragen,opmerkingen,wat dan ook, altijd welkom zijn bij denieuwewaik@gmail.com denieuwewaik@gmail.com

7


Download ppt "Nieuwsbrief “de nieuwe waik” April 2011 Welkom op de derde digitale nieuwsbrief waarin we eerst speuren in het verleden,dan rommelen in het heden en tenslotte."

Verwante presentaties


Ads door Google