De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Model VNG Yamuna Ditters (VNG) Marcel Stuijts (Bizob) Martine Vidal (AKD)

Verwante presentaties


Presentatie over: "INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Model VNG Yamuna Ditters (VNG) Marcel Stuijts (Bizob) Martine Vidal (AKD)"— Transcript van de presentatie:

1 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Model VNG Yamuna Ditters (VNG) Marcel Stuijts (Bizob) Martine Vidal (AKD)

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Convenant Verdere professionalisering via aanvullend beleid

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nut en noodzaak professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Totstandkoming Schrijfgroep Klankbordgroep Expertmeetings Ambtelijke Commissie Inkoop en Aanbesteding (ACIA)

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Eindresultaat VNG Model Raamwerk Handvat

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Agenda -Organisatorische uitgangspunten -Definities en Juridische uitgangspunten -Gemeentelijke doelstellingen -Economische uitgangspunten -Ethische en ideële uitgangspunten

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG Model inkoop- en aanbestedingsbeleid als raamwerk

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Relatie met Inkoophandboek Inkoophandboek -Uitwerking in een operationeel document

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Organisatorische uitgangspunten (1) -Inkoopproces -Inkoop in de organisatie -Centraal/decentraal/mix/inkoopsamenwerking -Verantwoordelijken -Ambtenaar/Portefeuillehouder/B&W

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Organisatorische uitgangspunten(2)

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Definities Inkoop/ Inkoopproces Aansluiten bij Aanbestedingswet Aansluiten bij VNG Model AIv

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bron: http://www.stabu.org/stabu_nieuwsarchief/917/De_nieuwe_aanbestedingswet

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Juridisch kader Overheidsopdrachten boven Europese Drempelwaarde Europese Richtlijnen 2004/18 en 17 (! Nieuwe concepten) +Rechtsbeschermings- richtlijnen Aanbestedingswet Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht Algemene beginselen van behoorlijk bestuur Gids Proportionaliteit Richtsnoeren Leveringen en Diensten ARW Overheidsopdracht en beneden Europese Drempelwaarde Met grensoverschrijdend belang Aanbestedingswet (deel 1) Zonder grensoverschrij dend belang Vrijwillige nationale aanbesteding Aanbestedingswet (deel 1) Algemene beginselen van behoorlijk bestuur Gids Proportionaliteit Richtsnoeren Leveringen en Diensten Meervoudig onderhandse procedure Aanbestedingswet (deel 1) Enkelvoudig onderhandse procedure Aanbestedingswet (deel 1)

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Casus: Grensoverschrijdend belang De gemeente Aal (vlakbij de grens) wil graag een bepaald type jeugdzorg inkopen. Er zijn verschillende aanbieders en de waarde van de opdracht bedraagt EUR 190.000. Enkele aanbieders hebben zich al gemeld bij de gemeente. Is sprake van een grensoverschrijdend belang?

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Duidelijk grensoverschrijdend belang Duidelijk (of bepaald) grensoverschrijdend belang hangt af van de omstandigheden van het geval. Aanknopingspunten: Waarde van de opdracht Aard van de opdracht Plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd Potentiële belangstelling van buitenlandse ondernemingen lijkt voldoende! “…in die lidstaat activiteiten hebben willen of willen uitoefenen…” [onderstreping MAV] (HvJ EU d.d. 10 mei 2012, zaak C- 357/10 t/m C-359/10, r.o. 27) “Een onderneming die is gevestigd in een andere lidstaat dan die waar de diensten opdracht word verleend, in deze opdracht geïnteresseerd kan zijn” [onderstreping MAV] (HvJ EU d.d. 11 november 2010, zaak C-226/09, r.o. 32)

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aanvullende maatregelen 1.Gids proportionaliteit. 2.Voorstel klachtenafhandeling. 3.Richtsnoeren leveringen en diensten / ARW 2012. 4.VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid. 5.VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden.

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Casus: Beers Bron: http://hulpdozijn.webklik.nl/page/help-advies-nodig#__frame__ De gemeente Beers heeft een aanbesteding georganiseerd voor het inkopen van adviesdiensten (consultancy) op diverse beleidsterreinen. De consultants zullen nauw samenwerken met de ambtenaren op diverse grote projecten binnen de gemeente. Eén van de eisen is dat de inschrijver alle cv's moet overleggen van haar personeel. Inschrijver A klaagt bij de gemeente dat dit een disproportionele eis is. Heeft de inschrijver gelijk?

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Proportionaliteit ‘Europees’ proportionaliteitsbeginsel Evenredigheid Eisen en criteria stellen die verband houden met en in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. ( Nationaal) proportionaliteitsbeginsel Eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en inschrijvingen die in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. (codificatie Aanbestedingswet) Evenredigheidsbeginsel artikel 3:4 lid 2 Awb Proportionaliteitsbeginsel in Gids Prop Eén van de dragende beginselen van het aanbestedingsrecht. De keuzes die de aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding staan in redelijke verhouding tot de aard en omvang van de opdracht.

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeentelijke doelstellingen -Rechtmatig en doelmatig inkopen -Volgens de wet en het moet bijdragen aan gestelde doelen -Zakelijke en professionele inkoper -Continue investeren in kennis en ontwikkelingen/ervaringen -Meest optimale prijs-kwaliteit -Integrale kosten en kwaliteit staan centraal -Continue positieve bijdrage leveren -Inkoop is afgeleide van de gemeentelijke doelstellingen

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Economische uitgangspunten (1) -Product- en marktanalyse -Zicht krijgen in de aard(en ontwikkelingen) van het product en de markt. -Relatie ondernemers -Onafhankelijkheid -De best passende ondernemersrelatie -Lokale economie en het MKB -Kansen pakken, maar niet discrimineren -Samenwerkingsverbanden -Werkvoorzieningsschappen, milieudiensten etc.

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Economische uitgangspunten (2) Bepalen inkoopprocedure Optie (1): Drempel bedragen

22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inkoopportfolio van Kraljic(1983) Hefboomprodukten - alternatieve leveranciers beschikbaar - substitutie mogelijk Concurrentiestelling Voorbeelden: bedrijfswagens, civieltechnisch, werkzaamheden, WVG-materiaal, cviel Strategische produkten - moeilijk om te wisselen van leverancier - kritische voor kostprijs en levering Samenwerking Voorbeelden: (uitbestede) exploitatie zwembaden, softwarepakketten, architecten Routineprodukten - groot aanbod, bewerkelijk - grote diversiteit aan produkten System contracting Electronisch bestellen Voorbeelden: abonnementen, catering, kantoorartikelen, verkeersborden Knelpuntprodukten - monopolistische markt - hoge entreebarrières Veiligstellen levering Ontwikkelen alternatieven Voorbeelden: software, onderhoud installaties Hoog Laag Invloed op het financieel resultaat Toeleveringsrisico

23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Economische uitgangspunten (3) Bepalen inkoopprocedure Optie (2): Inkoopstrategie

24 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ethische en ideële uitgangspunten -Duurzaam inkopen -Milieuaspecten: -Duurzame producten -Duurzaamheid criteria opnemen -E-procurement -Monitoren: inbedden in organisatie -Maatschappelijk verantwoorde wijze: -Arbeidsre-integratie, social return -Social return -Innovatie

25 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Casus: innovatie en duurzaam KADEMUUR

26 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Casus: social return 1.Leerlingen vervoer 5% van de waarde inbrengen door leverancier Hoe: uit de bakken 55+ als chauffeur 2.GWW – sector Mensen uit de bakken van de gemeente, houden de bouwplaats schoon.

27 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Casus: Aanbesteding verkeersborden

28 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Casus: Uitgangspunten 2007 aanbesteding 2007: 15 deelnemende gemeenten gezamenlijke spend circa € 500.000,- per jaar (o.b.v. analyse 2008) markt bestaat (nog) uit circa 9 fabrikanten/leveranciers (NL) 3 raamovereenkomsten gesloten (looptijd 3 jaar)

29 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Casus: Marktontwikkelingen - in 2010 nog maar 5 producerende leveranciers (lid VNVF) met ingang van 2013 wordt het gebruik van CE-gemarkeerde borden verplicht VNVF leden introduceerden in 2010 al CE-label samenstelling inkoopprijs verkeersbord: circa 60% reflectiemateriaal circa 20% aluminium (incl. lak) circa 20% overige kosten (lonen, logistiek facturatie, etc) kans op “buitenlandse” aanbieding is klein: maatvoering in NL is afwijkend dubbel omgezette rand is niet standaard in buitenland

30 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Casus: Uitgangspunten 2011 3 leveranciers in huidige markt leidt tot vermindering concurrentiestelling 63% van de spend (2008) is ondergebracht bij 1 leverancier DUS: o.b.v. marktontwikkelingen en spend – keuze voor 1 leverancier Europese openbare procedure (o.b.v. opdrachtwaarde + omvang markt) gunning op “laagste prijs” (kwaliteit materialen vast omkaderd (CE-label)) langere looptijd raamovereenkomst (wens gemeenten) geen duurzaamheidcriteria vastgesteld door Agentschap.nl 14 deelnemende gemeenten uitvraag – kortingpercentages productgroepen t.o.v. bruto adviesprijs gunning o.b.v. fictieve jaarorder (laagste prijs)

31 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen VNG: informatiecentrum@vng.nl of 070- 37338393informatiecentrum@vng.nl Marcel Stuijts (BIZOB): M.Stuijts@bizob.nl ofM.Stuijts@bizob.nl 06-46097723 Martine Vidal (AKD): mvidal@akd.eu of 088- 2535052mvidal@akd.eu


Download ppt "INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Model VNG Yamuna Ditters (VNG) Marcel Stuijts (Bizob) Martine Vidal (AKD)"

Verwante presentaties


Ads door Google