De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Groeiende Vloeibare Brandstof Crisis Militaire Zorgen versus Maatschappelijke inactie ASPO-Washington 9 Oktober, 2010 Vertaling F.Rincker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Groeiende Vloeibare Brandstof Crisis Militaire Zorgen versus Maatschappelijke inactie ASPO-Washington 9 Oktober, 2010 Vertaling F.Rincker."— Transcript van de presentatie:

1 De Groeiende Vloeibare Brandstof Crisis Militaire Zorgen versus Maatschappelijke inactie ASPO-Washington 9 Oktober, 2010 Vertaling F.Rincker

2 IEA: Wereld Energie Prognose (N.08) “De energie infrastructuur van de wereld staat voor een dillema. De huidige mondiale trends mbt de aanlevering van energie zijn volstrekt niet houdbaar.... Er is niets minder nodig dan een energie revolutie -WEO P.37

3 Zes Keer Saudi Arabie Een additionele capaciteit van ongeveer 64 Mega Barrel per dag, het equivalent van zes keer de capacitiet van Saudi Arabie vandaag, moet tussen 2007 en 2030 leverbaar zijn. -2008 WEO p.41

4 He International Energie Agendschap Wie denkt dat we zes Saudi Arabies gaan vinden in de komende 22 jaar? Richard Jones Onderdirecteur van het IEA April 2009

5 Ongekend Risico Het piken van de wereld olie productie representeerd een ongekend risico management probleem voor de VS en de wereld. Eerste zin van het Hirsch Report 2005

6 Hubbert: Ongekend moment We worden geconfronteerd met een crisis in de evolutie van de menselijke maatschappij. Het is uniek in menselijke en in geologische termen. Het is nog nooit eerder gebeurt en het kan nooit meer gebeuren. Je kunt olie maar een keer gebruiken.

7 Nathan Freier (SSI, Mei 08) Strategische schokken “Zijn tegelijk zeer goed te voorspellen (en ook voorspeld) en ook onvoorzien” Terugkijkend is het helder dat de meeste schokken geproduceerd worden door lange trends. Freier p. 6

8 Mondiale Olie Voorziening 11 trends Ontdekking van olievelden piekte in de mid 60er jaren Het tempo waarin de velden uitgeput raken neemt toe Netto energie/EROEI rates nemen af Normale olie productie zit op 74 megabarel per day sinds 2004 Er word op ongekende schaal geboord

9 Mondiale Olie Voorziening 11 trends Toenemende verschuiving naar offshore & diepe oceaan boringen (hoewel dit meer milieu risico’s creert) Oudgedienden gaan met pensioen Installaties roesten weg Grotere prijs fluctuaties en win kosten Export niveau zal afnemen Vraag neemt toe (86 mbpd = 1.000 bps)

10 Nog meer trends Algemene acceptatie dat de ‘makkelijke olie’ bijna op is Toenemende waarschuwingen voor korte termijn olie productie crisis (2011-2015, published at EB) Nog steeds geen werkbare vloeibare brandstof vervanger Geen bewustzijn in de politiek, media, publie of zelfs de noodgevallen planners. Al 30 jaar geen planning van noodmaatregelen.

11

12 Je hoeft geen duits te spreken om te weten waar het over gaat

13 Niet Linear Gedrag Onze intuitie zegt dat een fase van langzame afname in de hoeveelheid olie leidt tot een even trage afname in economische capaciteit... Dit is een verkeerde aaname: Economieen bewegen zich in een smalle bandbreedte van relatieve stabiliteit Buiten die bandbreedte reageert het systeem chaotisch (p. 47)

14 Waarschuwing van de Bundeswehr..De energie toevoer van de economie moet zijn zekergesteld Een krimpende economie over een onbepaalde preriode creert een zeer onstabiele situatie die uiteindelijk leid tot het instorten van het systeem De veiligheids risico’s van zo’n ontwikkeling kan niet eens worden ingeschat Bundeswehr Peak oil. p.50

15 Het Bundeswehr Rapport is Grondig Door een team van analisten uitgevoerd Uitgebreid (99 paginas) Richt zich op binnenlandse dreigingen –Het belang voor betaalbare brandstof, daarmee de maatschappelijke orde handhavend, de welvaart en het bestaan van het leger.

16 Bundeswehr over Bewustwording De gevaren dan de erosie van onse natuurbronnen moet ingebakken worden in ons sociale bewustzijn. Dit is de enige manier om voldoende draagvlak te creeren. Bundeswehr peak oil p. 80

17 (Olie afhankelijkheid van de VS, het nieuwe massa vernietigings wapen)

18

19 Olie ‘Schokgolf’ Oefening : 2005 Dit top niveau rollenspel keek naar de effecten van een 4mbd (5%) verlies van de wereld olie productie Voorspeld resultaat : Verdrievoudigen van de olie prijs Hierbij werd niet uitgegaan van het uitvallen van een van de grote bronnen in het midden ooste (niet worst case)

20 Schokgolf Conclusies Het moet niet als een energie probleem worden gepresenteerd, maar als een economisch en national veiligheids probleem. –Richard Haas De problemen in Schokgolf waren relatief mild in vergelijking met wat ‘kan gebeuren - James Woolsey

21 Schokgolf Conclusies De scenario’s waren absoluut niet alarmistisch, ze waren realistisch.. De dreiging is reel en urgent, en vereist onmiddelijke en aanhoudende aandacht op het hoogste regerings niveau -Robert Gates

22 Landbouw Departement

23 Over “Einde van goedkope olie” “Hoewel ik me niet bewust ben van een USDA studie naar de effecten op de voedsel productie van een ‘Einde van goedkope olie’ is de kwestie van de duurzaamheid van de voedselproductie een prioriteit van het USDA ” Persoonlijke correspondentie van een senior econoom van het USDA (augustus 2010)

24 Homeland Security Neemt Denkt Scenarios Door

25 Zoek het ontbrekende risico

26

27 Toen: LFE plant voor kleinschalige verstoringen, niet voor grote Het IEA neemt impliciet of expliciet aan dat serieuze en langdurige verstoringen...dan wel niet zullen gebeuren of zo onwaarschijnlijk zijn dat voorbereidingen niet nodig zijn. (LFE :Liquid fuel emergency) GOA 1981

28 Nu, 26 jaar later.. Het IEA noodsituatie beleid richt zich op het verlichten van kort durende olie aanvoer disrupties. Het is geen middel voor prijs management of langere duur aanvoer problemen IEA 2007

29 Gates: Onmiddelijke en aanhoudende aandacht? Geen herziening van de LFE (Vloeibare brandstof noodvoorziening) wetgeving of plannen in de VS, Australie, Engeland of Nieuw Zeeland. Canadese publieke veiligheid : “Een brandstof tekort valt niet binnen ons mandaat” Minimale vooruitgang op provinciaal of staats niveau. Geen lokale LFE respons capacitiet (ook zo in Engeland)

30 Een brandstof crisis wordt een voedsel crisis De landbouw departementen van de VS ane Canada hebben heen studie gemaakt van piek olie of ook maar het minder ernstige ‘Einde van goedkope olie’ Hoewel boeren als essentiele branstof gebruikers staan aangemerkt is het netto inkomen van boeren minimaal (ook zo in Europa) Het huidige plan is het ‘Volledig doorgeven van de prijs’ om zo consumptie te remmen. Dit zal echter niet allen de vraag ‘doden’ maar ook de voedsel productie stoppen omdat boeren niet in staat zijn te investeren in brandstof.

31 Behoud van sociale orde Als er brandstof tekorten zijn..kan de combinantie van hogere prijzen en beperkte beschikbaarheid leiden tot argessief gedrag onder het publiek. Bijvoorbeeld, onvermijdelijk zullen er rijen zijn buiten het benzine station en dit kan leiden tot onrust.

32 Complexiteit: Het onbeheersbare beheersen Het is de vraag of er een adequate organisatie structuur bestaat die een olie crisis adequaat zou kunnen beheersen. GAO 1981

33 Complexiteit en Inactie Brandstof tekorten zijn situaties waar wij als overheid gewoon niet mee willen omgaan, waarschijnlijk omdat het een te complexe issue is Sinds Katrina ben ik me niet bewust van enige inspanning om te plannen voor een branstof tekort. Ik denk dat iedereen aanneemt dat er brandstof zal zijn als we het nodig hebben. Helaar is niets verder verwijderd van de waarheid. Presoonlijke communicatie met de voormalige directeur van Rampen Bestrijding, Mississippi, oktober 2009

34 Samenvatting Er wordt serieus naar Piek olie gekeken door militaire analisten, niet door civiele instanties Afname van de export blijft een over het hoofd geziene (en urgent) aspect van de piek olie dreiging Noord America blijf zeer kwetsbaar voor een disruptie van de vloeibare brandstof toevoer.. Het staat niet op de radar van de nood instanties..bestaande plannen zijn gedateerd. Gezien de tientallen jaren die nodig zijn voor een effectieve omgang met de dreiging, zijn deze problemen urgent en behoeven ze de aandacht van èn burger èn militaire analisten.


Download ppt "De Groeiende Vloeibare Brandstof Crisis Militaire Zorgen versus Maatschappelijke inactie ASPO-Washington 9 Oktober, 2010 Vertaling F.Rincker."

Verwante presentaties


Ads door Google