De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek in kader van traject Professioneel Handelen Seminar Educational Research 8 januari 2008 Hidde de Blouw, programmamanager Lectoraat Lerende Politie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek in kader van traject Professioneel Handelen Seminar Educational Research 8 januari 2008 Hidde de Blouw, programmamanager Lectoraat Lerende Politie."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek in kader van traject Professioneel Handelen Seminar Educational Research 8 januari 2008 Hidde de Blouw, programmamanager Lectoraat Lerende Politie Organisatie i.s.m Roel Holvast, Sytse Algera - Maatwerk

2 Workshops Professioneel Handelen “PPO-PPO: praktisch praten over praktisch politie optreden” “Praten over je werk is ook werk” In ploegverband bespreken:  Van meegemaakte (lastige en gewelds-)incidenten  Van wat in deze situatie professioneel is geweest c.q. ook geweest zou zijn.  Tweejarig traject  Aansluiting met IBT  Tegelijkertijd onderzoek doen

3 Nog even en dan.. Ga jij er rechts staan? Dan stap ik naar binnen Oké, geef maar een teken Professioneel handelen = professioneel communiceren

4 Doris Makahoe: een extra collega SGO (doelaanpak analyse)  DoRis MaKaHoe Situatie georiënteerd optreden = hardop communiceren over: DODoel: wat willen we bereiken RISRisico’s: taxatie kansen en gevaren MAMag het: juridische grondslag, bevoegdheden KAKan het: haalbaar (mensen, middelen,vaardigheden, achtervang) HOEHoe pakken we het aan; noodplan (Op basis van: Beheersing van gevaar, Adang en Timmer, 2005)

5 Professioneel communiceren: intervisie ‘on the job’ Doel Risico Mag het Mag het Kan het Kan het Hoe gaan we het aanpakken Hoe gaan we het aanpakken Een goede nabespreking is een goede voorbereiding TIJDENS VOORAF - TIJDENS - ACHTERAF

6 Onderzoek  Interviews na reeks workshops (12 personen) –wat ben je anders gaan doen –wat meegenomen uit workshop  Meting (95 personen, vragenlijst nulmeting + 6 weken mail) –meegemaakte lastige en geweldsincidenten (verbaal geweld, fysiek geweld, andere agressie, bemiddeling, omgaan met leed, omgaan met psychisch gestoorden –toepassing Doris Makahoe, voor – tijdens – na –tevredenheid over resultaat, eigen optreden, houding burger, samenwerking, nabespreking

7 Uitkomsten interviews -1  Meer bewust geworden dat men (delen van) SGO / Doris Makahoe al gebruikte.  Meer bewust geworden van waar men mee bezig is en niet zomaar iets doet of collega’s na-aapt.  Meer zicht ontstaan op andermans gedrag, inzichten, allergieën en valkuilen, emoties. Ook meer contact met en meer begrip/ respect voor elkaar gegroeid.  De (hardop) communicatie is toegenomen. Zowel in frequentie als in de besproken thema’s, onderwerpen en casussen.  Zaken worden eerder en gemakkelijker benoemd m.b.v. de aangereikte kapstokken. Het blijft wel afhankelijk van de collega. Met de één praat men sneller en meer dan met de ander.

8 Uitkomsten interviews -2  Er wordt in sommige ploegen meer en gestructureerder gedebriefd. In de nachtdiensten is er een (opnieuw) sprake van gemeen- schappelijke briefing.  Meer onderling gesprek in de wandelgangen, zij het niet bij iedereen zichtbaar. Er zijn meer voor- en nagesprekken.  Gemakkelijker geworden om zaken te bespreken omdat mensen meer open staan voor feedback. De workshop heeft geholpen deze angst weg te nemen. Het blijft echter een punt van aandacht.  De vinger wel aan de pols houden. Het zakt snel weg en het verloopt. De workshop heeft een (eerste) drempel weggenomen. Het proces moet wel op gang blijven, waarbij de rol van ploegchef en senior belangrijk zijn.

9 Uitkomsten meting - 1  Schatting dat elke diender per week gemiddeld 2,2 incidenten betreffende geweld, stress en emotie meemaakt. Met 40 werkweken per jaar gaat het om 80 tot 100 incidenten per diender waarbij bejegening, contact, stress en agressie een rol speelt.  Dit rechtvaardigt meer dan voldoende om er ruim aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld in de vorm van de workshops zoals uitgevoerd, maar ook in debriefings en wellicht themagerichte bijeenkomsten.

10 Uitkomsten meting - 3  Geen significante verschillen mbt type incident en aantal per week –tussen mannen en vrouwen –naar type aanstelling (deeltijd-voltijd)  Geen correlatie tussen leeftijd en aantal dienstjaren en het aantal gerapporteerde incidenten. Alle verschillen zijn variaties binnen het toeval.  Dit betekent dat iedere diender van alles tegen komt en ook van alles aanpakt, ongeacht geslacht, leeftijd, aantal dienstjaren. De ‘mate van professionele inzetbaarheid’ is daarmee goed verdeeld over gehele groep. Dit betekent ook dat alle collega’s met elkaar voldoende te bespreken en uit te wisselen hebben als het gaat om waar men tegen aan loopt en hoe men het aanpakt.

11 Uitkomsten meting - 4  De toepassing van de elementen van Doris Makahoe, d.w.z. hoe uitgebreid men hardop met elkaar gecommuniceerd heeft, verloopt in hoofdlijnen volgens het schema: voorafgaand het minst, tijdens meer en na afloop het meest. Dit stemt overeen met andere onderzoeken waaruit naar voren komt dat in de aanloop naar een incident de voorbereiding wat zwakker is.  Na de workshop is sprake van een toename van het gebruik van Doris Makahoe. Niet significant voor de gehele groep. Een kwart tot een derde van de gehele groep is daadwerkelijk meer en uitgebreider de elementen van Doris Makahoe gaan toepassen. Dit ondersteunt de gedachte om de ingezette benadering te ‘herhalen’, uit te diepen en te verbreden.

12 Doel Risico Mag het Mag het Kan het Kan het Hoe gaan we het aanpakken Hoe gaan we het aanpakken Uitspreken BesprekenAfspreken Aanspreken Waarnemen Waarderen Beslissen Handelen


Download ppt "Onderzoek in kader van traject Professioneel Handelen Seminar Educational Research 8 januari 2008 Hidde de Blouw, programmamanager Lectoraat Lerende Politie."

Verwante presentaties


Ads door Google