De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beweegnetwerk “Zutphen Fit for Life!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beweegnetwerk “Zutphen Fit for Life!”"— Transcript van de presentatie:

1 Beweegnetwerk “Zutphen Fit for Life!”
Presentatie door; Sutfene-Carla van Dijk Manager innovatie en MVO 2 juni 2010

2 Projectafbakening “Zutphen Fit for Life!”
Verwacht projectresultaat Betrokken Projectpartners- Beoogde doelgroepen Projectvoorstel Projectactiviteiten

3 Waarom “Zutphen Fit for Life!”
De bewegingsarmoede onder oudere senioren is hoog Er dreigt een sociaal isolement, de mobiliteit van deze groep ouderen neemt immers af. Bewegen kan worden ingezet als preventief middel tegen het krijgen van chronische aandoeningen bewegen heeft een gunstige invloed op zowel het fysieke als mentale verloop van ouder worden Door afnemende mobiliteit van ouderen neemt hun zelfstandigheid eveneens af

4 Waarom “Zutphen Fit for Life!”
Vanuit de politiek is meer aandacht voor de vitaliteit van ouderen, vanwege vergrijzing De na-oorlogse ouderen, zijn bovendien mondiger, zelfstandiger en hebben behoefte om zelf sociaal en fysiek actief te blijven. Een pilot binnen Zutphen kan de Zutphense ouderen helpen sociaal en sportief actief te blijven en daardoor bijdragen aan de kwaliteit van leven

5 Projectpartners Projectpartners Gemeente Zutphen
Sutfene- Fysiotherapie ROC Aventus- Sport en Bewegen WWZ-panel Zutphen Reumapatiëntenvereniging Zutphen e.o Platform Chronisch Zieken en gehandicapten Mixed Hockey Club Zutphen- Softhockey AV Hanzesport –Nordic Walking voor ouderen Warnsveldse Boys – Voetbal voor senioren

6 Projectresultaat toename van het aantal bewegende ouderen, al dan niet met chronische aandoeningen, bij sportverenigingen meer ouderen met plezier bewegen op het niveau en in een sociale context die past bij deze doelgroepen. sportaccommodaties ook benut op tijden waarop deze accommodaties anders niet worden benut

7 Projectresultaat vergroting van het sportaanbod op maat voor ouderen, door kennis van ouderen te borgen in het verenigingskader eventuele uitval op de sportvereniging wordt gemonitord en opgevangen in een (fysio)therapeutische setting uiteindelijk zullen meer ouderen blijvend in sport-en beweegactiviteiten binnen het netwerk participeren

8 Projectactiviteiten Ontwikkelen van gestandaardiseerde intake van deelnemers, om geschiktheid van deelnemers voor sportvormen te bepalen Het WWZ platform, Sutfene en de patiëntenverenigingen hebben kennis van de wensen en behoeften van ouderen kennis wordt samengebracht binnen de sportverenigingen, zodat deze in de toekomst invulling kunnen blijven geven aan een activiteitenaanbod voor oudere sporters.

9 Projectactiviteiten Ontwikkelen communicatieplan en communicatiemiddelen Om goed te kunnen communiceren over alle activiteiten over het project in alle fasen, zijn relevante communicatiemiddelen van evident belang Informatiebijeenkomsten met doelgroepnetwerken Demonstraties sportactiviteiten tijdens publieke evenementen

10 Aanbod sportieve activiteiten binnen sportverenigingen
partners geven daadwerkelijk invulling aan het programma-aanbod: Nordic Walking; bij AV Hanzesport Knotshockey; bij Mixed Hockeyclub Zutphen Seniorenvoetbal; bij Warnsveldse boys Gerogym / Aquagym; bij vitaliteitscentrum Sutfene

11 Evaluatie en voortgang
Periodieke (net)werkbijeenkomsten met betrokken partijen maandelijks worden met betrokken partijen en de deelnemers geëvalueerd hoe de activiteiten verlopen waar successen kunnen worden gedeeld waar knelpunten worden ervaren. Leerervaringen kunnen onderling worden uitgewisseld zodat alle activiteiten daar baat van kunnen hebben

12 Waarom participeert AV Hanzesport
AV Hanzesport verwacht ouderen, al dan niet met beperkingen, een onderscheidend aanbod te kunnen doen door de deskundige begeleiding die gegarandeerd kan worden bij uitval tijdens de loopactiviteiten In clubverband bij AV Hanzesport is met name het nordic walking en sportief wandelen erg geschikt voor beoefening door ouderen. Nordic walking is de meest populaire beweegactiviteit onder ouderen

13 Nordiv Walking bij AV Hanzesport
Nordic walking (duurtraining op finess-niveau): donderdagmiddag– donderdagavond – zaterdagmorgen – zondagmorgen Sportief wandelen (intervaltraining op fitness-niveau): dinsdagmiddag – dinsdagavond – zaterdagmorgen

14 Dank voor uw aandacht Zijn er nog vragen?

15 Tijdsplan “Zutphen Fit for Life!”
Vanaf juni ontwikkelen intake, programma-aanbodo.b.v kennis ouderen, ontwikkelen communicatieplan 1 september 2010 tot 1 maart 2011 zullen de beweegprogramma’s op de sportverenigingen daadwerkelijk starten, onder directe begeleiding en supervisie van fysiotherapeuten van Sutfene Afronding en evaulatie “Zutphen fit for Life!” in april 2011


Download ppt "Beweegnetwerk “Zutphen Fit for Life!”"

Verwante presentaties


Ads door Google