De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke Stage

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke Stage"— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke Stage
Belangenloze inzet en maatschappelijke betrokkenheid

2 Maatschappelijke Stage
Programma voorlichting november 2007 Doelstellingen Algemene informatie (stageboek) Voorbeeldstages Inventarisatie van de zoektocht!

3 Doelstellingen Maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid stimuleren; Kennismaken met kanten van de maatschappij waar leerlingen (nog) weinig ervaring mee hebben; Leerlingen hun sociale competenties verder laten ontwikkelen. Leerlingen laten ervaren hoe het voelt om belangeloos iets voor een ander te doen, De leerlingen leren om te gaan met een zekere mate van verantwoordelijkheid voor gedane werkzaamheden,

4 Plan van aanpak Intakegesprek met de begeleider op school: Schoolbegeleider! Maak gebruik van je stageboek “Maatschappelijke Stage” Belangrijkste pagina: “Go-NoGo-lijst”!

5 “Go-NoGo-lijst” Go-NoGo lijst voor de Maatschappelijke Stage klas 4 in de projectweek 2007/2008 Naam Klas Stap Actie: Termijn: Info verstrekken aan: Go/NoGo: 4.1 Intake of orienterend gesprek Voor 28 januari 2008 Met je schoolbegeleider 4.2 Stageplaats zoeken of: Via VWC-Nijmegen Tot 28 januari 2008 VWC en Schoolbegeleider of: Zelfstandig Schoolbegeleider 4.3 Contact opnemen Binnen 5 dagen na bekend worden van je stageplaats 4.4 Werkafspraken maken Bij 1ste contact met de contactpersoon van je stageplaats 4.5 Voorbereiding op je stage In overleg met begeleider en stageplaats 4.6 Verslaglegging en presentatie Na de projectweek Begeleider school en contactpersoon 4.7 Afsluitend gesprek Laatste stagedag met de contactpersoon van je stageplaats

6 Het zoeken en kiezen van een stageplaats
Je kiest uit een aanbod van de Vrijwilligers Centrale Nijmegen. Dit zal in Q3 plaatsvinden Je zoekt in je eigen omgeving naar een stageplaats, waarbij je moet nagaan of er sprake kan zijn van een Maatschappelijke Stage, ofwel een arbeidsplaats waar je belangeloos werkzaamheden verricht.

7 Contact opnemen: Telefonisch en/of mondeling
VWC: via de site Terugkoppeling met je schoolbegeleider

8 Werkafspraken en Voorbereiding
Werkafspraken maken met je stagebegeleider op locatie Voorbereiding op je stage om goed geïnformeerd binnen te komen

9 Verslaglegging en presentatie: werkboekgedeelte
jouw motivatie voor deze stage en je verwachtingen, algemene gegevens over de stageplaats een verslag van het gesprek wat betreft de werkplanning (opzet van je stageperiode), het verloop van je stageperiode in chronologische volgorde (verslag van je belevingen in het dagboek), een afsluitende beschouwing waarin je jouw verwachtingen toetst aan je ervaringen in de stage (wat heeft je verbaasd, positieve en negatieve gevoelens),

10 Verslaglegging en presentatie
vermeld ook wat men vond van jouw inzet en hoe men je stage heeft ervaren, je verslag kan worden opgenomen in het werkboekgedeelte achter in het stageboek; je mag ook een uitgebreider verslag maken aangevuld met foto’s, video’s et cetera. Het verslag mag zowel schriftelijk als digitaal aan je stagebegeleider op school maar ook aan de stagebegeleider op de stageplaats aangeboden worden. Een presentatie over bovengenoemde zaken mag je ook houden: bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie. Deze presentatie moet dan uit minimaal 10 dia’s bestaan. Daarbij mag je gebruik maken van foto’s e.d.

11 Voorbeeld stageplaats
ACTIVITEITENCENTRUM DODDENDAAL Activiteitencentrum Doddendaal functioneert als wijkcentrum voor bewoners van het wooncentrum (voor ouderen) en bewoners uit de omgeving. Er worden activiteiten georganiseerd, Organiseren van allerlei activiteiten: Discussie & debat middagen-/avonden (in de trend van lagerhuis) Open podium, Lezingen geven of organiseren Uitstapjes organiseren Helpen bij uitstapjes Concerten - & toneelvoorstellingen organiseren Sociaal Cultureel Werk

12 Voorbeeld stageplaats
Das en Boom en Bescherming van bedreigde inheemse diersoorten en hun leefgebied Afd. dassen Afd. cultuurlandschap Meehelpen verzorgen dassen in het opvangcentrum (meelopen met 1 a 2 vrijwilligers) diverse klussen in het miniatuurlandschap van de Stichting Nederlands Cultuurlandschap (snoeien, opruimen e.d.) Natuur en Milieu

13 Voorbeeld stageplaats
ST. WELZIJN OUDEREN NIJMEGEN Begeleiden en verzorgen van ouderen met als doel de autonomie en de sociale contacten van ouderen te behouden Activiteiten organiseren in dagopvang Meewerken tijdens SWON-manifestatie ( 8 dagen jong en oud in oktober 2006) Hulpverlening

14 Afsluitend Vragenronde
Communicatie via stagebegeleider op school: z.s.m. bekend Tot dat moment via:


Download ppt "Maatschappelijke Stage"

Verwante presentaties


Ads door Google