De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hfdst 7: deel 2. Gevolgen van het meerderheidssysteem Amplificatie van de zetels tov het aantal stemmen voor de eerste partij (kandidaat) Vaak onder-vertegenwoordiging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hfdst 7: deel 2. Gevolgen van het meerderheidssysteem Amplificatie van de zetels tov het aantal stemmen voor de eerste partij (kandidaat) Vaak onder-vertegenwoordiging."— Transcript van de presentatie:

1 Hfdst 7: deel 2

2 Gevolgen van het meerderheidssysteem Amplificatie van de zetels tov het aantal stemmen voor de eerste partij (kandidaat) Vaak onder-vertegenwoordiging in zetels voor de tweede partij Zeer slechte vertegenwoordiging van derde partijen (behalve partijen die lokaal sterk zijn sterk) Belang van de geografische spreiding van de resultaten 2-partijen of 2-blokken dynamiek Belang van allianties in meerderheidssysteem met 2 kiesronden

3 Toegekende voordelen Duidelijke meerderheid om te regeren Men stemt voor zijn vertegenwoordiger en regering Verkozenen hebben nauwe band met (kleine) kiesomschrijving

4 Toegekende nadelen « Onrechtvaardig » wat betreft vertegenwoordiging Rem op nieuwe ideeën en nieuwe partijen Door hun nauw contact met de kiezers verliezen verkozenen vaak hun algemen rol (eerder verdediger van belangen van de regio) De regering beschikt vaak maar over een minderheid van de stemmen (niet van de zetels) Rem op de vertegenwoording van minderheden

5 Proportionele of evenredige kiessystemen -Het is niet de bedoeling een duidelijke winnaar aan te duiden (zoals bij het meerderheidssysteem) maar om de zetels op evenredige wijze te verdelen naar rato van het aantal stemmen -Bedoeling is dat het parlement een ‘foto’ is van de van de opinie(s) van de bevolking -Vb: België sinds 1899, daarna in vele andere Europese landen

6 Resultaat van de Belgische federale verkizingen van 10 juni 2007

7 Resultaat van de federale verkiezing van mei 2003 Voix Pourcentage en voixSièges Pourcentage en sièges VLD ,362516,67 SP.A-Spirit ,912315,33 CD&V ,252114,00 PS ,022516,67 Vl.Blok ,681812,00 MR ,42416,00 CDH ,4785,33 NV-A ,0610,67 Ecolo ,0642,67 AGALEV ,4700,00 FN ,9810,67

8 Resultaat van de Oostenrijkse verkizing van oktober 2008

9 Een lijsstem Zo goed als elke lijst krijgt een deel van de zetels, belang van de grootte, ook al ben je niet eerst. Stem die je uitbrengt is een lijststem, je stemt niet voor één kandidaat die je partij vertegenwoordigt maar voor een lijst van kandidaten

10 Zetelverdeling Verschillende rekenmethoden 2 types: -QUOTA -DELERREEKSEN

11 QUOTA methode Een quotum is een aantal stemmen dat een partij moet halen om een zetel te halen Hare quotum (simple quotum): Q: S /Z (S= aantal geldige stemmen; Z= totaal aantal zetels) - eens quotum berekend: aantal stemmen per lijst/quotum = zetels per lijst Hagenbach-Bischoff quotum : Q = S/Z + 1 Imperiali quotum : Q = S/Z + 2 Droop quotum: Q = (S/(Z + 1)) + 1

12 De tweede devolutie Hoe verdelen we de overschot (som van alle cijfers na het decimaalteken eens de quota berekend zijn): 2 methoden: Partij met de grootste rest (bevoordeelt de kleine partijen) Partij met het grootste gemiddelde (bevoordeelt de grote partijen)

13 Vb: Hare quotum en partij met de grootste rest 4 partijen et 10 zetels Partij A heeft stemmen behaald Partij B heeft stemmen behaald Partij C heeft stemmen behaald Partij D heeft stemmen behaald Q = /10 namelijk

14 Zetelverdeling A = / = 4,5 (4 = stemmen). Rest : – = stemmen. B = / = 2,6 (2 = stemmen). Rest: – = stemmen. C = / = 1,5 (1 = stemmen). Rest: – = stemmen. D = / = 1,2 (1 = stemmen). Rest: – = stemmen.

15 A : (4) stemmen. => 4 (40%) B : (2) stemmen (1e). => 3 (30%) C : (1) stemmen (2e). => 2 (20%) D : (1) stemmen. => 1 (10%)

16 Hare quotum en grootste gemidelde Berekening quotient: /10= Partij A: /20.200= 4,5= 4 zetels Partij B: /20.200= 2,6= 2 zetels Partij C: /20.200= 1,5= 1 zetel Partij D: /20.200= 1,2= 1 zetel = 8 zetels verdeeld, nog 2 te verdelen

17 Verdeling restzetels volgens grootste gemiddelde Eén voor één worden de restzetels toegevoegd aan elke lijst, bovenop de al toegekende zetel Toekenning van de 9 e zetel: S/Z+1 Lijst A = /4+1 = Lijst B = /2+1 = Lijst C = /1+1 = Lijst D = /1+1 =

18 Toewijzing van de 10 de zetel S/Z+1 Lijst A = /5+1 = Lijst B = /2+1 = Lijst C = /1+1 = Lijst D = /1+1 =

19 Uiteindelijke zetelverdeling volgens Hare quotum en grootste gemiddelde: Liste A : 5 sièges  50% des sièges Liste B : 3 sièges  30% des sièges Liste C : 1 siège  10% des sièges Liste D : 1 siège  10% des sièges

20 De delerreeks methode (méthode par diviseur) Behaalde stemmen verdelen door …. D'Hondt : 1, 2, 3, n Sainte-Lägue : 1, 3, 5, 7, n Imperiali : 2, 3, 4, 5, 6, n

21 Systeem D’Hondt (1) 56000(2) 33000(4) 26000(7) (3) 28000(6) (5) (8)

22 Diviseur Saint-Lägue (1) 56000(2) 33000(3) 26000(5) (4) (7) (8) (6)

23 Diviseur Imperiali (1) 28000(3) 16500(5) (2) 18666(7) (4) (6) (8) ,

24 Kiesdrempel Maatregel die ingrijpt in de proportionele vertegenwoordiging ; doel: versplintering partijsysteem tegengaan Vb: België 5% per provincie sinds 2003 (Groen! 2003), Turkije landelijke drempel van 10 %, Oostenrijk 4%

25 Welke kandidaten zijn verkozen? Eenvoudig in meerderheidssysteem: winner takes it all Complexer in evenredig systeem: -Gesloten lijst -Open lijst -Gemengd systeem - Wat als kandidaat onstlag neemt of overlijdt?

26 Gevolgen van het evenredig systeem Betere proportionele vertegenwoordiging, des te meer naargelang de kiesomschrijving groter is (Nederland, 1 kieskring) Meerpartijensysteem Meestal coalitieregeringen

27 Disproportionnaliteitsindex in België : verkiezingen van 10 juni 2007

28 Toegekende voordelen Rechtvaardiger dan meerderheidssysteem. Geeft meer nuances en conflicten in de publieke opinie weer. Laat toe dat nieuwe ideeën vertegenwoordigd worden in het Parlement. Verkozenen zijn niet de enige vertegenwoordiger van hun regio en hebben zo meer aandacht voor het algemeen belang. De regering vertegenwoordigt meestal een meerderheid aan stemmen (bij meerderheidssysteem vaak enkel meerderheid aan zetels)

29 Toegekende nadelen De kiezer weet niet voor welke regering hij stemt Risico van versplintering van het partijlandschap Band met de kiezers zou minder sterk zijn

30 Gemengde kiessystemen Kiessystemen zijn niet neutraal. Ze hebben duidelijke gevolgen. Kiessystemen hervormen is dan vaak ook een heuse politieke strijd. Sommige proberen aan de voor- en of nadelen van het ene of andere systeem tegemoet te komen door een gemengd systeem in te stellen. Voorbeelden: Duitsland (boek p 161) en Italie (1/4 van de zetels wordt toegewezen volgens het evenredigheidssysteem, en de rest via het meerderheidsysteem).


Download ppt "Hfdst 7: deel 2. Gevolgen van het meerderheidssysteem Amplificatie van de zetels tov het aantal stemmen voor de eerste partij (kandidaat) Vaak onder-vertegenwoordiging."

Verwante presentaties


Ads door Google