De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ato Harley Pempamsie vzw 5 October 2012.  Het is mijn eerste keer dat ik ga stemmen  Alleen Belgen mogen stemmen in de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ato Harley Pempamsie vzw 5 October 2012.  Het is mijn eerste keer dat ik ga stemmen  Alleen Belgen mogen stemmen in de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen."— Transcript van de presentatie:

1 Ato Harley Pempamsie vzw 5 October 2012

2  Het is mijn eerste keer dat ik ga stemmen  Alleen Belgen mogen stemmen in de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen  Ik moet een lid zijn van een politieke partij om, voor die partij, te kunnen stemmen  Ik ben verplicht om naar de stembureau te gaan  Ik ben verplicht om te stemmen

3 JA en NEEN Voor de Provincieraad:  Belg zijn  Minimum = 18 jaar op de dag van de verkiezingen  Ingeschreven in de bevolkingsregister in een gemeente binnen de provincie  Niet geschorst of uitgesloten van het stemrecht

4  Neen  Maar voor Belgen  OPKOMSTPLICHT = Verplicht om naar het stembureau te gaan  18 jaar  Ingeschreven in de gemeente  Niet geschorst of uitgesloten van het stemrecht  Uitzonderingen: EU onderdanen en Niet EU- onderdanen

5  EU - onderdanen  Ingeschreven in de bevolkingsregister van de gemeente  18 jaar of ouder op de dag van verkiezingen  Stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen  Intentie te stemmen verklaren  Ingeschreven op de kiezerslijst van gemeente (voor deadline)  Opkomstplicht = Na het inschrijven op kiezerslijst

6  5 jaar ononderbroken, wettelijk verblijf in België  Schrijftelijke aanvraag indienen met vermelding:  Nationaliteit  Het adres van hoofdverblijfplaats  Verbintenis verklaring  De Grondwet, de wetten van België en het EVRM te respecteren  EVRM=Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

7  18 jaar of ouder (Geschorst of Uitgesloten)  Veroordeeld tot een criminele straf=uitgesloten van het stemrecht (mag ook geen volmacht geven aan een andere kiezer)  Maar mensen die in voorhechtenis zitten / gevengenisstraf van minder dan drie maanden uitzitten = volmacht aan een andere kiezer  Wie verplicht is opgenomen in een psychiatrische instelling  Wie ‘verlengd minderjarig’ is verklaard (mensen met verstandelijke handicap)

8  NEEN  Wat zijn politieke partijen?  Organisaties met bepaalde ideeën, visie: bepaald voorstellen / programma  Ideologie = visie op de wereld / samenleving: Hoe de wereld / samenleving KAN of MOET er uitzien  Geografische terminologie : (“Fault lines” )= Breuklijnen  Evolutie van de traditionele breuklijnen=economy / moraal /communautair + nieuwe thema’s= milieu / migratie  Politieke partijen bieden hun verschillende programma’s/ kandidaten aan aan de kiezers bij de verkiezingen

9  Opkomstplicht  Verplicht om naar het stemhokje te gaan  Niet verplicht om te stemmen  Blanco  Ongeldige stem

10

11

12  Het voeren van ‘provinciale taken’  Lost problemen op = groot of te duur voor gemeenten / klein voor Vlaanderen  Handelt in de naam van federale- / Vlaamse regering  Toezicht houdende taken: Gemeenten de regels goed naleven = Grondwet, wetten en decreten, Europese regels + regels van algemene belang

13  Het bestuur van een heel gebied  Beslissingen =  werkgelegenheid  Toerisme  Natuur / Milieu  Landbouw  Mobility  Onderwijs  Cultuur  Jeugd / Sport  Wonen  Participatie  Initiatieven met het oog op interbestuurlijke samenwerking

14

15 Hoe word de gemeente bestuurd? HET GEMEENTE BESTUUR Gemeenteraad =‘ Beslissende macht’  Lokale parlement = Verkozen vertegenwoordigers  6 jaar mandaat  College van Burgermeester en Schepenen (aangeduid in gemeenteraad)= ‘Uitvoerende macht’  Burgermeester: Benoeming in de gemeenteraad = goedkeuring Gemeenteraad + Vlaamse Regering

16

17

18

19

20

21

22  Setting agenda / prioriteiten  Beter diensten verlening  Beter financiële beheer / fiscale planning  De verschillende visies = De verschillende politieke partijen

23

24  CD&V  Spa  Open VLD  LDD  N- VA  GROEN  VLAAMS BELANG  Other

25

26  Nationale politiek is niet hetzelfde als lokale poltiek  Nationale politiek : Algemene-/ Ruime vraagstukken  Lokale politiek : Specifieke / concrete vraagstukken  Lokaal bestuur = Overheid dichtste bij de burger

27  Thermometer  Verkiezingen bepalen= hoever programma aanvaardbaar is  Programma verandering  Aanpassing / Nieuwe thema’s

28  Bij absolute meerderheid  Voldoende zetels om alleen te besturen  Afwezigheid van absolute meerderheid  Coalitievorming : Samenwerking / Compromis  Oppositie =Geen compromis of coalitievorming  Aansturen op een alternatieve manier / Het kan anders

29  Kiesbeloftes = Op welke punten partijen van elkaar vershillen  Kiezer krijgt meer opties / keuzemogelijkheden  Maar,  Onvoldoende zetels om alleen te besturen  Coalitievorming = noodzaak  Samenwerking = compromis = water bij de wijn doen  Onmogelijk om kiesbeloftes na te leven

30  Opgelet!!!!  Verkiezingen = Vrijmarkt  Politieke partijen = verkopers: advertentiecampagne voor ideeën, visie’s, en kandidaten  De kiezer = aankoper: ‘caveat emptor’(aankoper moet opletten)  Politieke discussies helpen : vrienden, familieleden, collega’s,...;enz;enz;

31

32 ↓ geldige stem

33  ↓ geldige stem

34  geldige stem ↓

35

36 The compsition of the local council

37  Ongeldige stem

38

39 Ngondi Felicia


Download ppt "Ato Harley Pempamsie vzw 5 October 2012.  Het is mijn eerste keer dat ik ga stemmen  Alleen Belgen mogen stemmen in de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen."

Verwante presentaties


Ads door Google