De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fotocredit: Nordex AG © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Cursus Projectanalyse Schone Energie Projectanalyse Windenergie Projectanalyse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fotocredit: Nordex AG © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Cursus Projectanalyse Schone Energie Projectanalyse Windenergie Projectanalyse."— Transcript van de presentatie:

1 Fotocredit: Nordex AG © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Cursus Projectanalyse Schone Energie Projectanalyse Windenergie Projectanalyse Windenergie Turbine van Energiebedrijf

2 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Herhalen basiskennis windenergiesystemen Behandelen hoofdpunten Projectanalyse Windenergie Introductie RETScreen ® Projectmodel Windenergie Doelstellingen

3 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Elektriciteit voor  Centrale netwerken  Geïsoleerde netwerken  Autonome energievoorziening  Water pompen …maar ook…  Ondersteuning van zwakke netwerken  Verminderde invloed van prijsschommelingen  Minder transport- en distributieverliezen Waarin voorzien windenergiesystemen? Fotocredit: Warren Gretz/ NREL Pix San Gorgino Windfarm, Palm Springs, California, VS

4 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Componenten  Rotor  Tandwielkast  Mast  Fundering  Besturing  Generator Types  Horizontale as  Meest gebruikelijk  Kruimechanisme zet rotor op de wind  Verticale as  Minder gebruikelijk Bestreken opper- vlak bladen Rotor diameter Schema van een wind turbine met horizontale as Fundering (Zijaanzicht) Ondergrondse elektrische verbinding (vooraanzicht) Rotorbladen Nacelle met generator en tandwielkast Ashoogte Mast Beschrijving Windturbine

5 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Gebruik van Windenergie Autonoom bedrijf  Kleine turbines (50 W tot 10 kW)  Accu's laden  Water pompen Geïsoleerd Netwerk  Turbines normaal tussen 10 en 200 kW  Lagere productiekosten in afgelegen gebieden: wind-diesel hybride systemen  Hoog of laag aandeel wind Centraal Netwerk  Turbines tussen 200 kW en 2 MW  Windparken van meerdere turbines Fotocredit: Charles Newcomber/ NREL Pix Autonome turbine 10 kW, Mexico

6 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Elementen van Windenergieprojecten Bepaling Windenergieaanbod Evaluatie milieu- effecten Vergunningen Ontwerp Constructie  Wegen  Elektriciteitskabels  Trafostations Fotocredit: Warren Gretz/NREL Pix Fotocredit: GPCo Inc. Installatie 40-m hoge meteorologische mast, Quebec, Canada Onderstation, Californië, VS

7 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Hoge gemiddelde windsnelheden zijn essentieel  4 m/s als jaarlijks gemiddelde is het minimum  Normaal wordt windaanbod overschat  Windsnelheid neemt normaalgesproken toe met de hoogte Goed aanbod  Kustgebieden  Toppen van lange hellingen  Passen  Open terrein  Valleien die de wind kanaliseren Normaal meer wind in  Winter dan zomer  Dag dan nacht Windaanbod Vermogenskromme 1 MW Turbine Windsnelheid (m/s) Vermogen (kW)

8 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Kosten Windenergiesysteem Windparken  $ 1.500/kW opgesteld vermogen  O&M: $ 0,01/kWh  Verkoopprijs: $ 0,04-$ 0,10/kWh Autonome turbines & geïsoleerde netwerken  Hogere kosten (meer projectspecifiek)  Haalbaarheidsstudie, ontwikkeling & engineering vertegenwoordigen een groter deel van de kosten Verwacht vervanging van één groot onderdeel tegen 20 tot 25% van de initiële kosten  Rotorbladen of tandwielkast 0%20%40%60%80% Rest installatie Turbines Engineering Ontwikkeling Haalbaarheidsstudie Aandeel in geïnstalleerde kosten

9 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Aandachtspunten windenergieprojecten Beperkingen en criteria  Aanvaardbaarheid voor milieu  Acceptatie door locale bevolking  Aansluiting op netwerk en transportcapaciteit Financiering, rentetarieven, wisselkoersen Goed windaanbod verlaagt productiekosten enorm  Goede bepaling aanbod is een investering waard Extra bronnen voor inkomsten  Productievergoeding van overheid/ energiebedrijf of tarieven voor groene stroom  Verkoop van Emissiereductiecredits Turbine van het Le Nordais Windpark, Quebec, Canada

10 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Voorbeelden: Europa en VS Windenergiesystemen Centraal Netwerk Discontinue opwekking is geen probleem: 17% van elektriciteit in Denemarken komt uit wind, geen extra reserve capaciteit Snelle projecten (2 tot 4 jaar) die kunnen groeien om aan vraag te voldoen Fotocredit: Warren Gretz/ NREL Pix Windpark in Palm Springs, California, VS Land kan voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals landbouw Particulieren, bedrijven en co- operaties hebben en exploiteren soms ook losse turbines Fotocredit: Danmarks Tekniske Universitet Windpark aan de kust, Denemarken

11 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Voorbeelden: India en Canada Windenergiesystemen voor geïsoleerd netwerk Opwekking elektriciteit in afgelegen gebieden duur vanwege transportkosten diesel  Windturbines verminderen het gebruik van diesel Betrouwbaarheid en onderhoud zijn belangrijk Fotocredit: Paul Pynn/ Atlantic Orient Canada Fotocredit: Phil Owens/ Nunavut Power Corp. 50-kW Turbine, Nunavut, Canada Installatie van een 50-kW Turbine, West Bengaal, India

12 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Voorbeelden: VS, Brazillie en Chili Autonome Windenergiesystemen Elektriciteit voor kleine vermogens in winderige gebieden zonder netwerk Accu's geven elektriciteit in kalme periodes Water pompen: waterreservoir is opslag Kan worden gebruikt in combinatie met generatoren op fossiele brandstof en/of met zonnepanelen in een hybride systeem Fotocredit: Arturo Kunstmann/ NREL PixFotocredit: Roger Taylor/ NREL Pix Fotocredit: Southwest Windpower/ NREL Pix Elektriciteit voor een telecom- municatietoren Arizona, VS Elektriciteit voor een afgelegen dorp, Brazilië Hybride Windenergiesysteem, Chili

13 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. RETScreen ® Windenergie Projectmodel Wereldwijde analyse van energieproductie, kosten over de levensduur en afname van emissie van broeikasgassen  Centraal netwerk, Geïsoleerd netwerk en autonoom bedrijf  Losse turbines en windparken  Rayleigh, Weibull, of door gebruiker gebruiker gedefinieerde frequentieverdeling windsnelheid Slechts 1 invoergegeven voor RETScreen ® versus 8.760 voor een simulatiemodel op uurbasis Nu nog niet meegenomen:  Systemen met autonoom bedrijf die opslag nodig hebben

14 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. RETScreen ® Berekeningen Windenergie Bereken opgewekte duurzame energie Bereken andere extra hoeveelheden Bereken niet aange- paste energieproductie Bereken energie- kromme Bereken bruto energieproductie Bereken geleverde duurzame energie Zie Elektronisch Handboek Analyse Schone Energieprojecten: RETScreen ® Engineering en Cases Hoofdstuk Projectanalyse Windenergie

15 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Voorbeeldvalidatie van het RETScreen ® Windenergieprojectmodel RETScreen ® vergeleken met HOMER’s urensimulatie  10 turbines van 50 kW elk geïnstalleerd in Kotzebue, Alaska  Retscreen’s schatting van jaarlijkse energieproductie is binnen 1,1% van HOMER RETScreen ® vergeleken met gemeten data van zelfde systeem: -10%1.1701.0571999-2000 -8% 271 250 1998 (3 turbines) VerschilGemeten Energie (MWh) RETScreen Energie (MWh) Periode

16 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Conclusies Windturbines wel of niet gekoppeld aan netwerk Een goed windaanbod is een belangrijk factor Productievergoedingen of tarieven voor groene stroom zijn belangrijk voor netgekoppelde projecten RETScreen ® berekent energieproductie gebruikmakend van jaardata met een vergelijkbare precisie met simulatiemodellen op uurbasis RETScreen ® kan aanzienlijke besparingen opleveren in de kosten van pré-haalbaarheidsstudies

17 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Vragen? Module Analyse Windenergieprojecten RETScreen ® Internationale cursus voor Analyse Schone Energieprojecten www.retscreen.net Voor meer informatie bezoek de RETScreen Website op


Download ppt "Fotocredit: Nordex AG © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Cursus Projectanalyse Schone Energie Projectanalyse Windenergie Projectanalyse."

Verwante presentaties


Ads door Google