De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Analyse Schone Energieprojecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Analyse Schone Energieprojecten"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus Analyse Schone Energieprojecten
Financiële analyse en risico-analyse met RETScreen® Software Cursus Analyse Schone Energieprojecten Fotocredit: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005.

2 Doelstellingen Introductie van de RETScreen® methodologie voor het evalueren van de financiële haalbaarheid van een potentieel schone energieproject Overzicht van belangrijke financiële invoergegevens Overzicht van belangrijkste indicatoren voor financiële haalbaarheid Onderzoek naar aannames voor berekeningen van de kasstromen Onderstrepen van de verschillen tussen initiële kosten, eenvoudige terugverdientijd en belangrijke financiële indicatoren Demonstratie van het RETScreen® Tabblad “Financiële Samenvatting” Laten zien hoe stimuleringspremies, productievergoedingen, vergoeding voor broeikasgasreducties en belastingen kunnen worden meegenomen in de financiële analyse Introductie van gevoeligheids- en risicoanalyse met RETScreen® Demonstreren van het RETScreen® Tabblad “Gevoeligheids- en Risicoanalyse (Versie 3.0 of hoger)

3

4

5 Initiële kosten versus lopende kosten: Voorbeeld van verafgelegen Telecommunicatiestations
15 Generator + accu’s (referentiesituatie): Initiële kosten: $6.000 Jaarlijkse kosten: $1.000 voor brandstof* Vervangen van accu’s elke 4 jaar: ($1.500)* Revisie generator elke 2 jaar: ($1.000)* Zonnecellen + accu’s (voorgestelde situatie): Initiële kosten: $15.000 Vervanging accu’s elke 5 jaar ($2.000)* Revisie generator Brandstof Vervanging accu’s Initiële kosten Genset Overhaul Fuel 10 Battery Replacement Kosten (k$) Initial Cost 5 5 10 15 20 25 Jaren 15 Battery Replacement Vervanging accu’s Initiële kosten 10 Initial cost Kosten (k$) 5 5 10 15 20 25 Jaren *Inflatie en toename energieprijzen met 2,5%

6 Bepaling financiële haalbaarheid: Voorbeeld van verafgelegen Telecommunicatiestations
Hoe kunnen de generator & het PV-systeem vergeleken worden? Generator: lagere initiële kosten Zonnecellen: lagere jaarlijkse en periodieke kosten Jaar tot positieve kasstroom 3,8 jr. IRV en ROI 22,3% Netto contante waarde $ 4,771 RETScreen® berekent indicatoren die kijken naar de opbrengsten en uitgaven over de levenscyclus van het project Cumulatieve kasstromen ($) Jaren

7 Berekening kasstromen: Wat doet RETScreen® ?
Inkomende kasstromen Brandstof besparingen Besparingen op onderhoud en operationele kosten Periodieke besparingen Stimuleringspremies Productievergoedingen BKG-vergoedingen Cumulatieve Kasstromen Cumulative Cashflow Jaarlijkse kasstromen $ Annual Cashflows 40 20 Time (yr) Tijd (jr) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Per duizend $ -20 Uitgaande kasstromen Investering uit eigen vermogen Jaarlijkse schuldaflossingen Betaling van onderhouds- en operationele kosten Periodieke kosten thousands of $ Indicatoren Netto Contante Waarde Eenvoudige terugverdientijd IRV Dekking Schuldbetaling Enz. -40 -60 -80 -100 Jaren Year

8 Financiële (invoer-) gegevens gebruikt door RETScreen®
Discontovoet: Tarief gebruikt om de waarde van toekomstige kasstromen om te zetten naar het heden Vermeden Energiekosten: Voor warmte- en koelingsprojecten: de prijs van brandstof in het referentiescenario Voor elektriciteitsprojecten met verkoop aan het net: de prijs betaald voor een verkochte eenheid schone energie (voor ontwikkelaars) of de marginale kosten (voor energiebedrijven)

9 Belangrijke (output) indicatoren voor financiële haalbaarheid
Terugverdientijd Netto Contante Waarde (NCW) Interne Rentevoet (IRV & ROI) Betekenis # jaar nodig om additionele kosten terug te verdienen met jaarlijkse besparingen Totale waarde van het project in huidige dollars Renteopbrengst van project gedurende projectperiode Voorbeeld Terugverdientijd 3 jaar $1,5 miljoen NCW 17 % IRV Criteria Terugverdientijd < n jaar Positief duidt op winstgevend project IRV > drempelwaarde Opmerkingen Misleidend Negeert financiering & kasstromen op lange termijn Gebruiken wanneer kasstroom constant is Goede maat Gebruiker moet discontovoet bepalen Kan verkeerd gaan, indien de kasstroom afwisselend positief en negatief wordt.

10 Interne Rentevoet (IRV & ROI)
Vergelijking Indicatoren: Voorbeeld Verafgelegen Telecommunicatiestations Terugverdientijd Netto Contante Waarde (NCW) Interne Rentevoet (IRV & ROI) PV vs generator* 9 jaren $4.800 22% Besluit Generator PV PV Discontovoet 12%; 50% schuld gefinancierd over 15 jaren tegen 7% rente

11 Indicatoren voor financiële haalbaarheid: Voorbeeld Verafgelegen Telecommunicatiestations
RETScreen® genereert een scala aan indicatoren en een grafiek van de cumulatieve kasstroom voor het project 3,8 jaren tot positieve kasstroom Cumulatieve kasstroom ($) Jaren

12 Omgaan met Onzekerheden: Gevoeligheids- en risicoanalyse
In het pre- haalbaarheidsstadium, is er veel onzekerheid over de invoergegevens Hoe wordt de winstgevendheid van het project beïnvloedt door fouten in de waarden opgegeven door de gebruiker?

13

14

15 Gevoeligheidsanalyse
Laat zien hoe de winstgevendheid van het project verandert, wanneer 2 belangrijke invoerparameters gelijktijdig variëren Bijvoorbeeld: Initiële kosten 10% hoger dan geschat Vermeden energiekosten 20% hoger dan geschat Overschrijdt de IRV de drempel van 15% gewenst door de gebruiker? Ja, het is 15,2% Combinaties van initiële kosten en vermeden energiekosten beneden de drempel worden gekleurd

16 Gevoeligheidsanalyse: Parameters
RETScreen® berekent gevoeligheid van… Interne rentevoet (IRV/ROI) Jaren tot positieve kasstroom Netto Contante Waarde (NCW) …voor gelijktijdige verandering in (bijvoorbeeld)… Geleverde duurzame energie en vermeden energiekosten Initiële kosten en vermeden energiekosten Rentevoet lening & Looptijd lening Netto BKG-emissiereductie & vergoeding voor BKG-emissiereductie Geleverde Duurzame Energie & Vergoeding productie Duurzame Energie …met veranderingen van ± x, ±½x, en 0, waar x het gevoeligheidsbereik is, gespecificeerd door de gebruiker

17 Risicoanalyse De gebruiker is over veel parameters niet zeker :
Gebruiker specificeert het bereik van de onzekerheid voor elke parameter (bijv., ±5%) Alle parameters wijken tegelijkertijd en onafhankelijk af van de schatting Wat is het effect op de financiële indicatoren?

18 Risicoanalyse : Simulatie Monte Carlo
RETScreen® berekent de verdeling van de financiële indicatoren (IRV, NCW, en jaren tot positieve kasstroom) door 500 combinaties van parameters te berekenen Parameters variëren willekeurig volgens de onzekerheid gedefinieerd door de gebruiker IRV is 7% van de tijd 18,2±0,7%

19 Risicoanalyse : Risiconiveau
Er is slechts een risico van 10% dat de IRV buiten dit bereik komt 7% of the time IRR is 18.2±0.7% IRV en ROI (%) na belasting

20 Risicoanalyse : Invloed van Parameters
“Tornado grafiek” toont: De parameters met de grootste invloed Hoe veranderingen in parameters effect hebben op IRV na belasting, NCW, of aantal jaar tot positieve kasstroom

21 Conclusies RETScreen® houdt rekening met kasstromen uit initiële kosten, energiebesparingen, onderhouds- & operationele kosten, brandstofkosten, belasting, vergoedingen voor BKG-emissiereductie en voor productie van Duurzame Energie RETScreen® berekent automatisch belangrijke indicatoren voor financiële haalbaarheid De gevoeligheid van belangrijke financiële indicatoren voor veranderingen in de invoer kan worden onderzocht met RETScreen® Indicatoren die de winstgevendheid over de levensduur van het project bepalen zoals IRV en NCW, zijn te prefereren boven de methode van simpele terugverdientijd

22 Vragen?


Download ppt "Cursus Analyse Schone Energieprojecten"

Verwante presentaties


Ads door Google