De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Cursus Analyse Schone Energieprojecten Financiële analyse en risico- analyse met RETScreen ®

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Cursus Analyse Schone Energieprojecten Financiële analyse en risico- analyse met RETScreen ®"— Transcript van de presentatie:

1 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Cursus Analyse Schone Energieprojecten Financiële analyse en risico- analyse met RETScreen ® Software Fotocredit: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005.

2 Doelstellingen • Introductie van de RETScreen ® methodologie voor het evalueren van de financiële haalbaarheid van een potentieel schone energieproject  Overzicht van belangrijke financiële invoergegevens  Overzicht van belangrijkste indicatoren voor financiële haalbaarheid  Onderzoek naar aannames voor berekeningen van de kasstromen  Onderstrepen van de verschillen tussen initiële kosten, eenvoudige terugverdientijd en belangrijke financiële indicatoren • Demonstratie van het RETScreen ® Tabblad “Financiële Samenvatting” • Laten zien hoe stimuleringspremies, productievergoedingen, vergoeding voor broeikasgasreducties en belastingen kunnen worden meegenomen in de financiële analyse • Introductie van gevoeligheids- en risicoanalyse met RETScreen ® • Demonstreren van het RETScreen ® Tabblad “Gevoeligheids- en Risicoanalyse (Versie 3.0 of hoger)

3 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005.

4

5 Initiële kosten versus lopende kosten: Voorbeeld van verafgelegen Telecommunicatiestations 0 5 10 15 0510152025 Jaren Kosten (k$) Battery Replacement Initial cost 0 5 10 15 0510152025 Jaren Kosten (k$) Genset Overhaul Fuel Battery Replacement Initial Cost • Generator + accu’s (referentiesituatie):  Initiële kosten: $6.000  Jaarlijkse kosten: $1.000 voor brandstof*  Vervangen van accu’s elke 4 jaar: ($1.500)*  Revisie generator elke 2 jaar: ($1.000)* • Zonnecellen + accu’s (voorgestelde situatie):  Initiële kosten: $15.000  Vervanging accu’s elke 5 jaar ($2.000)* *Inflatie en toename energieprijzen met 2,5% Revisie generator Brandstof Vervanging accu’s Initiële kosten Vervanging accu’s Initiële kosten

6 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Bepaling financiële haalbaarheid: Voorbeeld van verafgelegen Telecommunicatiestations • Hoe kunnen de generator & het PV-systeem vergeleken worden?  Generator: lagere initiële kosten  Zonnecellen: lagere jaarlijkse en periodieke kosten • RETScreen ® berekent indicatoren die kijken naar de opbrengsten en uitgaven over de levenscyclus van het project Cumulatieve kasstromen ($) Jaar tot positieve kasstroom 3,8 jr. IRV en ROI 22,3% Netto contante waarde $ 4,771 Jaren

7 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Berekening kasstromen: Wat doet RETScreen ® ? Annual Cashflows -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 012345678910 Year thousands of $ Inkomende kasstromen Brandstof besparingen Besparingen op onderhoud en operationele kosten Periodieke besparingen StimuleringspremiesProductievergoedingenBKG-vergoedingen Uitgaande kasstromen Investering uit eigen vermogen Jaarlijkse schuldaflossingen Betaling van onderhouds- en operationele kosten Periodieke kosten Indicatoren Netto Contante Waarde Eenvoudige terugverdientijd IRV Dekking Schuldbetaling Enz. Time (yr) $ Cumulative Cashflow Jaren Jaarlijkse kasstromen Cumulatieve Kasstromen Tijd (jr) Per duizend $

8 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Financiële (invoer-) gegevens gebruikt door RETScreen ® • Discontovoet: Tarief gebruikt om de waarde van toekomstige kasstromen om te zetten naar het heden • Vermeden Energiekosten:  Voor warmte- en koelingsprojecten: de prijs van brandstof in het referentiescenario  Voor elektriciteitsprojecten met verkoop aan het net: de prijs betaald voor een verkochte eenheid schone energie (voor ontwikkelaars) of de marginale kosten (voor energiebedrijven)

9 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Belangrijke (output) indicatoren voor financiële haalbaarheid 17 % IRV $1,5 miljoen NCW Terugverdientijd 3 jaar Voorbeeld IRV > drempelwaarde Positief duidt op winstgevend project Terugverdientijd < n jaar Criteria • Kan verkeerd gaan, indien de kasstroom afwisselend positief en negatief wordt. • Goede maat • Gebruiker moet discontovoet bepalen • Misleidend • Negeert financiering & kasstromen op lange termijn • Gebruiken wanneer kasstroom constant is Opmerkingen Renteopbrengst van project gedurende projectperiode Totale waarde van het project in huidige dollars # jaar nodig om additionele kosten terug te verdienen met jaarlijkse besparingen Betekenis Interne Rentevoet (IRV & ROI) Netto Contante Waarde (NCW) Terugverdientijd

10 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Vergelijking Indicatoren: Voorbeeld Verafgelegen Telecommunicatiestations PVPVGeneratorBesluit 22% $4.800 9 jaren PV vs generator* Interne Rentevoet (IRV & ROI) Netto Contante Waarde (NCW) Terugverdientijd • Discontovoet 12%; 50% schuld gefinancierd over 15 jaren tegen 7% rente

11 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Indicatoren voor financiële haalbaarheid: Vo orbeeld Verafgelegen Telecommunicatiestations • RETScreen ® genereert een scala aan indicatoren en een grafiek van de cumulatieve kasstroom voor het project 3,8 jaren tot positieve kasstroom Jaren Cumulatieve kasstroom ($)

12 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Omgaan met Onzekerheden: Gevoeligheids- en risicoanalyse • In het pre- haalbaarheidsstadium, is er veel onzekerheid over de invoergegevens • Hoe wordt de winstgevendheid van het project beïnvloedt door fouten in de waarden opgegeven door de gebruiker?

13 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005.

14

15 Gevoeligheidsanalyse • Laat zien hoe de winstgevendheid van het project verandert, wanneer 2 belangrijke invoerparameters gelijktijdig variëren • Bijvoorbeeld:  Initiële kosten 10% hoger dan geschat  Vermeden energiekosten 20% hoger dan geschat  Overschrijdt de IRV de drempel van 15% gewenst door de gebruiker? • Ja, het is 15,2%  Combinaties van initiële kosten en vermeden energiekosten beneden de drempel worden gekleurd

16 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Gevoeligheidsanalyse: Parameters • RETScreen ® berekent gevoeligheid van…  Interne rentevoet (IRV/ROI)  Jaren tot positieve kasstroom  Netto Contante Waarde (NCW) • …voor gelijktijdige verandering in (bijvoorbeeld)…  Geleverde duurzame energie en vermeden energiekosten  Initiële kosten en vermeden energiekosten  Rentevoet lening & Looptijd lening  Netto BKG-emissiereductie & vergoeding voor BKG-emissiereductie  Geleverde Duurzame Energie & Vergoeding productie Duurzame Energie • …met veranderingen van ± x, ±½x, en 0, waar x het gevoeligheidsbereik is, gespecificeerd door de gebruiker

17 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005.Risicoanalyse • De gebruiker is over veel parameters niet zeker :  Gebruiker specificeert het bereik van de onzekerheid voor elke parameter (bijv., ±5%)  Alle parameters wijken tegelijkertijd en onafhankelijk af van de schatting • Wat is het effect op de financiële indicatoren?

18 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Risicoanalyse : Simulatie Monte Carlo • RETScreen ® berekent de verdeling van de financiële indicatoren (IRV, NCW, en jaren tot positieve kasstroom) door 500 combinaties van parameters te berekenen  Parameters variëren willekeurig volgens de onzekerheid gedefinieerd door de gebruiker IRV is 7% van de tijd 18,2±0,7%

19 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Risicoanalyse : Risiconiveau 7% of the time IRR is 18.2±0.7% • Er is slechts een risico van 10% dat de IRV buiten dit bereik komt IRV en ROI (%) na belasting

20 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Risicoanalyse : Invloed van Parameters • “Tornado grafiek” toont:  De parameters met de grootste invloed  Hoe veranderingen in parameters effect hebben op IRV na belasting, NCW, of aantal jaar tot positieve kasstroom

21 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005.Conclusies • RETScreen ® houdt rekening met kasstromen uit initiële kosten, energiebesparingen, onderhouds- & operationele kosten, brandstofkosten, belasting, vergoedingen voor BKG-emissiereductie en voor productie van Duurzame Energie • RETScreen ® berekent automatisch belangrijke indicatoren voor financiële haalbaarheid • De gevoeligheid van belangrijke financiële indicatoren voor veranderingen in de invoer kan worden onderzocht met RETScreen ® • Indicatoren die de winstgevendheid over de levensduur van het project bepalen zoals IRV en NCW, zijn te prefereren boven de methode van simpele terugverdientijd

22 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005.Vragen? www.retscreen.net www.retscreen.net


Download ppt "© Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2005. Cursus Analyse Schone Energieprojecten Financiële analyse en risico- analyse met RETScreen ®"

Verwante presentaties


Ads door Google