De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Cursus Projectanalyse Schone Energie Fotocredut: Bioenerginovator Warmte uit Biomassa Projectanalyse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Cursus Projectanalyse Schone Energie Fotocredut: Bioenerginovator Warmte uit Biomassa Projectanalyse."— Transcript van de presentatie:

1 © Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Cursus Projectanalyse Schone Energie Fotocredut: Bioenerginovator Warmte uit Biomassa Projectanalyse Biomassa-installatie voor stadsverwarming, Zweden

2 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Doelstellingen • Herhalen basiskennis over Biomassa Warmte-installatie • Behandelen hoofdpunten voor Projectanalyse “Warmte uit Biomassa” • Introductie van RETScreen ® Projectmodel Warmte uit Biomassa

3 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. • Warmte voor  Gebouwen  Nederzettingen  Industriële processen …maar ook…  Creëren van werkgelegenheid  Gebruik van afvalmaterialen  Een kans om stadsverwarming en restwarmte terugwinning te gebruiken Waarin voorzien Biomassawarmte- installaties? Fotocredit: Centrales Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwork Centrale Stadsverwarming, Warmte uit Koolzaad, Duitsland

4 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Beschrijving Biomassa Warmte-installatie • Verwarmingsinstallatie  Systeem voor restwarmteterugwinning  Biomassaverbrandingsinstallatie voor basislast  Warmte-installatie voor pieklast  Noodvoorziening optioneel • Warmtedistributiesysteem  Heet water aanvoer, koud water retour  Voor één gebouw of stadsverwarming • Brandstofvoorbewerking  Ontvangst brandstof, opslag en transportfaciliteiten  Normaal automatisch brandstoftransport van dagvoorraad naar verbranding Fotocredit: Bioenergia Suomessa Houtafval met kleine diameter verpakt in balen, Finland

5 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Biomassawarmte-installatie (2) Overzicht Gids voor kopers van Kleinschalige Commerciële Biomassaverbrandingsinstallaties, NRCan Biomassa (brandstof) terugwinning Biomassa (brandstof) opslag Ontvangst Biomassa (brandstof) Heet water toevoer Rookgassysteem en schoorsteen As-afvoer en opslag Boiler voor Pieklast & Noodvoorziening Transport Verbrandingskamer Warmtewisselaar Stofopvang

6 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Systemen voor piek- versus basislast De biomassa-installatie kan ontworpen worden voor: • Piekbelasting  Gebruik biobrandstof gemaximaliseerd en gebruik fossiele brandstof geminimaliseerd  Groter en duurder systeem  Draaien op deellast verlaagd rendement bij variabele belasting • Basisbelasting  Draait dichtbij ontwerpcapaciteit, dus rendement is hoog  Kapitaallasten veel lager  Conventioneel systeem nodig voor piekbelasting Grafiek van het systeemontwerp WTW Biomaasa Piek Grafiek van het systeemontwerp WTW Biomaasa Piek Belasting (Vermogen) Vraag (Energie) Belasting (Vermogen) Vraag (Energie))

7 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Warmtedistributiesysteem • Warmte van een centraal systeem kan worden gedistribueerd naar meerdere dichtbij gelegen gebouwen voor verwarming en heet tapwater  Geïsoleerde staalpijpen worden 0,6 m tot 0,8 m onder het oppervlak gelegd • Voordelen boven ieder gebouw zijn eigen systeem:  Hoger rendement  Lagere emissies  Veiligheid  Comfort  Bedieningsgemak • Initiële kosten hoog • Vergt meer aandacht dan systeem op fossiele brandstof Fotocredit: SweHeat Centrale Stadsverwarming Heetwaterleiding Stadsverwarming

8 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. • Tot Biomassa brandstoffen behoren:  Hout & houtresten (korte stukjes, zaagsel pellets, spanen)  Landbouwresidu’s (stro, loof, schillen, dierlijk afval en mest)  Energiegewassen (hybride populieren, switchgras, wilgen)  Gemeentelijke vaste afvalstoffen • Belangrijke aandachtspunten brandstof  Verbrandingswaarde en vochtpercentage  Betrouwbaarheid, veiligheid en prijsstabiliteit van toevoer  Transport en opslagfaciliteiten Biomassabrandstoffen Fotocredit: Warren Gretz/ NREL Pix Fotocredit: ECOMatters Inc Hout voor verbranding Biomassa Schillen walnoot voor verbranding Biomassa

9 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. • Indien geoogst op duurzame manier:  Is netto productie van broeikasgassen nul • Laag zwavelgehalte vermindert zure regen • Emissie van locale luchtverontreinigers  Deeltjes (roet)  Gasvormige verontreiniging  Sporen van carcinogenen  Valt misschien onder regelgeving Milieu-effecten van Biomassabrandstoffen Fotocredit: Warren Gretz/NREL Pix Fotocredit: Bioenerginovator Bagasse Houtspaanders

10 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Voorbeelden van kosten van biomassawarmte-installatie • Van een 150 kW installatie om een gebouw van 800 m 2 te verwarmen $ 1.700 $ 18.000 Jaarlijkse brandstof $ 8.000 $ 1.000 Jaarlijkse O&O $ 80.000 $ 21.000 Initiële kosten HoutspaandersOlie 6,70 $ 40/ton Boomsnippers 1,70 $ 10/ton Afval timmerfabriek 5,80 $ 0,20/m 3 Gas 8,50 $ 0,30/L Stookolie 15,60 $ 0,40/L Propaan 22,50 $ 0,08/kWh Elektriciteit Kosten warmte ($/GJ) Prijs • Hoge initiële kosten, potentieel lage brandstofkosten

11 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Aandachtspunten bij Biomassawarmteprojecten • Beschikbaarheid, kwaliteit en prijs van biomassabrandstof versus fossiele brandstof  Toekomstige niet-energie toepassingen van biomassa (b.v. pulp)  Langdurige contracten • Ruimte beschikbaar voor afgifte brandstof, opslag en grote boiler • Toegewijde en betrouwbare operators nodig  Inkoop brandstof en verwijdering as • Milieuwetgeving over luchtkwaliteit en asverwerking • Verzekering en veiligheid

12 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Voorbeelden: Oostenrijk, Duitsland en Slovenië Stadsverwarming • Groepen gebouwen inclusief scholen, ziekenhuizen en clusters met woningen Fotocredit: Ken Sheinkopf/ Solstice CREST Fotocredit: Centrales Agrar-Rohstoff- Marketing-und Entwicklungs-Netzwerk Automatisch overslagsysteem Houtgestookte Boiler Stadsverwarming, omgebouwd van fossiele Brandstof naar Biomassa, Slovenië

13 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Voorbeeld: Canada Institutionele en commerciële utiliteitsbouw • Individuele gebouwen kunnen door biomassa van warmte worden voorzien  Institutioneel: scholen, ziekenhuizen, gemeentelijke gebouwen  Commercieel: magazijnen, garages, etc. Fotocredit: ECOMatters Inc. Kleine commerciële biomassa-installatie, Canada Fotocredit: Grove Wood Heat

14 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Voorbeelden: Brazilië en VS Proceswarmte • Vaak gebruikt waar biomassa geproduceerd wordt en proceswarmte nodig is  Houtzagerij, suiker- en alcoholfabriek, meubelfabrieken, drogerijen voor landbouwproducten Fotocredit: Ken Sheinkopf/ Solstice CRESTFotocredit: Ralph Overend/ NREL Pix Fotocredit: Warren Gretz/ NREL Pix Binnenkant van een verbrandingskamer Bagasse voor proceswarmte In suikerfabriek, Brazilië Suikerriet voor proceswarmte Hawaï

15 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. RETScreen ® Projectmodel Warmte uit Biomassa • Wereldwijde analyse van energieproductie, kosten over de levensduur en afname van emissie van broeikasgassen  Individuele gebouwen tot grote clusters met stadsverwarming  Biomassa, piek, noodvoorziening en warmte-terugwinning  Ontwerp en kostprijsberekening van warmtedistributienetwerk • Nu nog niet meegenomen:  Grootschalige stadsverwarming (> 2.5 MW)  Gebruik hiervoor WKK-model

16 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. RETScreen ® Energieberekening Biomassawarmte Bereken equivalent aantal graaddagen voor verwarming heet tapwater Bereken belasting en energie- tijdsduurkrommes & equivalent aantal vollasturen Bereken totale energiebehoefte Bereken brandstofbehoefte Bepaal energiemix Bereken piekbelasting warmte Bepaal dimensies leidingnetwerk Zie Elektronisch Handboek Analyse Schone Energieprojecten: RETScreen ® Engineering en Cases Hoofdstuk met Projectanalyse Biomassawarmte

17 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Voorbeeldvalidatie van het RETScreen ® Projectmodel “Warmte uit Biomassa” • Berekening van belasting- tijdsduurkromme  Vergeleken met Zweeds DD-IL model voor 4 steden in Europa en Noord-Amerika • Dimensioneren leidingstelsel stadsverwarming  Vergeleken met ABB R22 software - goede resultaten • Verbrandingswaarde van hout  Vergeleken met 87 monsters boomschors uit oost Canada  RETScreen’s ® schatting voor houtafval binnen 5% van monsterwaarden Belasting-tijdsduurkromme Uppsala, Zweden 0 20 40 60 80 100 02.0004.0006.0008.000 Aantal uren Percentage van piekbelasting RETScreen DD-IL

18 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Conclusies • Stookkosten bij biomassa kunnen veel lager zijn dan conventionele stookkosten, zelfs wanneer hoge initiële kapitaalkosten voor biomassasystemen meegenomen worden • RETScreen ® berekent belasting-tijdsduurkrommes, benodigde biomassa en piekcapaciteit installatie en dimensies van het leidingstelsel voor stadsverwarming met gebruik van minimale input • RETScreen ® levert aanzienlijke besparingen voor pré-haalbaarheidsstudies

19 © Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Vragen? Module Projectanalyse Warmte uit Biomassa RETScreen ® Internationale cursus voor Analyse Schone Energieprojecten www.retscreen.net Voor meer informatie bezoek de RETScreen Website op


Download ppt "© Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Canada 2001 – 2006. Cursus Projectanalyse Schone Energie Fotocredut: Bioenerginovator Warmte uit Biomassa Projectanalyse."

Verwante presentaties


Ads door Google