De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOSESSIE Maertens Management & Co EASYPAY GROUP - 15 februari 2011 Depreitere Bart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOSESSIE Maertens Management & Co EASYPAY GROUP - 15 februari 2011 Depreitere Bart."— Transcript van de presentatie:

1 INFOSESSIE Maertens Management & Co EASYPAY GROUP - 15 februari 2011 Depreitere Bart

2 Onderwerpen  Centraal thema: De sociale inspectie op bezoek!  Sociale actualiteit: aandachtspunten 2011  Verlenging crisismaatregelen  Nieuwe studentenregeling: een vooruitblik  Betalen met elektronische maaltijdcheques….?  Privégebruik van GSM’s: laatste ontwikkelingen  Vervoerskosten woon-werkverkeer: wijziging 1 feb. 2011?  Resultatenbonus: nieuwe modeldocumenten  Het IPA 2011-2012: stand van zaken!

3 DEEL I: Sociale inspectie  De sociale inspectie op bezoek...!  Soorten inspectiediensten?  Wanneer controle?  Hoe verloopt zo’n controle in de praktijk?  Over welke bevoegdheden beschikken de sociale inspecteurs?  Welke zijn de voorkeurmateries van de sociale inspecteurs ?  Hoe te gedragen bij zo’n controle?

4 Sociale inspectie: soorten  Verschillende soorten inspectiediensten?  Inspectie Toezicht Sociale Wetten Arbeidsreglementering (vb. arbeidsduur, feestdagen,…), algemeen verbindend verklaarde CAO’s,…  Sociale Inspectie RSZ RSZ, vakantiewetgeving, schijnzelfstandigheid,…  Inspectiedienst RVA Werkloosheid, tijdskrediet,…  Inspectie Toezicht Welzijn op het werk Veiligheid, arbeidsongevallen, pesten, beschermingsmiddelen,…  Andere inspectiediensten: Vlaamse (vb. Werk en sociale economie), Waalse en Brusselse inspectiediensten, …

5 Sociale inspectie: wanneer bezoek?  Sociale inspectie: wanneer bezoek?  Schriftelijke klachten Werknemers, vakbonden, derden,…  Op vraag van andere diensten Andere controlediensten, politie,…  Op eigen initiatief inspectie Werkgevers die al lang niet meer werden gecontroleerd, sectorale acties, ….

6 Sociale inspectie: praktisch verloop?  Sociale inspectie: praktisch verloop?  Wordt “meestal” vooraf aangekondigd met vermelding datum bezoek (uitz.: zwartwerkcontrole)  Opgevraagde documenten moeten ter beschikking liggen op datum bezoek  Werkgever wordt ter plaatse of achteraf per brief gewezen op de inbreuken  Er wordt een termijn voor regularisatie afgesproken  Werkgever neemt contact op met sociaal bureau voor het uitvoeren van de rechtzettingen  Bewijzen rechtzettingen worden overgemaakt aan controleur of voorgelegd n.a.v. aanvullende controle

7 Sociale inspectie: bevoegdheden  Welke zijn de bevoegdheden van de sociale inspectie?  Vrije toegang tot alle werkplaatsen en andere plaatsen mits vertoon legitimatie (7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur, een voorafgaande verwittiging is niet vereist, beperking voor privé-woning, …)  Identiteitscontrole (iedereen die op de werkvloer aanwezig is,...)  Verhoren (iedereen die men nuttig acht, werkgever kan zijn aanwezigheid bij verhoor niet eisen, bijstand advocaat,…)  Afgifte van documenten (actief opsporen en onderzoeken, kasten openen, mappen inzien, … niet zo frequent)  Inbeslagname (noodzakelijk voor onderzoek, gevaar voor recidive,…)  Maken van foto’s en filmopnames (vb. bedrijfswagens, zwartwerk,..)  Het recht om inlichtingen mee te delen (vb. aan andere controlediensten,…)

8 Sociale inspectie: voorkeurmateries  Wat zijn de voorkeurmateries van de sociale inspectie?  Zwartwerk  Alternatieve loonvoordelen: bedrijfswagens (!), GSM’s, groepsverzekering, maaltijdcheques, …  Kostenvergoedingen  Onderscheid zelfstandigen/werknemers (‘schijnzelfstandigheid’)  Deeltijdse arbeid: variabele uurroosters  Studenten  Overuren/overloon  Vakantiegeld op overloon/premies/bonussen  …

9 Sociale inspectie: gedragsregels  Hoe zich te gedragen tegenover de sociale inspectie?  Hoffelijk en bereidwillig  Verleen uw medewerking  ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’?  Vraag een kopie van het PV  Laat u bijstaan indien gewenst, maar ‘bezin eer ge begint’  Sociale inspectie draagt de bewijslast

10 DEEL II: Sociale actualiteit!  Sociale actualiteit: aandachtspunten 2011  Verlenging crisismaatregelen  Nieuwe studentenregeling: een vooruitblik  Betalen met elektronische maaltijdcheques….?  Privégebruik van GSM’s: laatste ontwikkelingen  Vervoerskosten woon-werkverkeer: wijziging 1 feb. 2011?  Resultatenbonus: nieuwe documenten  Het IPA 2011-2012: stand van zaken!

11 1. Verlenging crisismaatregelen  Verlenging crisismaatregelen tot 31 maart 2011  Crisismaatregelen: collectieve arbeidsduurvermindering, crisistijdskrediet, economische werkloosheid bedienden, crisispremie arbeiders,…  Reeds in werking vanaf 25 juni 2009 & telkenmale verlengd (tot 30 juni 2010 → 30 september 2010 → 31 december 2010 → 31 januari 2011)  Stand van zaken? tot 31 maart 2011 (met optie tot 31 mei 2011)  WEL: economische werkloosheid bedienden, crisispremie  NIET: collectieve crisisarbeidsduurvermindering, crisistijdskrediet.

12 2. Studentenregeling  Nieuwe studentenregeling 2011? Een vooruitblik….  Jaarlijks continent van 50 dagen (i.p.v. 2 x 23 arbeidsdagen)  Eén bijdragepercentage van 8,63%  Maximale duur overeenkomst: 12 maanden  Aangifte via (Multi-)Dimona per gepresteerde dag  Realisatie ?

13 3. De elektronische maaltijdcheque  De elektronische maaltijdcheques op komst….  In werking (juridisch/theoretisch) vanaf 1 januari 2011, maar praktische uitwerking nog niet concreet!  Zelfde voorwaarden als papieren maaltijdcheques, maar ook enkele bijkomende voorwaarden  Praktisch?  Via een maaltijdchequerekening (cfr. bankkaart)  Maandelijks wordt bedrag MC’s gecrediteerd  Rechtstreekse betaling bij handelaar  Invoering via ondernemings-CAO of schriftelijke overeenkomst (Modeldocumenten EP Group)

14 4. Het privégebruik GSM  Privégebruik bedrijfs-GSM door werknemer ?  RSZ & Fiscus: voordeel waarop RSZ & BV dient betaald te worden – onduidelijkheid!  Hoe dient dit voordeel gewaardeerd te worden?  Wettelijk? Op basis van de reële waarde van het privégebruik  Praktisch? -Ofwel privé-gebruik verboden: geen bijdragen -Ofwel privé-gebruik met systeem (vb. split billing, knop induwen,…): bijdragen volgens voordeel systeem -Ofwel privé-gebruik zonder systeem: bijdragen op 12,50 EUR/maand

15 5. Vervoerskosten: 1 feb. 2011?  Woon-werkverkeer: wijzigingen op 1 februari 2011?  Tussenkomst werkgever in vervoerskosten woon-werk verkeer: zie regeling per sector/PC  Openbaar vervoer, privé-vervoer, fiets,..  Jaarlijkse aanpassing treintarieven per 1 februari  Bedragen CAO nr. 19 octies N.A.R.: wijzigen (voorlopig) niet op 1 feb. 2011!

16 6. Resultatenbonus: nieuwe documenten  Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen  Vrij van RSZ & BV, wel solidariteitsbijdrage in hoofde van werkgever  Bedrag 2011: 2.358,00 EUR  Vanaf 1 april 2011: nieuwe officiële modeldocumenten FOD WASO  Zie website www.easypay-group.comwww.easypay-group.com

17 7. IPA 2011-2012: stand van zaken?  IPA 2011-2012: stand van zaken?  Ontwerp IPA op 18 jan. 2011 door sociale partners (Groep van 10)  Verworpen door ACLVB en ABVV  Initiatief ligt nu bij Regering: bemiddelingsvoorstel  Beslissing?  Voornaamste agendapunten:  Loonvorming  Eenheidsstatuut arbeiders/bedienden  …  Sectorale akkoorden 2011-2012!

18 Meer info: info_easyservices@easypay.beinfo_easyservices@easypay.be


Download ppt "INFOSESSIE Maertens Management & Co EASYPAY GROUP - 15 februari 2011 Depreitere Bart."

Verwante presentaties


Ads door Google