De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2012 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen – NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 20 maart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2012 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen – NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 20 maart."— Transcript van de presentatie:

1 Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2012 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen – NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 20 maart 2012 Versie 1.0 (Website) 1

2 Productievolume leasemarkt 2012 2 -4,4% Volume ‘new leasebusiness’ in 2012 bedraagt €3,9 miljard, een daling met 4,4% in vergelijking met 2011, door zwakke conjunctuur en een uitzonderlijk zwakke 2 e jaarhelft (€1.825 vs €2.063 in 2011) Investeringsniveau in Nederland daalde in 2012 met -3,7% (bron: EIM Ondernemerschap) Productievolume

3 De nieuwe leaseproductie in het vierde kwartaal van 2012 bedraagt €966mln, een daling met 23,2% in vergelijking met Q4-2011 In € 000 +12,9%+8,7%-9,1%-23,2% Productievolume leasemarkt 2012 per kwartaal Productievolume 3

4 De nieuwe leaseproductie in Q4-2012 stijgt met 12,4% in vergelijking met Q3- 2012, echter onvoldoende om 2 e jaarhelft goed te maken In €000 +12,4% Productievolume leasemarkt 2012 per kwartaal Productievolume 4

5 Verdeling naar assetcategorieën – Productie 2012 5 30% van de productie betreft transportmaterieel, gevolgd door machines gebruikt in de industrie, bouw en landbouw (29%) Productievolume

6 Verdeling naar Branche – Productie 2012 6 Productievolume Leasing aanwezig in vrijwel alle branches van de economie

7 Verdeling naar Segmenten – Productie 2012 7 Productievolume Het MKB is goed voor tenminste 70% van het leasingvolume

8 Verdeling naar Distributiekanalen – Productie 2012 8 Verhoudingen zijn nagenoeg gelijk gebleven als in 2011 Productievolume In procenten

9 Type contract Financial vs Operational Lease Type Contract Financial lease is duidelijk de meest gebruikte leasevorm, 80% van het volume en 63% van de aantallen transacties In procenten 9

10 Verdeling naar Contractomvang (in volume) – Productie 2012 10 Productievolume

11 Verdeling naar Contractomvang (in aantallen contracten) – Productie 2012 11 Aantallen Contracten

12 Gemiddelde contractswaarde 2011-2012: +6,1% 12 Aantallen Contracten

13 Leaseproductie 1982-2012 (in €mln) 13 Productievolume

14 Disclaimer Deze presentatie is gebaseerd op cijfergegevens aangeleverd aan de NVL door – niet nader gespecifieerde – Leden en niet-Leden. De cijfers zijn verwerkt door het secretariaat van de Vereniging. Waar nodig is een inschatting gedaan waarbij zorgvuldigheid is nagestreefd teneinde de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Omwille van de vergelijkbaarheid jaar-op-jaar zijn correcties toegepast. De vermelding ‘Op basis van beschikbare cijfers’ betekent dat niet alle aanleverende partijen details over dit gedeelte van de dataset hebben verstrekt. De beschikbare cijfers zijn verwerkt in de grafieken. Geen enkel Lid (of niet-Lid) heeft inzage in de onderliggende detailcijfers. Enkel geaggregeerde cijfers worden vrijgegegeven. Externe gegevens zijn afkomstig van EIM/Ondernemerschap.nl 14


Download ppt "Leasingmarkt in Nederland Marktcijfers 2012 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen – NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 20 maart."

Verwante presentaties


Ads door Google