De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Nieuwe Werknemer komt er aan! Erik de Gier Wegener Arbeidsmarktseminar 2008 Voorbode van een radicaal ander arbeidsbestel?

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Nieuwe Werknemer komt er aan! Erik de Gier Wegener Arbeidsmarktseminar 2008 Voorbode van een radicaal ander arbeidsbestel?"— Transcript van de presentatie:

1 De Nieuwe Werknemer komt er aan! Erik de Gier Wegener Arbeidsmarktseminar 2008 Voorbode van een radicaal ander arbeidsbestel?

2 Arbeidsbestel binnenstebuiten!! Omslag van verzorgingsstaat naar activerende participatiemaatschappij Einde standaardarbeidscontract in zicht Flexibiliteit centrale ‘waarde’ Psychologisch contract tussen werkgever en werknemer wordt belangrijk Groot deel meer traditionele beroepbevolking neerwaarts mobiel Onomkeerbare opkomst van Nieuwe Werknemer

3 Turbulente context Globalisering creëert Risicosamenleving: niets is meer zeker! Verplaatsing van werkgelegenheid naar Mumbay of Bejing Kennismaatschappij (emigratie en immigratie van kenniswerkers) Vergrijzing, ontgroening Vooralsnog duurzaam gespannen arbeidsmarkt Levensloop individuen ligt niet meer vast Conclusie: We staan aan de vooravond van vergaande veranderingen in de beroepsbevolking én op de werkvloer

4 De ideale arbeidsmarkt in 2020 volgens Bertelsmann ‘Wir brauchen euch’! Banen voor het leven bestaan niet meer Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Werknemers gewend aan baanwisselingen Permanente bijscholing en training werknemers Volop werk-privé arrangementen in bedrijven en organisaties Werknemers > 65 werken veel langer door Arbeidsrecht vergaand gedereguleerd

5 Ideaalbeelden actieve participatie- maatschappij: De flexibele werknemer Homo economicus Kijkt vooruit Neemt zijn verantwoordelijkheid Is bereid duurzaam in zichzelf te investeren Is bereid regelmatig en op het goede moment nieuwe uitdaging op de arbeidsmarkt aan te gaan Entrepreneurt

6 Ideaalbeelden actieve participatie- maatschappij: De flexibele werkgever Biedt geen banen meer voor het leven Ruilt standaardarbeidscontract in voor reeks van meer of minder tijdelijke & flexibele arbeidscontracten Basis werkgelegenheidsrelatie wordt ‘psychologisch contract’ met werknemer

7 De activerende participatiemaatschappij: Winnaar & Verliezer De Nieuwe Werknemer: –Generatie Y –Werknemer 2.0 –Millennials Opwaarts mobiel! (11% van de beroepsbevolking = aan generatie uittredende babyboomers) De Traditionele Werknemer –Laaggeschoolden –Ouderen –Allochtonen –Langdurig werklozen, maar ook –De middengroepen Neerwaarts mobielen (40 % beroepsbevolking)

8 Eigenschappen van de Nieuwe Werknemer Vooral hoogopgeleide jongeren onder de 28 jaar Geeft om vrijheid en verantwoordelijkheid Doet graag dingen naast elkaar Is gevoelig voor goede privé-werkbalans Hecht niet aan status en baanzekerheid Beschikt over uitgesproken computer- en internetvaardigheden (skypen, wiki, linkedin, sms, etc.) Deelt gemakkelijk kennis met anderen via web Onrustige jobhopper

9 Competenties van de Nieuwe Werknemer (NCSI) Flexibel, creatief en innovatief Communicatieve en netwerkvaardigheden Signaleringsvermogen Onderhandelingsvaardigheden Samenwerking (connectiviteit)/ (virtueel)teamwork Multi-tasking en goed om kunnen gaan met discontinue informatie Verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen

10 Werkeisen van de Nieuwe Werknemer Wil eigen baas zijn Platte werkorganisatie Voldoende groei- en ontplooiingsmogelijkheden Ruimte voor creativiteit Geen hoog, maar wel goed salaris Ruimte voor virtueel netwerken over de grenzen van de organisatie heen

11 Knelpunten/aandachtspunten Ten aanzien van de Nieuwe Werknemer Communicatieproblemen met en groeiende kloof ten opzichte van oudere generaties werknemers Snel afgeleid en onrustig gedrag Jobhopper (weinig binding met werkgever) Risico dat werkervaring babyboomers onvoldoende wordt overgedragen

12 Reactie werkgevers: Invoering van Psychologisch Contract met werknemer Introductie van individuele ‘emotionele’ ruilrelatie in de vorm van Psychologisch Contract Niet alleen afspraken over loon en arbeidsvoorwaarden, maar ook over opleiding, training, thuis werken, levensloopvoorzieningen, up-to-date hard en software,verwachte inspanning, flexibele inzet e.d. I-Deal ABN-Amro, Ik en KPN, Fortis, fiNext (ideaal = wederkerig risicomanagement)

13 Hoe te reageren als werkgever? Doen! Vergaande vernieuwen van arbeidsverhoudingen binnen de onderneming Vergaand flexibiliseren van arbeids- en werktijden Aantrekkelijke privé- werkvoorzieningen bieden Procesinnovatie en ruimte voor creativiteit Bij de tijd met nieuwste hard- en software Niet Doen! Stil blijven zitten en niets doen Geen symptoombestrijdende reflexreacties, zoals: verstrekken van dure cadeaus, auto’s en hogere salarissen

14 En meer specifiek ….. Herijking van personeelsbeleid Ruimte voor permanente educatie Organiseren op basis van vertrouwen Accent verleggen van werven naar binden Minder structureren Creëer “no-collar workplaces” Geef oudere bazen een mentorrol Niet de aanwezigheid meten, maar output Interne transparantie bevorderen

15 Conclusies De Nieuwe Werknemer komt er aan! Past bij Risicosamenleving, Kenniseconomie en Activerende Participatiemaatschappij Arbeidsbestel wordt binnenstebuiten gekeerd Werkgevers moeten daarop anticiperen Maar tegelijkertijd oog houden voor hun meer traditioneel ingestelde werknemers Experimenteren met vernieuwde arbeidsverhoudingen en werkprocessen

16 Deze tijd komt niet meer terug!


Download ppt "De Nieuwe Werknemer komt er aan! Erik de Gier Wegener Arbeidsmarktseminar 2008 Voorbode van een radicaal ander arbeidsbestel?"

Verwante presentaties


Ads door Google