De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Bijbelstudie om Gods Waarheid te leren kennen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Bijbelstudie om Gods Waarheid te leren kennen"— Transcript van de presentatie:

1 Een Bijbelstudie om Gods Waarheid te leren kennen
over: HUWELIJK ECHTSCHEIDING HERTROUWEN 1 1

2 DOEL Wat is het doel van deze studie?
Ontdekken wat Gods Woord zegt over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen! Wat wil God bereiken met dit onderwijs? Dat u gaat ontdekken wat Zijn Waarheid hierover is! Dat wij als discipelen van de Heere Jezus gebruikt kunnen worden om Zijn Waarheid uit te dragen. 2 2

3 Vragen en antwoorden Bestuderen en onderwijzen door vragen en antwoorden is vaak erg leerzaam. De Heere Jezus gebruikte vaak vraag-, en antwoordsituaties om Goddelijke waarheden te onderwijzen. (Mattheüs 21: 23-27). De Heere Jezus stelde heel vaak als reactie een retorische wedervraag die het antwoord al in zich heeft voor diegene die de vraag stelt. (Mattheüs 11:1-6; Markus 12:18-34). 3 3

4 De vragen zijn onder te verdelen in:
1. Gebed. gebed om Gods wijsheid en inzicht is onontbeerlijk. 2. Observatie. Observatie is nauwkeurige waarneming van wat de bijbeltekst eigenlijk zegt. 3. Interpretatie Wat was de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver? of: Hoe begrepen de eerste lezers deze tekst? 4. Toepassing Wat betekent de tekst vandaag de dag voor ons? Wat heeft God ons persoonlijk te zeggen? 4 4

5 SAMENVATTEN:   Vat voor uzelf elk van de passages in uw eigen woorden kort samen door uzelf de volgende vragen te stellen: “Wat staat er?” “Wat betekent het?” “Wat betekent dit in mijn leven?” 5 5

6 VRAAG 2 Genesis 2:24 geeft Gods woorden weer over de goddelijke instelling van het huwelijk. Hij verbindt twee samen in het huwelijk! Wat zijn de stappen die nodig zijn bij de vaststelling van een huwelijk? Geven de vereisten; verlaten, hechten en één vlees zijn, aan wat normatief is? 6 6

7 VRAAG 13 Geef tenminste twee mogelijke interpretaties van Maleachi 2:15. Aan welke weergave geeft u de voorkeur en waarom? 7 7

8 VRAAG 19 Hoe verklaart de Heere Jezus de Mozaïsch scheidingsconcessie in Deuteronomium 24:1 (zie ook: Mattheüs 19:7-9; Markus 10:4-6) 8 8

9 VRAAG 22 Wat is de context van Mattheüs 19:1-12?
Hoe reageerden de discipelen op de onderwijzing van de Heer Jezus over echtscheiding? Waarom? 9 9

10 VRAAG 31 Welk advies geeft Paulus aan gelovigen die gehuwd zijn met ongelovigen in 1 Korintiërs 7:12-13? Waarom geeft Paulus dit advies? 10 10

11 Vraag 38 Wat zegt Gods woord over Zijn liefde en genade en hoe kunnen wij dit toepassen bij echtscheiding en hertrouwen. (2 Korintiërs 5:17; Efeziërs 1:7; Efeziërs 2:8-9; Johannes 1:17; Galaten 1:6-7) Kunt u uw gedachte hierover uitleggen. Wat betekent Gods genade voor u? Wat betekent WAARHEID voor u? 11 11


Download ppt "Een Bijbelstudie om Gods Waarheid te leren kennen"

Verwante presentaties


Ads door Google