De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Bijbelstudie om Gods Waarheid te leren kennen over: HUWELIJK ECHTSCHEIDING HERTROUWEN 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Bijbelstudie om Gods Waarheid te leren kennen over: HUWELIJK ECHTSCHEIDING HERTROUWEN 1."— Transcript van de presentatie:

1 Een Bijbelstudie om Gods Waarheid te leren kennen over: HUWELIJK ECHTSCHEIDING HERTROUWEN 1

2  Wat is het doel van deze studie?  Ontdekken wat Gods Woord zegt over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen!  Wat wil God bereiken met dit onderwijs?  Dat u gaat ontdekken wat Zijn Waarheid hierover is!  Dat wij als discipelen van de Heere Jezus gebruikt kunnen worden om Zijn Waarheid uit te dragen. 2

3  Bestuderen en onderwijzen door vragen en antwoorden is vaak erg leerzaam.  De Heere Jezus gebruikte vaak vraag-, en antwoordsituaties om Goddelijke waarheden te onderwijzen. (Mattheüs 21: 23-27).  De Heere Jezus stelde heel vaak als reactie een retorische wedervraag die het antwoord al in zich heeft voor diegene die de vraag stelt. (Mattheüs 11:1-6; Markus 12:18-34). 3

4  1. Gebed. gebed om Gods wijsheid en inzicht is onontbeerlijk.  2. Observatie. Observatie is nauwkeurige waarneming van wat de bijbeltekst eigenlijk zegt.  3. Interpretatie Wat was de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver? of: Hoe begrepen de eerste lezers deze tekst?  4. Toepassing Wat betekent de tekst vandaag de dag voor ons? Wat heeft God ons persoonlijk te zeggen? 4

5  Vat voor uzelf elk van de passages in uw eigen woorden kort samen door uzelf de volgende vragen te stellen:  “Wat staat er?”  “Wat betekent het?”  “Wat betekent dit in mijn leven?” 5

6  Genesis 2:24 geeft Gods woorden weer over de goddelijke instelling van het huwelijk. Hij verbindt twee samen in het huwelijk!  Wat zijn de stappen die nodig zijn bij de vaststelling van een huwelijk?  Geven de vereisten; verlaten, hechten en één vlees zijn, aan wat normatief is? 6

7  Geef tenminste twee mogelijke interpretaties van Maleachi 2:15.  Aan welke weergave geeft u de voorkeur en waarom? 7

8  Hoe verklaart de Heere Jezus de Mozaïsch scheidingsconcessie in Deuteronomium 24:1 (zie ook: Mattheüs 19:7-9; Markus 10:4-6) 8

9  Wat is de context van Mattheüs 19:1-12?  Hoe reageerden de discipelen op de onderwijzing van de Heer Jezus over echtscheiding?  Waarom? 9

10  Welk advies geeft Paulus aan gelovigen die gehuwd zijn met ongelovigen in 1 Korintiërs 7:12-13?  Waarom geeft Paulus dit advies? 10

11  Wat zegt Gods woord over Zijn liefde en genade en hoe kunnen wij dit toepassen bij echtscheiding en hertrouwen. (2 Korintiërs 5:17; Efeziërs 1:7; Efeziërs 2:8-9; Johannes 1:17; Galaten 1:6-7)  Kunt u uw gedachte hierover uitleggen.  Wat betekent Gods genade voor u?  Wat betekent WAARHEID voor u? 11


Download ppt "Een Bijbelstudie om Gods Waarheid te leren kennen over: HUWELIJK ECHTSCHEIDING HERTROUWEN 1."

Verwante presentaties


Ads door Google