De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geboren, opgegroeid en een eigen staat Coevorden rond 1900 Duitsland Wat kunnen wij met deze soevereine staat doen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geboren, opgegroeid en een eigen staat Coevorden rond 1900 Duitsland Wat kunnen wij met deze soevereine staat doen?"— Transcript van de presentatie:

1 Geboren, opgegroeid en een eigen staat Coevorden rond 1900 Duitsland Wat kunnen wij met deze soevereine staat doen?

2 Geboren, opgegroeid en eigen Staat deel Coevorden rond 2000

3 EuroStaete met twee drielandenpunten

4 Beide grenspalen met nummer 144 De oude grensteen 144

5

6 EuroStaete EuroStaete

7 EuroStaete Doelstellingen: –Werken aan een betere wereld dan de huidige –Eerlijke verdeling van onze enorme rijkdommen –Ontwikkelen van nieuwe projecten en sectoren –Overbrengen van kennis –Werken aan leugenvrije rechtelijke uitspraken –Juridische hulp voor hen die hier om vragen Iedereen is en blijft gelijkwaardig

8 EuroStaete Eigen wet- en regelgeving Banksysteem en munt: de GuldenMark Kennis, kunde, tijd en geld in dienst stellen van nieuwe sectoren en projecten. Ieder lid van EuroStaete kan met een nieuwe sector of project aankomen, dat door en breed spectrum uitwoners wordt beoordeeld op haalbaarheid.

9 EuroStaete afspraken Leden van EuroStaete krijgen alle aspecten, bevoegdheden en privileges behorend bij een tastbare soevereine staat. Met als enige doel creëer welzijn voor iedereen. Val niet in herhaling van andere systemen Animal Farm

10 EuroStaete afspraken Iedereen kan gratis lid worden (goede ledenadministratie is hier voor nodig) EuroStaete regelt een grote server in Duitsland (Strato) waarop elke sector een apart domein krijgt. Sector regelt de inhoud van de website zelf.

11 EuroStaete Afspraken –Gelijkwaardigheid –Saamhorigheid, betekent in begin veelal werken op basis van No Cure No Pay –EuroStaete wordt niet verkocht, wel verhuurd –Verhuur pas nadat de leugens uit rechtelijk uitspraken van alle leden van Platvorm Hertstel Rechtsorde zijn verwijderd –Iedereen mag via een coördinator aan de website meehelpen. –Coördinatoren hebben alle vrijheid binnen een sector mist de doelstellingen van EuroStaete maar worden nagestreefd.

12 Opbouw EuroStaete Initiatieven, activiteiten, evenementen, congressen, symposia, excursies, Europese verkiezingen, vrije energie, liefde, vrijheid, verhalen, muziek, landbouw, kunst, cultuur, vakanties, geld, banksystemen, armoede, rijkdom, voedsel, enz, enz, Projecten! Centrale Bank EuroStaete Sectoren

13 Opbouw EuroStaete EuroStaete wordt opgebouwd uit sectoren Sectoren –Aan het hoofd een coördinator –Regelt de website van zijn/haar domein –Volledige vrijheid over de inhoud van de website mits aan de doelstellingen worden voldaan

14 Elke Sector bevat Kennis Kunde Wetenschap Eigen opbouw Cultuur Vrijheid Hulp Betrouwbaarheid

15 Enkele sectoren Banken Bedrijven Claims Energie Financiën Medemens Milieu NoCureNoPay Octrooien Projecten Rechtspraak Reclame Samenleving

16 Inkomsten Verhuur Claims Winst Munten Activiteiten Projecten Bank Enz., enz. Een vast gedeelte van de brutokosten gaat naar de Algemene Bank EuroStaete Totale onkosten worden verrekend De winst wordt alleen onder de leden van de sector verdeeld? Of onder allen? Twee mogelijkheden: afgebakende sector of een open sector.

17 Inkomsten Bank Munten Projecten Casino Taxfree Uitzendbureau Handel Energie Reclame Enz

18 Verwezenlijken van projecten Nodig bij een project: –Geld –Mankracht –Tijd –Middelen –Afspraken –Wet en regelgeving –Locatie Medewerking Tegenwerking is al aanwezig en dat blijft zo, of groeit exponentieel.

19 Respect voor elkaars ideeën Respect voor elkaars kennis, kunde, ideeën, octrooien, hulp, tekortkomingen en fouten. –Serendipity –Patenten –Licenties –Goodwill

20 Projecten Projecten Kennis Kunde Mankracht Geld Materialen Tijd Interesse Doelen Bereidheid Wet/regelgeving Markt Inzicht Nieuwe projecten

21 Projecten Mankracht Materialen Mankracht 70- 80 %

22 Kosten project in de tijd Mankracht Materialen 70- 80 % Voor elk project zijn de kosten verschillend, doch in grote lijnen vooraf vast te stellen. Materialen Tijd Salarissen Totale kosten Ons enig probleem?

23 Participatie EuroStaete 1 EuroStaete participeert in kennis, kunde, mankracht, geld en middelen: dus in projecten. EuroStaete participeert in elk project, waar ook ter wereld, als de haalbaarheid door zeven kundige leden van EuroStaete schriftelijk is vastgesteld en met berekeningen zijn onderbouwd. (Deze leden zijn op hun beslissingen nooit aan te spreken. De eindverantwoording ligt altijd bij EuroStaete) Niemand kent de identiteit van deze zeven leden behalve de staf van EuroStaete. (Staf: Gretha, Ans, Rob, een vierde, vijfde, zesde en Gerard) EuroStaete is geen eigenaar van het project. De projectgroep is eigenaar van het project en wordt projecthouder, waarbij alle afspraken van te voren vast liggen.

24 Participatie EuroStaete 2 Geen schriftelijke afspraken betekent geen project via EuroStaete. EuroStaete participeert, faciliteert en begeleidt daarna het project. EuroStaete houdt hierbij de voortgang in de gaten.

25 Participatie EuroStaete 3 EuroStaete vergoedt alle arbeidskosten van een project uitbetaald in Guldenmarken, of in rato aandelen van het eindproject. Dit is van te voren vastgelegd. Arbeidsuurloon in elk project door EuroStaete gefinancierd is voor iedereen gelijk (25 GM/uur) Geen rente wordt berekend. Derden (firma’s of participanten) zorgen voor de materialen. Uitbetaling in euro’s, leningen of aandelen eindproject. Dit moet van te voren vast liggen.

26 Participatie EuroStaete 4 Een renteloze lening voor de arbeidskosten wordt in 20 jaar terug betaald aan EuroStaete, hierbij geldt altijd: 1,0 euro is gelijk aan 1,0 GM. EuroStaete verwerft na rato kosten een aandeel in het eindproject, of krijgt licenties, royalty's. Samenvattend: EuroStaete is geen eigenaar van het project doch draagt zorg, dat het project volgens afspraak wordt uitgevoerd en deelt mee in de winst en het verlies. De winst van projecten gaat weer in nieuwe projecten

27 Voorbeelden Stormvogel Waterstof Supermagneten Vrije energie } Elektriciteit Waterstof Energie Geen uitstoot van CO2, andere gassen en metalen!

28 Hotel in Duitsland Gretha en Wim willen hun hotel in Duitsland ombouwen naar een ontmoetingscentrum/vergaderruimte met overnachtingen. Geen Duitse bank wil hierin participeren. Hoe nu verder?

29 Mijn ideeën Oorzaak Anorexia Nervosa Monochromator Nieuw type porfyrie Hogedruk vloeistofchromatograaf Scheiding met behulp van statische lading. Serendipity EGO (Exploitatie van Goede Octrooien)

30 Onze sector No Cure No Pay (Gretha, Wim en Gerard) Alle rechtelijke uitspraken moeten leugenvrij worden gemaakt. Hiervoor vanuit EuroStaete alle rechtsvertegenwoordigers op basis van No Cure No pay laten werken in bijv. Nederland. (verdeling 72%, 18%, 5%, 5%)


Download ppt "Geboren, opgegroeid en een eigen staat Coevorden rond 1900 Duitsland Wat kunnen wij met deze soevereine staat doen?"

Verwante presentaties


Ads door Google