De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op het werk: Christin en Christen zijn op het werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op het werk: Christin en Christen zijn op het werk"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op het werk: Christin en Christen zijn op het werk

2 Welkom op het werk Christen-zijn op het werk, waar zit dat in?
Vier invalshoeken theologisch: werk als cultuuropdracht ethisch: ethische vragen in en rond het werk spiritueel: christen-zijn in persoon en stijl missionair: wegwijzer zijn naar Jezus Christus

3 A. Theologisch Mens - Adam: Gemaakt van klei om te leven met de voeten in de klei en het hoofd in de wolken. Cultuuropdracht: als beeld van God in zijn schepping aan de gang gaan van tuin naar stad. Werken doe je in relatie tot elkaar.

4 “Door samen te werken wordt feitelijk toegevoegde waarde gecreëerd, ultiem wordt waarde gecreëerd als mijn werk het platform is om instrument te zijn van de Creator Spiritus (Schepper Geest). Praktisch betekent dat in mijn leven dat ik verlang en daar God om bid, dat ik in mijn spreken en handelen respect en vertrouwen mag geven als basis voor toegang tot het leven van mijn collega’s. Ik kan daardoor concreter voor mijn teamleden bidden, en ik zie daar regelmatig de zegenrijke uitwerking van.”

5 A. Theologisch Concreet
Wees trouw en toegewijd in het doen van je werk, tegenover collega’s en in de maatschappij Neem je verantwoordelijkheden in Gods wereld Gebed om het beeld van de Schepper te mogen weerspiegelen

6 B. Ethisch Ethiek gaat over goed en slecht in ons handelen.
Ethiek wordt vaak gehanteerd als noodrem, als een groot NEE! Ethiek is in eerste plaats het grote JA! vóór het goede. Ethiek is in eerste instantie positief, constructief gericht op wat wèl, gericht op het goede.

7 B. Ethisch Dat betekent:
Ethiek niet alleen specifieke onderwerpen, maar ons hele leven doortrekt Ethiek niet re-actief, maar pro-actief is: hoe kan ik het goede zoeken (Geen noodrem, maar zout)

8 B. Ethisch Concreet: Op specifieke thema’s is kennis van zaken nodig, laten we die op de agenda zetten: - Euthansie, abortus, medische ethiek. De NPV kan ons daar bijvoorbeeld goed bij van dienst zijn. - Ethiek van het zakendoen. Hoe onderhandel je? Hoe blijf je daarin integer en eerlijk?

9 B. Ethisch In de kringen elkaar bevragen op en bemoedigen in het zoeken van het goede, het vinden en ontwikkelen van een christelijke levenshouding. Bekering, persoonlijk en als kerk op vlakken waar het christelijk geloof weinig tot geen rol speelt. Pro-actief je plek innemen op het werk Gebed om wijsheid en moed Gebed voor het werk bijvoorbeeld of een kwade geest van roddel en ruzie mag verdwijnen

10 C. Spiritueel Als christen kun je niet zonder een pop (persoonlijk ontwikkelings plan): Zoek eerst het koninkrijk van God - zegt de Here Jezus. Wie ben ik dan in het koninkrijk van God? Hoe wil ik dat koninkrijk zoeken? Welke kant beweeg ik mij dan uit om dat koninkrijk te zoeken?

11 C. Spiritueel Concreet:
“christian lifehacking” Lifehacking gaat over slimmer werken en leven ( Een pop vanuit christelijk perspectief en elkaar daarin bemoedigen en coachen: - in de kringen - door studiemateriaal - door vorming van gespreksgroep(en) om bijv. Stephen Covey of Wil Derkse te lezen

12 C. Spiritueel Gebed of je een integer mens mag zijn. vgl. Fil 1:9-11
Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

13 D. Missionair Missionair: erop gericht zijn dat de ander ingewijd wordt in het koninkrijk van God. Besef van het werk van de Heilige Geest van belang. Hij werkt vaak ‘middelijk’ - door middel van. Het begint bij het besef dat het Gods Geest is die aan de gang wil gaan door middel van jou:

14 D. Missionair Wees niet te bescheiden. De vraag is niet of je er wel geschikt voor bent, maar of je bereid bent je door de Geest te laten inzetten. Door middel van betekent vaak aansluitend bij wie jij bent als persoon. Bid om de leiding en het werk van de Geest in jouw leven. Bid voor je collega’s om het werk van Gods Geest in hun leven.

15 D. Missionair Oefening in praten over het evangelie:
Beantwoord, in taal die voor iedereen begrijpelijk is, de vraag: wat geloof je? Beantwoord, in taal die voor iedereen begrijpelijk is, de vraag: waarom geloof je?

16 D. Missionair Concreet:
Kennis en oefening in gespreksmethoden: - Geloofskennis: Wat geloof ik? Waarom? Leestip: Tim Keller “In alle redelijkheid” Inhoudelijke kennis over verhouding geloof en wetenschap. En hoe ga je in op een discussie waarin veel doorklinkt van de argumenten van mensen als Richard Dawkins (God als misvatting)

17 D. Missionair > Mogelijkheden in de kerk die ruimte bieden om in gesprek te gaan met hen die iets of meer willen weten van het christelijk geloof (Emmaüs of Alpha cursus).

18 Ora et labora Bid en werk: Het begint bij het gebed, gebed richt ons op de komst van het koninkrijk van God in ons leven, in deze wereld, in het leven van anderen. Daarom bidden betekent je door Gods Geest op dat spoor laten zetten en dan ook de handen uit de mouwen, aan de slag, met Hem.


Download ppt "Welkom op het werk: Christin en Christen zijn op het werk"

Verwante presentaties


Ads door Google