De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zending van de leerlingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zending van de leerlingen"— Transcript van de presentatie:

1 Zending van de leerlingen

2 Zendgemachtigden… Jezus zendt zijn leerlingen uit… Wij zijn gezonden
‘Gij zijt het zout der aarde, het licht van de wereld.’ ‘Gaat uit over de hele wereld, en verkondigt het evangelie aan heel de schepping, en doopt hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.’ Ook wij mogen dus blijde boodschap uitstralen…

3 Soms hebben we de uitzending gemist…

4 Soms is de zendmast afgebroken…

5 Wie zendt ons? Soms staan we na 11e uur nog werkeloos te kijken…
Moeten we nog zoeken naar een uit-zend-bureau…

6 Gedoopt in Vader, Zoon en Heilige Geest Zij zenden ons om uit te stralen!

7 Petrus, als plaatsbekleder van Jezus, zendt ons
Servatius en Willibrord gingen beiden naar Rome De laatste pausen hebben ook gezonden! Paulus VI: getuigen nodig, meer dan leraren Johannes Paulus I: voorbeelden van heiligen Johannes Paulus II: Nieuwe evangelisatie! Benedictus XVI: Pauselijke raad voor de nieuwe evangelisatie! Deze catechese!

8 Waarmee en hoe? We hebben schat gevonden in akker, en kunnen er niet over zwijgen! We hebben parel gevonden en laten hem aan iedereen zien! Niet opdringerig, met geweld Respect voor tempo van mensen Respect voor begrip van de mensen Respect voor situatie van mensen We hebben geneesmiddel voor eeuwig leven, daar kunnen we niet over zwijgen! Paulus: “Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!” “De liefde dringt ons!”

9 Onze missie is… Jezus!

10 Verlosser en vriend voor het leven
Enige die God en mens is Die voor ons en onze zonden uit liefde aan het kruis is gestorven Enige die verrezen is Die zich na zijn dood en opstanding heeft laten zien Die nog steeds wonderen bewerkt Met wie je een persoonlijke relatie kunt hebben Die ons naar zijn Vader leidt

11 Alles wat waar, goed en heilig is
“De katholieke Kerk verwerpt niets van datgene wat in deze (niet christelijke) godsdiensten waar en heilig is. Met oprechte eerbied beschouwt zij die gedrags- en leefregels, die voorschriften en leerstellingen die, hoewel in veel opzichten verschillend van hetgeen zijzelf houdt en leert, toch niet zelden een straal weerspiegelen van die Waarheid welke alle mensen verlicht. Zij echter verkondigt en moet zonder ophouden verkondigen de Christus, die is 'de weg, de waarheid en het leven', in wie de mensen de volheid van het godsdienstig leven vinden en in wie God alles met zich heeft verzoend. Daarom spoort zij haar kinderen aan om met bedachtzaamheid en liefde door gesprekken en door samenwerking met de aanhangers van andere godsdiensten, getuigend van geloof en christelijk leven, die geestelijke en zedelijke goederen alsook die sociaal-culturele waarden die bij hen worden gevonden te erkennen, te bewaren en te bevorderen.” (Nostra aetate, 2)

12 Hoe kan ik mijn geloof uitstralen?
……R A D I O…… Hoe kan ik mijn geloof uitstralen?

13 Radicaal Geworteld (radix = wortel) in Christus…
Vgl. Jezus: ‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in u, zoals wijnrank geen vruchten draagt zonder wijnstok…’ Palmboompje planten…, tot aan levend ‘grondwater’: H. Geest. Radicaal is diep! Duc in altum

14 Radicaal is dus: niet middelmatig
Onderzoek Nijmegen: katholieken zijn gemiddelde Nederlanders… ‘Don’t be a mediocre priest’, boy, girl… Ga ervoor! Zonder compromissen met evangelie. Blanco checkboek. Niet: dit kan ik nog wel laten, maar: dit zou ik ook nog kunnen doen…! (Alleen zondagen naar kerk? Net genoeg bidden, aalmoezen geven, vasten…?)

15 Authentiek Niet alleen omdat anderen het doen. Niet slechts kopie…kloon Niet alleen aangekoekte korst, buitenkant, Farizeïsch, met bijbedoelingen; vanuit zuiver hart is belangrijkste. Niet slechts gewoonte, maar bezieling Jij bent uniek! God houdt van je in je eigenheid! Eigen talenten en roeping. Gnoti se auton, ken jezelf. Om dan jouw plaats en levensopdracht te kennen. Ben je zelf overtuigd van wat je gelooft? Dan kun je pas ‘martys’ zijn, getuige

16 Nog niet overtuigd katholiek?
Ga eens naar een geloofscursus Wordt lid van een jongerengroep, studentenvereniging Lees de Youcat… Stel je vragen!! Geef alvast door waar je wel in gelooft: “Het geloof wordt sterker als het aan anderen wordt doorgegeven” (Redemptoris missio)

17 Als je zekerder bent: Durf ook origineel te zijn… en apart…
Trendsetter, i.p.v. trendvolger. Niet zonder lijden… afgunst, misverstaan, etc.

18 Antenne hebben voor God en mensen…

19 Dienstbaar Naar Jezus toe: zoals Simon van Cyrene… Naar elkaar toe:
Dienstverlening vaak om klantenbinding, geld. Gaat ons om (geestelijk) welzijn van anderen. Wie grootste en eerste wil zijn, moet dienaar wezen… Ik heb u een voorbeeld nagelaten… (voetwassing) Wees eens creatief… Bidden, vasten, lijden voor mensen!! Love till it hurts…

20 Inspirerend Pas mogelijk als zelf geïnspireerd
De H. Geest moet het doen… Pinksteren begon het! Vormsel! H. Geest is al bezig met werken…Luister goed!! In je hart, in wat mensen zeggen en doen. Bidt veel om H. Geest! Komd H. Geest!!! Probeer Hem te onderscheiden als Hij komt…

21 Ontmoetend Geen evangelisatie zonder menselijk contact.
Via wat voor manier ook. Thuis, werk, hobbies, vriendschappen… Ontmoetend: niet opdringend. Er de tijd voor nemen. Geduldig. Gradualiteit van het brengen van de boodschap, niet van de boodschap zelf. Wet van gradualiteit, niet gradualiteit van de wet. Zie God in de ander! Franciscus, Novice van moeder Theresa… Toen ze Jezus in zieke langs de weg zagen, konden ze hem helpen. Durven geven, maar ook: ontvangen! Ontmoeten is wederzijds… Vanuit ontmoeting evangeliseren! Kunt de vreugde niet voor je houden!

22 Brief aan Diognetus (2e eeuw)
"De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door taal, vaderland of kledij. Zij wonen immers nergens in eigen steden, gebruiken geen afwijkend dialect en leven geen uitzonderlijk leven. Hun leer is niet uitgevonden door de vindingrijkheid of het overleg van mensen die zich met nutteloze problemen bezighouden en zij zijn niet, zoals sommigen, de verdedigers van een menselijke leer. Zij wonen in steden van Grieken en barbaren, zoals aan ieder het lot beschoren was en zij leven volgens de zeden van het land, wat betreft kledij, voeding en andere levensomstandigheden, en geven zo blijk van een verwonderlijk en naar aller mening paradoxaal burgerschap.

23 Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling;
zij kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles. Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land. Zij trouwen als ieder ander, maar leggen hun kinderen niet te vondeling. Zij delen hun tafel, maar niet hun bed. Zij leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Zij wonen op aarde maar zijn thuis in de hemel. Zij gehoorzamen de heersende wetten maar overtreffen ze in hun eigen leven. Zij hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Zij zijn onbekend en worden veroordeeld; ze worden gedood en toch komen ze tot leven. Zij zijn arm als bedelaars, maar maken velen rijk. Zij hebben aan alles gebrek, maar leven in overvloed. Zij worden veracht, maar ze worden verheerlijkt in de verachting. Ze worden belasterd, maar worden gerechtvaardigd door de laster. Zij worden vervloekt en ze zegenen. Ze worden beledigd en bewijzen eer aan zij die hen beledigen. Hoewel zij goed doen, worden ze gestraft als misdadigers. Zij die hen haten kunnen geen reden opgeven voor hun haat.

24 In één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. De ziel is verspreid over alle delen van het lichaam en de christenen over alle steden van de wereld. De ziel verblijft in het lichaam, maar is niet van het lichaam. Christenen zijn in de wereld maar niet van de wereld."

25 En nu…Bezieling brengen

26 In de familie

27 Op school…

28 Op de sportclub

29 In het ziekenhuis

30 Aan de kassa

31 In het lab

32 In de trein

33 “Ik ben met u alle dagen!”

34 Wees dus niet bang!


Download ppt "Zending van de leerlingen"

Verwante presentaties


Ads door Google