De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

F g = G M 1 M 2 /r 2 F q = k Q 1 Q 2 /r 2 Bestaat God? Een zaak vanuit cosmologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "F g = G M 1 M 2 /r 2 F q = k Q 1 Q 2 /r 2 Bestaat God? Een zaak vanuit cosmologie."— Transcript van de presentatie:

1 F g = G M 1 M 2 /r 2 F q = k Q 1 Q 2 /r 2 Bestaat God? Een zaak vanuit cosmologie

2 Drie mogelijke antwoorden:Drie mogelijke antwoorden: 1.Ja, God bestaat! (theïsten)

3 Romeinen 1:20 “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.”

4 Drie mogelijke antwoorden:Drie mogelijke antwoorden: 1.Ja, God bestaat! (theïsten) 2.Nee, God is slechts een mythe! (atheïsten) 3.Noch ja of nee—het is onmogelijk om de vraag te beantwoorden! (agnosten)

5 Een zeer speciaal en onwaarschijnlijk universum! 1.Het is mooi, groots en ontzagwekkend, ver boven het menselijke bevattingsvermogen!

6 “Wat ik in de natuur zie is een groots meesterwerk dat we slechts zeer onvolkomen kunnen begrijpen, en dat moet een denkend mens een gevoel van nederigheid geven.” Albert EinsteinAlbert Einstein

7 “Te voelen dat achter alles wat ervaren kan worden er iets is dat onze geest niet kan begrijpen, van welk de schoonheid en verhevenheid ons slechts indirect bereikt en als een zwakke reflectie ….” Albert EinsteinAlbert Einstein

8 “Hoe komt het dat vrijwel geen enkele grote religie naar de wetenschap heeft gekeken en concludeerde, ‘Dit is beter dan we dachten! Het universum is groter dan onze profeten zeiden, groter, subtieler, eleganter’? … Een religie, oud of nieuw, dat de pracht van het universum benadrukt zoals moderne wetenschap het ons laat zien, zou tot veel meer eerbied en ontzag inspireren dan wat conventionele geloven kunnen voortbrengen” Carl Sagan, Carl Sagan, Pale Blue Dot

9 Een zeer speciaal en onwaarschijnlijk universum! 1.Het is mooi, groots en ontzagwekkend, ver boven het menselijke bevattingsvermogen! 2.Het lijkt overweldigend te zijn ontworpen door een superintellectueel!

10 “De wetenschapper is bezeten door het gevoel van een universele oorzaak.... Zijn religieus gevoel heeft de vorm van een extatische verwondering over de harmonie van de natuurwet, die een intelligentie van zo een superioriteit weergeeft dat, wanneer vergeleken, al het systematische denken en handelen van de mens een uiterst onbeduidend reflectie is.” The Quotable Einstein Albert EinsteinAlbert Einstein

11 “Een interpretatie van de gegevens op basis van het gezond verstand suggereert dat een superintellectueel gespeeld heeft met fysica, alsook met chemie en biologie, en dat er in de natuur geen blinde krachten zijn die het waard zijn om over te spreken. De nummers die men berekent uit de feiten lijken mij zo overweldigend dat deze conclusie buiten kijf staat.” “The Universe: Past and Present Reflections,” Engineering and Science 45, n. 2 (November 1981):8-12, citation on p. 12. Sir Fred HoyleSir Fred Hoyle

12

13

14 Een zeer speciaal en onwaarschijnlijk universum! 1.Het is mooi, groots en ontzagwekkend, ver boven het menselijke bevattingsvermogen! 2.Het lijkt overweldigend te zijn ontworpen door een superintellectueel! 3.Het lijkt overweldigend te zijn ontworpen voor menselijk leven!

15 Paul DavisPaul Davis “Bewijs voor het ontwerp van het heelal en van de aarde voor het menselijke leven kan terecht worden beschreven als overweldigend” The Cosmic Blueprint (New York: Simon & Schuster, 1988), 203.

16 Stephen Hawking A Brief History of Time “Het universum en de natuurwetten lijken zeer fijn afgesteld.... Men kan dit opnemen als bewijs voor een Goddelijk doel in de schepping en de keuze van de wetten in de wetenschap, of als ondersteuning van het sterke antropische principe.”

17 Een zeer speciaal en onwaarschijnlijk universum! 1.Het is mooi, groots en ontzagwekkend, ver boven het menselijke bevattingsvermogen! 2.Het lijkt overweldigend te zijn ontworpen door een superintellectueel! 3.Het lijkt overweldigend te zijn ontworpen voor menselijk leven! 4.Het had een begin dat een oorzaak impliceert die buiten onze ruimte en tijd ligt.

18 Arno PenziasArno Penzias Nobelprijs voor het ontdekken van kosmische achtergrondstraling, de ontdekking van de eeuw (1990–1992)! “Sterrenkunde leidt ons naar een unieke gebeurtenis, een universum dat uit het niets werd geschapen, één met een zeer delicate balans die nodig is om de exacte omstandigheden voor het leven mogelijk te maken, en één dat een onderliggend (men kan zeggen ‘bovennatuurlijk’) plan heeft.” Margenau, H and R.A. Varghese, ed. 1992. Cosmos, Bios, and Theos. La Salle, IL, Open Court, p. 83.

19

20 Pogingen om de gevolgen van een begin te vermijden! 1.Einsteins kosmologische constante (fudge factor). 2.Hoyle’s ‘steady state’ universum. 3.Bezwaren tegen de kosmologische constante. 4.Hawkings boek The Grand Design.

21

22 De vraag is dan of de oorsprong van het universum een natuurlijk voorkomende fluctuatie kan zijn, of moet het te wijten zijn aan een externe agent die het systeem opstart in een staat van specifieke lage entropische staat? … Wat zijn dan de alternatieven? … Bvb, een evolutie van de oorzaakelijk ‘patch’ … kan verkeerd zijn. Maar wat het dan zou moeten vervangen is een volkomen mysterie. Een andere mogelijkheid is dat een onbekende agent is tussengekomen in de evolutie, en voor zijn eigen redenen heeft het het universum opnieuw gestart in de lage antropische staat dat inflatie karakteriseert. … Misschien is de enige redelijke conclusie dat we niet in een wereld leven met een ware cosmologische constante.

23 Stephen Hawking & Leonard Mlodinow “Omdat er een wet is zoals de zwaartekracht, kan en zal het universum zichzelf scheppen uit het niets ….” “Spontane schepping is de reden waarom er iets is in de plaats van niets, waarom het universum bestaat, waarom wij bestaan ….” “Het is niet nodig om God aan te roepen voor het ontsteken van het proces en het universum op te starten ….”

24 Een zeer speciaal en onwaarschijnlijk universum! 1.Het is mooi, groots en ontzagwekkend, ver boven het menselijke bevattingsvermogen! 2.Het lijkt overweldigend te zijn ontworpen door een superintellectueel! 3.Het lijkt overweldigend te zijn ontworpen voor menselijk leven! 4.Het had een begin dat een oorzaak impliceert die buiten onze ruimte en tijd ligt.

25 Theïstische interpretaties van de feiten over het universum: Gezien het universum, door alles heen, erop lijkt ontworpen en geschapen te zijn voor menselijk leven, en gezien er geen wetenschappelijke bewijzen zijn die suggeren dat dit simpelweg een illusie is, moeten we onze ogen geloven! De beste verklaring van het universum is dat er een transcendente God achter staat, Die een zeer speciale zorg voor ons heeft! Deze uitlegging vindt verdere ondersteuning in de bewijzen voor de objectiviteit van morele waarden, voor de opstanding, en voor vele andere dingen.

26 Atheïstische Interpretaties:Atheïstische Interpretaties: Het aanroepen van God (als de verklaring voor het universum) is een daad van intellectuele luiheid, een schadelijke poging om wetenschappelijk onderzoek in te wisselen voor een sprookje. Het idee van God komt niet van de wetenschap maar van emoties—van het verlangen om een doel te hebben in het leven en om de dood te voorkomen. Het is een poging om de realiteit te ontvluchten ipv te ontdekken. Ipv over God te spreken, zou het beter zijn om te blijven zoeken naar wetenschappelijke/natuurlijke verklaringen.

27 Prof. Max Tegmark

28

29

30

31

32 Natuurkundigen hebben deze hachelijke situatie in het verleden benaderd met de houding dat het niet slechts dom geluk is …. Maar de dingen zijn veranderd in de laatste jaren, zegt astronoom Bernard Carr van Queen Mary, Universiteit van Londen, VK. ‘String’ theoretici and cosmologen keren meer en meer tot ‘dom geluk’ als verklaring …. “In het verleden waren veel mensen heftig tegen dat idee omdat het niet werd beschouwd als goede wetenschap” zegt Carr. “Maar er heeft een verandering in houding plaatsgevonden.”

33 Veel van de verandering komt voort uit werken die aantonen dat ons universum mogelijk niet uniek is. Sinds de jaren 1980 hebben sommige cosmologen geargumenteerd dat meerdere universums zich kunnen hebben gevormd tijdens een periode van cosmische inflatie die voorafging aan de Big Bang. Meer recent hebben ‘string’ theoretici berekend dat er 10 500 universums kunnen zijn....

34 .... Onder deze omstandigheden wordt het redelijker om te veronderstellen dat verschillenden daarvan zoals het onze worden. Het is zoals het gooien van ziljoenen en ziljoenen darts naar het dartbord, zegt Susskind. “Er zouden er zeker een groot aantal van hen op dezelfde doelzone terechtkomen.” En natuurlijk bestaan wij in ons specifiek universum omdat we ergens anders niet konden bestaan.

35 Het is een intrigerende gedachte met slechts één probleem, zegt Gross: “Het is onmogelijk om te weerleggen.” Omdat ons universum, bijna per definitie, alles is dat we kunnen waarnemen, zijn er geen voor de hand liggende metingen die zouden bevestigen als we in een cosmisch landschap bestaan van meerdere universums, of als het onze de enige is. En omdat we het idee niet kunnen vervalsen, zegt Gross, is het geen wetenschap….

36 En toch … het concept van een landschap van universums wordt steeds meer de dominante visie…. ‘String’ theoretici weten dat navolgen van een oncontroleerbare theorie wanhopig lijkt, maar ze vrezen dat het zoeken naar een betekenis in een onbetekenende reeks getallen evenzeer vruchteloos kan zijn.

37 Conclusies Volgens de wetenschap leven we in een zeer onwaarschijnlijk, onvoorstelbaar mooi en zeer verfijnd universum dat zorgvuldig is afgesteld voor menselijk leven. Dit getuigenis is compatibel met zowel het geloof in ontelbare universums en met het geloof in de Schepper. Gezien beide keuzes gelijkwaardig onvervalsbaar zijn, kan de wetenschap ons moeilijk helpen met de juiste keuze.

38 Conclusies Van uit dit perspectief, lijkt de neiging om te geloven in een grote, mooie en liefdevolle God niet ten onrechte of onredelijk! In feite is het moeilijker om een verlangen te rechtvaardigen dat gelooft in een koude en onverschillige Mr. Dom Geluk! Gezond verstand (en de bijbel) adviseren ons om de hoop niet op te geven en om te blijven zoeken naar meer bewijzen voor de Schepper!

39 Handelingen 17:26-28Handelingen 17:26-28 ‘Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij,'.


Download ppt "F g = G M 1 M 2 /r 2 F q = k Q 1 Q 2 /r 2 Bestaat God? Een zaak vanuit cosmologie."

Verwante presentaties


Ads door Google