De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Ik ben een spiritueel mens” - Terrell Owens Ik word vermoeid van niet-godsdienstige types die het woord “spiritueel” overmatig gebruiken. (En ik ben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Ik ben een spiritueel mens” - Terrell Owens Ik word vermoeid van niet-godsdienstige types die het woord “spiritueel” overmatig gebruiken. (En ik ben."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 “Ik ben een spiritueel mens” - Terrell Owens Ik word vermoeid van niet-godsdienstige types die het woord “spiritueel” overmatig gebruiken. (En ik ben zelf een niet- godsdienstige type)… Ik weet niet hoeveel keer heb ik iemand wel eens iets horen zeggen in de zin van, “Ik geloof niet echt in een god of iets dergelijks, maar ik zou toch zeggen dat ik een spiritueel mens ben.” - Larry Keim’s blog Ik ben een zeer spiritueel mens. Ik doe aan Wicca, Druïdisme and Shamanisme. - Quote van een online persoonlijk profiel Ik ben van binnen een zeer spiritueel mens - Quote van een persoonlijke advertentie op een ontmoetingssite voor lesbische mensen. Ik neem godsdienst helemaal niet ernstig, maar ik ben een zeer spiritueel iemand. De kerk is voor mij altijd de onnodige schakel geweest tussen mijzelf en het goed voelen waarin ik geloof. Ik zal me niet altijd zo hebben gevoeld, maar het afgelopen jaar of zo ben ik niet met regelmaat naar de kerk gegaan en toch heb ik mij meer op mijn gemak gevoeld met mijn spiritualiteit. - commentaar op een blog

4 NEW AGE: een poging om de god vanbinnen en rondom zich te vinden en het negatieve te bestrijden HINDOEïS ME: de weg naar bezinning Het persoonlijke mechanisme die de betekenis van mijn leven in verband brengt met een overstijgende werkelijkheid. KATHOLICISME: Een specifieke manier om een bepaald onderdeel van het Evangelie na te leven. NATURE.COM: Een innerlijk bewustzijn van iets groter dan zichzelf. De erkenning van een reden tot bestaan die iemands directe omstandigheden overstijgen. eCANCERAWARENESS.com: Heeft te maken met diepe, vaak religieuze gevoelens en overtuigingen, inclusief iemands gevoel van vrede, een doel, aansluiten bij anderen, en overtuigingen over de betekenis van het leven. OPVOEDING VOOR VREDE: een gewetensvol, dynamisch, progressief, and integratief proces in welke individuele mensen en/of samenlevingen het hoogste punt bereiken in een toestand van eenheid. GOOGLE’S EERSTE ANTWOORD: “Web definitie voor Spiritualiteit”

5 GOOGLE’S TWEEDE ANTWOORD:

6 “Geest & Ziel”

7

8 Geest & Ziel

9

10

11

12 “Of het nu dmv kunst, film, muziek, de natuur, literatuur of wat dan ook is, mensen willen het alledaagse overstijgen – het lijkt erop dat we zo in elkaar zijn gestoken, en alhoewel ik er persoonlijk van ben overtuigd dat theologen verkeerd zijn over de definitie van Gods natuur, vraag ik mij toch af of iets Goddelijk de oorzaak is om het alledaagse te willen overstijgen. “ – Keim “Of het nu dmv kunst, film, muziek, de natuur, literatuur of wat dan ook is, mensen willen het alledaagse overstijgen – het lijkt erop dat we zo in elkaar zijn gestoken, en alhoewel ik er persoonlijk van ben overtuigd dat theologen verkeerd zijn over de definitie van Gods natuur, vraag ik mij toch af of iets Goddelijk de oorzaak is om het alledaagse te willen overstijgen. “ – Keim http://keim.blogspot.com/2005/11/finding-god-on-way-to-work.html “De behoefte (of het verlangen) naar het overstijgende kan misschien wel een grote dwaasheid zijn, maar zonder dat hebben we de neiging om slechts de motor van entropie (wanorde) te worden- Harold Bloom, as quoted by Keim

13 “… opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons.”

14 SPIRITUALITEIT Gekenmerkt door een geloof in het onzichtbare Of door een geloof dat het onzichtbare bestaat Iets dat het zichtbare overstijgt

15 Geest in contrast met Vlees Geestelijke Aanbidding Lukas 24:39 “ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb.” 1 Korintiërs 5:5 “leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren.” Het Geestelijke in contrast met het Fysieke 1 Petrus 2:5 laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, Johannes 4:21-24 Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De gezindheid van de Geest vs. de gezindheid van het vlees Romeinen 8:5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Romeinen 8:14 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.

16 Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. ‘Aan de onbekende god.’

17 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. ‘Aan de onbekende god.’ De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is • “moeder natuur” is niet God • God is Transcendent “Hij staat boven alles en is onafhankelijk van het stoffelijk universum.” • Romeinen 1:18-23

18 hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. ‘Aan de onbekende god.’ Hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is • Romeinen 1:20 • 1 Korintiërs 2 • Psalm 19 • Spreuken 1:20-23

19 IEMAND KAN…. … Goddienstig zijn zonder diep spiritueel te zijn … Spiritueel zijn zonder de gezindheid van de Geest te hebben KATHOLICISME: Een specifieke manier om een bepaald onderdeel van het Evangelie na te leven. NEW AGE: een poging om de god vanbinnen en rondom zich te vinden en het negatieve te bestrijden eCANCERAWARENESS.com: Heeft te maken met diepe, vaak religieuze gevoelens en overtuigingen, inclusief iemands gevoel van vrede, doel, aansluiten bij anderen, en overtuigingen over de betekenis van het leven. 1 Kings 18

20 Dat mensen over ‘Spiritualiteit’ spreken is bewijs dat men op zoek is om in verbinding te komen met iets dat hen een doel geeft. -maar naar wat? Hij weet het niet. De bijbel is de openbaring van God die ons heeft gemaakt. Het openbaart de weg terug naar Hem. Het vertelt ons dat we niet in onszelf kunnen kijken om de weg te vinden. (Jer. 10:23) Het vertelt ons dat Jezus de enige weg is. (Joh. 14:6)


Download ppt "“Ik ben een spiritueel mens” - Terrell Owens Ik word vermoeid van niet-godsdienstige types die het woord “spiritueel” overmatig gebruiken. (En ik ben."

Verwante presentaties


Ads door Google