De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tom Huys De Rode Antraciet. Tom Huys De Rode Antraciet Inhoud Behoeftepeiling SEIN Strategisch Plan Fitness tussen muren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tom Huys De Rode Antraciet. Tom Huys De Rode Antraciet Inhoud Behoeftepeiling SEIN Strategisch Plan Fitness tussen muren."— Transcript van de presentatie:

1 Tom Huys De Rode Antraciet

2 Tom Huys De Rode Antraciet Inhoud Behoeftepeiling SEIN Strategisch Plan Fitness tussen muren

3 Tom Huys De Rode Antraciet Behoeftepeiling SEIN 2001 Vlaamse Gemeenschap Onderzoek behoeften gedetineerden Maatschappelijke hulp- en dienstverlening Sociaal-Economisch Instituut Limburgs Universitair Centrum “De Gemeenschap achter tralies”

4 Tom Huys De Rode Antraciet Behoeftepeiling SEIN Ongeveer 400 gedetineerden Gebrek aan beweging 2 bewegingsmogelijkheden - Maximaal 3 uur wandeling - Werken “Ik deed wekelijks aan sport, maar leerde het hier af. Ben op die paar maanden tijd reeds 7 kilo aangekomen.” “Sinds ik in de gevangenis verblijf zijn mijn spieren nog nooit zo stram geweest.”

5 Tom Huys De Rode Antraciet Behoeftepeiling SEIN Belangrijkste redenen om te sporten 1. Omwille van de gezondheidfunctie 2. Omwille van de stressregulatie 3. Als ontspanningsfunctie

6 Tom Huys De Rode Antraciet Behoeftepeiling SEIN Belangrijkste redenen om niet te sporten 1. Er was geen sport 2. Omwille van medische redenen 3. Iets anders te doen

7 Tom Huys De Rode Antraciet Behoeftepeiling SEIN Top 5 favoriete sporten mannen 1. Fitness (64 procent) 2. Voetbal (47 procent) 3. Biljart (31 procent) 4. Volleybal (28 procent) 5. Tafeltennis (27 procent)

8 Tom Huys De Rode Antraciet Behoeftepeiling SEIN Vrouwelijke gedetineerden 1. Doen minder aan sport dan mannen 2. Vragen ook minder uren 3. Cafésporten zijn minder populair Top 3 favoriete sporten vrouwen 1. Fitness (54 procent) 2. Volleybal (50 procent) 3. Badminton (29 procent)

9 Tom Huys De Rode Antraciet Behoeftepeiling SEIN Veroordeelden sporten meer dan beklaagden Geïnterneerden Anderstaligen doen veel aan sport Sport is laagdrempelig

10 Tom Huys De Rode Antraciet Eindconclusie behoeftepeiling SEIN Behoefte aan sport stelt zich nadrukkelijk Aanbod slaagt er niet in vraag te voldoen Reden 1. Tekort aan infrastructuur 2. Voldoende personeel 3. Strikte indeling van dagschema Gedetineerden aanvaarden dat er soms te weinig plaats is. Opvangen door meer uren sport

11 Tom Huys De Rode Antraciet Eindconclusie behoeftepeiling SEIN Gevangenissen zouden sport dusdanig moeten organiseren dat iedereen die wil op regelmatige basis kan deelnemen Omdat fitness populairste sport is: 1. Fitnessruimte per gevangenis wenselijk 2. Eventueel met opvouwbare toestellen 3. Ruimte dan ook bruikbaar voor andere activiteiten

12 Tom Huys De Rode Antraciet Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening Implementatie september 2002 - Antwerpen - Hoogstraten - Merksplas - Turnhout - Wortel Implementatie januari 2003 - Brugge

13 Tom Huys De Rode Antraciet Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening “Naar een actief sportbeleid ten aanzien van gedetineerden” November 2002 - aanstelling van 2 sportpromotoren Gevangenis Antwerpen - 0,5 FTE Gevangenis Noorderkempen - 1,0 FTE

14 Tom Huys De Rode Antraciet Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening Functieprofiel sportpromotor Sportaanbod - Ontwikkelen - Coördineren - In het kader van PMD-groep In samen werking met 2 hoofdactoren - Justitie - Vlaamse Gemeenschap Aandacht voor - Veiligheid - Aspecten van het individu

15 Tom Huys De Rode Antraciet Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening 4 strategische doelstelling 1. De sportparticipatie verhogen 2. De kwaliteit van het sportaanbod verhogen in hoofde van alle actoren en op alle niveau’s 3. Het responsabiliseren van alle actoren, ieder op zijn niveau 4. Het vrijwaren van de integriteit van de sport

16 Tom Huys De Rode Antraciet Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening 1. De sportparticipatie verhogen - Gedetineerden aanzetten tot sport - Sportende gedetineerden regelmatig laten sporten Verbetering van de Volksgezondheid Welzijn van het individu bevorderen Sociaal maatschappelijke integratie wordt bevorderd

17 Tom Huys De Rode Antraciet 2. De kwaliteit van het sportaanbod verhogen in hoofde van alle actoren en op alle niveau’s Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening Verbeteren, en versterken van alle aspecten - Infrastructuur - Begeleiding - Materiaal - Organisatie -... Op alle niveau’s - Justitie - Vlaamse Gemeenschap - BLOSO - Sportfederaties - Gemeentelijke sportdienst - Plaatselijke sportclubs

18 Tom Huys De Rode Antraciet Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening 3. Het responsabiliseren van alle actoren, ieder op zijn niveau Grootste uitdaging: Overtuigen van lokale besturen en sportactoren om gedetineerden als volwaardige leden te beschouwen in de lokale gemeenschap.

19 Tom Huys De Rode Antraciet Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening 4. Het vrijwaren van de integriteit van de sport Bezorgdheid om het lichamelijk en het psychisch welzijn van de sportbeoefenaar te bevorderen alsook te beschermen Fair play Overbelasting Doping Terugdringen van ongezonde prestatiedrang

20 Tom Huys De Rode Antraciet Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening In elke gevangenis is een gedifferentieerd, kwalitatief en geïntegreerd sport- en recreatieaanbod

21 Tom Huys De Rode Antraciet Fitness tussen muren Praktijk werkvloer - dezelfde pijnpunten als uit de behoeftepeiling Nagaan iets te organiseren - Op een beperkte ruimte - Geen gebruik van sportmateriaal uit veiligheidsoverweging

22 Tom Huys De Rode Antraciet Fitness tussen muren Hoe gaan we nu concreet te werk? beginniveau bepalen - Verschillende proeven - Gedetineerde of begeleider kan door analyse bepalen welk programma hij/zij moet uitvoeren

23 Tom Huys De Rode Antraciet Fitness tussen muren 4 verschillende trainingsprogramma’s - Ongetrainden - Recreanten - Gevorderden - Sporters Verschillende sessie’s per week Trainingsprogramma verspreid over 10 weken

24 Tom Huys De Rode Antraciet Fitness tussen muren Training van de vier basisvaardigheden - Kracht - Lenigheid - Uithouding - Snelheid

25 Tom Huys De Rode Antraciet Fitness tussen muren Krachttraining - Onderhouden en versterken basiskracht - Onmogelijk om armen als boomstammen en benen als brugpeilers te krijgen Lenigheid - Stretching verhoogt lenigheid - Lichaam komt tot rust

26 Tom Huys De Rode Antraciet Fitness tussen muren Uithouding en snelheid - Aangepast trainingschema - uithouding systematisch verhogen Na 10 weken begintest terug uitvoeren - Progressie? - Ja: volgende trainingsprogramma volgen - neen: trainingsprogramma herhalen

27 Tom Huys De Rode Antraciet Fitness tussen muren Veel foto’s - duidelijke weergave oefening - om kwetsuren te vermijden - taal achterstand minimaliseren Geestelijke en lichamelijke gezondheid onderhouden trainingsprogramma aangepast aan niveau uitvoerder

28 Tom Huys De Rode Antraciet Fitness tussen muren Stressregulerende factor - meer sport, algemeen welbevinden stijgt “Een gezonde geest in een gezond lichaam” “Behalve aan gedetineerden draagt dit ook bij tot een algemene stressverlaging in de gevangenis, ook bij de personeelsleden””

29 Tom Huys De Rode Antraciet Fitness tussen muren Sluit aan bij de opdracht De Rode Antraciet - Instaan voor Soc. Cult Volwassenwerk met als insteek - ontplooiing van de gedetineerden vanuit hun eigen leefwereld. Hopen op de mogelijkheid om onze onder- steunende opdacht uit te breiden naar alle gevangenissen in Vlaanderen

30 Tom Huys De Rode Antraciet


Download ppt "Tom Huys De Rode Antraciet. Tom Huys De Rode Antraciet Inhoud Behoeftepeiling SEIN Strategisch Plan Fitness tussen muren."

Verwante presentaties


Ads door Google