De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alles over hoop Wereldwijd kerk zijn, hoe doe je dat ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alles over hoop Wereldwijd kerk zijn, hoe doe je dat ?"— Transcript van de presentatie:

1 Alles over hoop Wereldwijd kerk zijn, hoe doe je dat ?

2 Opstanding is het thema: Jezus helpt mensen weer overeind, opdat ze hun eigen leven vorm geven en Gods naam loven. Diaconieën zijn geroepen om mensen net zo overeind te helpen; In navolging van Zijn opstanding. Als voorteken van onze opstanding. Door te delen zoals de leerlingen brood en vis deelden. Diaconaat = als kerk - in Christus naam – welzijn, recht en vrede bevorderen voor hen die dit ontberen.

3 Als een project mensen helpt om hun leven zelf (weer) op de rails te krijgen, dan is dat: verantwoording afleggen van de hoop die in je is. Het is daadkracht.

4 We nemen het diaconaat niet over van onze partners: we helpen hen om zelf diaconaat te doen in hun eigen samenleving, zoals wij hier. Op die manier wil “Luisterend Dienen” gestalte geven aan werelddiaconaat, via een wereldwijd netwerk van kerken en christelijke organisaties.

5 Maar hoe doe je dat dan? Zo houden we de kosten ook goed in de hand

6 Je zoekt naar kerken, groepen, organisaties, die er van dromen om kansen te creëren voor kansarmen en kanslozen. Je gaat op zoek. Je wordt bondgenoot - partner - om die dromen waar te maken. Vaak met geld, soms met mensen, een enkele keer met training. Project.

7 Zijn er ook eisen waaraan een partner en een project moeten voldoen? Nou en of. Er zijn vier toetsen:

8 Toets 1 - Inhoud Past het project binnen één van onze vier programma’s? Toegang tot basisvoorzieningen Speerpunten: HIV AIDS en voedselzekerheid Democratisering en vredesopbouw Speerpunten: misbruik, rechten van minderheden, versterking civil society Rechtvaardige en duurzame economische ontwikkeling Speerpunten: fair trade -van boer tot consument-, fair business, fair climate) Noodhulp: het ondersteunen van hulpverlening bij rampen. Speerpunten: voorbereid zijn en rehabilitatie. Projecten die hieraan werken voldoen aan de eerste toets.

9 Toets 2 - signatuur Past het project bij ons karakter? werken vanuit christelijke inspiratie kerken christenen & gelovige signatuur Gereformeerde traditie? Evangelische Christenen Orthodoxe christenen Oecumenische groepen kerkleiders vanuit inspiratie tot inspiratie geneigd tot alle kwaad. Geschikt voor interactief Geschikt voor interactief ?

10 Toets 3 – manier van werken Zijn organisatie en plan vertrouwenwekkend? Personeel: hoeveel, arbeidsvoorwaarden, opleiding en expertise, betrokkenheid, professionaliteit Structuur: autocratie (charisma als risico) of delen van verantwoordelijkheid, betaling, ontplooiing, familiebusiness Filosofie en de risico’s van superbevlogenheid Ervaring (en jonge organisaties dan?) Effectiviteit (ga er langs : Damascus) Hoe praten ze over hun plannen? Hoe praten ze over hun doelgroep? Zien de mensen het als hun eigen project, of als een project van “die lui uit de stad”? Zitten de plannen logisch en realistisch in elkaar?

11 Toets 4 – transparantie Een goed project is net een slang die zich zelf in de staart bijt Vooraf: Je maakt een budget Tussendoor: ging het goed en Is het geld uitgegeven zoals afgesproken? Je maakt een plan Je kijkt of je op schema zit en past aan Eind: zijn de doelen gehaald Kan de organisatie goede planning, monitoring en rapportage maken?

12 fraudeurs Papier alleen is nooit genoeg om een goed oordeel te vellen Budgetten, financiele rapportages, accountantsrapporten Leggen ze de resultaten en de uitgaven niet aan tegen de plannen en het budget, om de verschillen aan te wijzen en uit te leggen dan moet je je afvragen of je nog verder wilt Hebben ze alles precies zo gedaan als van te voren bedacht, dan gaan bij mij de bellen rinkelen

13 Eigen projecten Vaak krijgen diaconieën eigen projecten aangeboden. En ook steunen ze allerlei projecten in eigen land Vaak krijgen diaconieën eigen projecten aangeboden. En ook steunen ze allerlei projecten in eigen land De criteria die we hier noemen kun je ook op die projecten toepassen De criteria die we hier noemen kun je ook op die projecten toepassen Via Impulsis helpen we kerken en groepen om de kwaliteit van hun eigen projecten te verbeteren. Via Impulsis helpen we kerken en groepen om de kwaliteit van hun eigen projecten te verbeteren.

14 Een voorbeeld: Neem nou de organisatie Shalom in Manupur, Noord-Oost India We willen de organisatie Shalom toevoegen als een project voor luisterend dienen

15 Shalom werkt ten behoeve van HIV geïnfecteerden. Die zijn hier veel. Vooral door de drugs problematiek Maar ze doen ook van alles aan preventie Shalom begon als opvang van drugsverslaafden Maar kwamen achter de grote problemen van vrouwen en kinderen die geïnfecteerd raakten hoewel ze zelf geen drugs gebruiken Daar werd opvang en zorg voor geregeld. Met hen wordt gezocht naar mogelijkheden om inkomen te verwerven en voor de kinderen om naar school te gaan Toets 1 - Inhoud

16 Toets 2 - signatuur Het is een kerkelijk project, gerund door mensen met een christelijke achtergrond, vanuit een diaconale bevlogenheid

17 Toets 3 – manier van werken De staf is bescheiden maar zeer gemotiveerd en zorgzaam De staf is professioneel, goede expertise zowel medisch als sociaal en de organisatie is sterk in het uitvoeren van het programma. De structuur is open en participatief

18 Toets 4 – transparantie Administratieve en finaciële staf is competent. en de rapportage is goedorganisatie is transparant en paricipatief Potentie is er, we kunnen helpen om die te versterken. de kracht van administratie en planningsproces kunnen worden versterkt

19 GESLAAGD ?


Download ppt "Alles over hoop Wereldwijd kerk zijn, hoe doe je dat ?"

Verwante presentaties


Ads door Google