De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag VOV HET GAAT NIET Hoe omgaan met conflicten Getuigenis vanuit een organisatie Christine De Cafmeyer - KBC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag VOV HET GAAT NIET Hoe omgaan met conflicten Getuigenis vanuit een organisatie Christine De Cafmeyer - KBC."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag VOV HET GAAT NIET Hoe omgaan met conflicten Getuigenis vanuit een organisatie Christine De Cafmeyer - KBC

2 2 Agenda Situering Financiële crisis Opleidingsbeleid Rol van de Leiders – Managers Individueel niveau 11 juli 2014 2

3 3 Situering Voorstelling: Binnen KBC Manager voor Segment social proft en lokale overheden voor Vlaanderen Niet in HRM Wel affiniteit met opleiding Gaat het niet goed ? Getuigenis rond communicatie – conflicten vanuit eigen ervaring Ervaring op 4 niveaus

4 4 Situering (vervolg) Ervaring op 4 niveaus: 1. KBC en de financiële crisis 2. KBC en opleidingsbeleid 3. Verantwoordelijkeid van het lijnmanagement 4. Verantwoordelijkheid van het individu Rode draad: Duidelijkheid – Clarity Leiders binnen organisatie moeten en kunnen verantwoordelijkheid opnemen. Leiders moeten het verschil maken: altijd maar zeker in crisissituaties  zorgen dat je steeds de goede leiders hebt ! Rode draad

5 1. Financiële crisis zet de wereld en ons bedrijf op zijn kop.

6 6

7 7 2007:crisis huizenmarkt VS 2008: 8 sept. Faillissement Lehman Brothers 28 sept. Fortis crisis 29 sept. Dexia Staatsteun van Franse/lux/Belg. Overheid 20 okt. ING steunmaatregelen 27 okt. KBC : 3,5 mia Fed. Staatsteun 19 dec. Am. Regering verleent garanties aan GM en Chrysler Vetrouwenscrisis: van beleggers, van financiële instellingen, van personeel…..

8 8 Communicatie Voortdurend – met alle middelen Intern – Extern of vice versa (beursgevoelige info !) Alle middelen: Intranet – Meetings- FAQ – News flashes Alles en iedereen die iets wou weten Impact op tewerkstelling, variabele verloning… Wat zijn CDO’s, wat is er gebeurd…. Continu input oa rond beursschommelingen: Soms met mededeling dat “men concrete reden niet kent …” Vertrouwen behouden

9 9 2009: 19 jan.KBC moet opnieuw aan het infuus 2 mia Vlaamse overheid Onverwachts - Niet zien aankomen Ook personeel niet Zeer zware impact op personeel : Kwaad, ontgoocheld….. Alle communicatiemogelijkheden opnieuw bovengehaald Maar toch…vertrouwencrisis bij personeel. Vertrouwen langzaam terug opbouwen 2010: Strategisch Plan 2014 door Europa goedgekeurd Afbouw – Terugplooien op aantal activiteiten Delen van bedrijf “verkopen” - Terugplooien - …..

10 10 2010Europese staatschuldencrisis 2011 Intern: Periodiek meten van klimaat “Vinger aan de Pols enquête” 2011 en laatste jaren steeds podiumplaats als “Beste werkgever” Risico landencrisis nog niet weg 2012 ….Crisis ….

11 Essentie: Steeds Communiceren Zo duidelijk mogelijk zijn Gemeenschappelijk doel (wg-wn)voor ogen houden: 1.Overleven 2.Tewerkstellingsgarantie 3.Loonherstel (cf. variabele verloning/bonussen) ? 4.…. Sterke leidinggevenden  Voortdurend onzekerheid en crisissen 11

12 2. Opleidingsbeleid.

13 13 2. Opleidingsbeleid Crisis: schaarse middelen optimaler inzetten Focus op essentie In die strategisch belangrijke kennis en vaardigheden investeren die verschil maken Business bepaalt strategie en vertaalt deze ook in opleidingsplan Vertalen in Development Talentmanagement HR-Business plannen Generieke trajecten Change Management Conflicthantering Project Management Leiding geven Commercieel onderhandelen ……

14 14 Generiek leertraject leidinggevende Opleidingsinspanningen naar leidinggevenden Eerste 100 dagen Generiek traject basis Generiek traject ervaren Zelfde methodiek – basis Spiegel op eigen functioneren (360 °- SPL – Assesment …) Invalshoek : Leider – Manager - Coach Mix : Externe trainers Interne trainers Lijn managers Permanente impulsen: Coach: E-zine Thema -avonden over actuele onderwerpen: Toelichting interessant boek, Genderdebat, …..

15 3. De verantwoordelijkheid van het lijnmanagement

16 16 3. De verantwoordelijkheid van het lijnmanagement Duidelijkheid creëren Bewust van eigen verantwoordelijkheid - eigen rol - eigen sterkte: wat kan ik hieraan doen ? Lijnmanager = eerste people manager: Maken het bedrijf Bepalen het klimaat Helpen mensen het beste uit zichzelf te halen en te groeien Maken dus ook bij crisis het verschil

17 17 3. De verantwoordelijkheid van het lijnmanagement How important is right climate for results: “impact of climate on financial results – such as return on sales, revenue growth, efficiency and profitability, we found a direct correlation between the two.” Economic conditions and competitive dynamics matter enormously. But this analysis suggests that climate accounts for nearly a third of the results ! What impacts the climate most ? 50 to 70 % of how employees perceive the working environment is related to the functioning of one person: the leader The emotional composure and the way the leder acts have an enormous impact on the mood of the people and thus on their performance… Daniel Goleman, Primal leadership

18 18 Leider  Duidelijkheid creëren  Visie en strategie Manager  Crisis management  Sterk team  Juiste klimaat Coach  Zelfsturing  People Manager

19 Voorbeeld tools: Climate Defined by psychologists Litwin and Stringer and later refined by McClelland, it refers to 6 key factors of the working environment…climate or culture Flexibility : how free employees feel to innovate unencumbered by red tape Responsability: degree to which people feel free to work without asking their managers for guidance at every turn Standards : …that the company emphasizes excellence, that the bar is high but attainable Rewards :.. That they are given regular objective feedback and are rewarded accordingly. Clarity : extent to which people know what is expected of them and how their efforts relate to organisational goals. Team commitment : …proud to belong to a team or organisation and believe that everybody is working towards the same objectives and thus committed to a common purpose 19

20 Voorbeeld tools: The Five dysfunctions of a team Trust Conflict Commitment Accountability Result-oriented Patrick Lencioni

21 21 Voorbeeld tools: Productive conflict / Trust Productive debate/conflict : Passion, emotion, commitment The trust equation: T = C + R + I T = trust S C = credibility I = Intimacy S = Self-orientation

22 22 Voorbeeld tools: Myer-Briggs Typologie Gebruik: Ken je eigen voorkeurgedrag Maakt voorkeurgedrag bespreekbaar Besef dat mensen verschillend zijn en dit verrijkend is Dat diversiteit noodzakelijk is Dat bepaalde functies meer nood hebben aan, en ook bepaalde types meer aantrekken Dat leidinggevende de neiging heeft om zelfde type personen aan te trekken Alles staat in functie van realisatie van (bedrijfs) doelstellingen waar je je als team voor kan commiteren. Niet als selectie of assesment item

23 23 Leiders maken het verschil: Impact op klimaat – impact op resultaat Inspireren - Passie Coachen – Mensen laten groeien – Nieuwe leiders vormen Belangrijke oorzaak voor mutaties - verlaten van bedrijf. Crisis: Gewone governance werkt te traag of werkt niet Geen proces Geen systeem Geen voorbeeld Welk soort leiders hebben we nodig naar de toekomst ?

24 4. De verantwoordelijkheid van het individu

25 25 4. De verantwoordelijkheid van het individu Iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en loopbaan ( Verschil Top talent) Zelfsturing: Zelfkennis Evaluaties en feedback Ondersteund door lijnmanager en personeelsfunctie Functiegebonden trajecten en opleidingen Elk jaar: 458 980 uur dagopleiding 2010: Award Lifelong learning

26 26 Arbeidsreglement - Gedragscode Tegengestelde belangen Oplosbaar ? Compromis zoeken Niet oplosbaar ?  Opties bekijken en beslissing nemen. Ondersteuning bij conflictoplossing: LIJNMANAGEMENT !! PERSONEELSADVISEUR VERTROUWENSPERSOON MEDISCHE DIENST

27 Goede Leiders moeten er altijd zijn Hebben cruciale rol in managen van crisis –> toekomst minder voorspelbaar. Wat zijn die goede leiders: Verantwoordelijkheid Delen gemeenschappelijk doel – visie Zorgen voor duidelijkheid Leiders maken het verschil !! Rode draad Het gaat even niet goed ?


Download ppt "Studiedag VOV HET GAAT NIET Hoe omgaan met conflicten Getuigenis vanuit een organisatie Christine De Cafmeyer - KBC."

Verwante presentaties


Ads door Google