De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SG Nelson Mandela Op weg naar Dalton. Waar zijn we nu 2009-2010 Studiewijzers: frequentie = variabel vorm = verschillend per sectie/vak/docent gebruik:

Verwante presentaties


Presentatie over: "SG Nelson Mandela Op weg naar Dalton. Waar zijn we nu 2009-2010 Studiewijzers: frequentie = variabel vorm = verschillend per sectie/vak/docent gebruik:"— Transcript van de presentatie:

1 SG Nelson Mandela Op weg naar Dalton

2 Waar zijn we nu 2009-2010 Studiewijzers: frequentie = variabel vorm = verschillend per sectie/vak/docent gebruik: nog niet alle vakgroepen experiment Duits zelfstandigheid niet vanzelfsprekend vrijheid met duidelijke gebondenheid verantwoordelijkheid mist opbouwende lijn

3 Op weg naar Dalton Waar zijn we nu 2009-2010 Voortgang leerproces via weekbriefje: handtekeningenjacht gebruik verschillend per sectie/vak/docent overzicht voor leerling ontbreekt geeft geen inzicht in ontwikkeling leerling zelfstandigheid wordt hierdoor niet gestimuleerd vrijheid met duidelijke gebondenheid verantwoordelijkheid mist opbouwende lijn

4 Op weg naar Dalton Missie SG Nelson Mandela “HET AANBIEDEN VAN EEN BIJZONDERE VORM VAN VOORTGEZET ONDERWIJS IN PURMEREND, WAARBIJ NAAST DE KENNIS- EN VAARDIGHEDEN-ONTWIKKLEING, DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING VAN DE INDIVIDUELE LEERLING VOOROP STAAT.”

5 Op weg naar Dalton Algemene doelstelling: 1.Doelgroep leerlingen op VMBO-niveau 2.Leeftijd 12-16 jaar 3.Afnemende begeleiding 4.Toenemende eigen verantwoordelijkheid 5.Periode 4-5 jaar 6.Coachen 7.Besef maatschappelijke normen en waarden 8.Zelfstandig functioneren na beëindigen opleiding

6 Op weg naar Dalton Leerjaar 4 TL Leerjaar 3 TL Leerjaar 2 B-K-TL Leerjaar 1 B-K-TL Begeleiding Ontwikkeling Kennis & Vaardigheden Zelfstandigheid Doorstroom B-K(CvB) of MBO niveau1-2 Doorstroom MBO niveau3

7 Op weg naar Dalton Het “Dalton Puur”-principe Dalton Laboratory Plan Onafhankelijk van lesroosters Zelfstandigheid vanaf dag 1 gestimuleerd Eenduidige informatie naar leerlingen Intrinsieke motivatie snelle, gemiddelde, langzame lln Grote vrijheid, duidelijke “Buitenkaders” gebondenheid Minder tijd- en energieverspilling

8 Op weg naar Dalton Het “Dalton Laboratory Plan” Helen Parkhurst: “wij hebben de zaken bekeken door de verkeerde kant van de telescoop. Wát de leerlingen geleerd moet worden, of hoe dit bij de leerlingen “ingeplant” wordt, zou niet het belangrijkste probleem moeten zijn van de schoolont- wikkeling. Wij willen dat docenten met originele aanpak, die voldoet aan de wensen van het individu. Laat ons de leerlingen bevrijden van het juk van de methode of het systeem en het voor hen mogelijk maken hun eigen goede beoordelingsvermogen te ontwikkelen en te gebruiken. Dit proces is essentieel voor het Dalton Laboratory Plan.”

9 Op weg naar Dalton Het “Dalton Laboratory Plan” Jaar opdelen in x gelijke tijdseenheden (alle vakken) Leerling krijgt een contract per periode (alle vakken) Klas wordt “Laboratorium” voor een vak Aantal docenten per leerling beperkt over SLB* Keuze van leerling is bepalend (= vrijheid) Voortgangscontrole per vak/leergebied per week Optimaal en efficiënt “energieverbruik” leerling Verantwoordelijkheid gedeeld met mentor Intensieve begeleiding door mentor * = Schoolloopbaan

10 Op weg naar Dalton Het “Dalton Laboratory Plan” Lestijden: 8.45-16.00 8.45-12.00: Vrije “Laboratory” of Vakkeuze 12.00-12.30:Speciale activiteiten* 12.30-13.00:Groepsconferenties** 13.00-14.00: Pauze 14.00-16.00: LO, Praktijkvakken, vaardigheidstraining (mentor), K&K-instructie, RT, Dyslexie, TOP, inhaalwerk, zorgbegeleding etc.) * “pupil assembly, special work, committee-meetings”. Gedurende dit half uur is er gelegenheid voor de docenten van een thema om te overleggen over de voortgang. ** Alle leerlingen van een niveau rapporteren aan een docent/coach/mentor, maar zij melden zich iedere dag bij een docent/ instructeur van een ander thema, zodat er een wekelijks verslag voor ieder niveau ontstaat voor ieder thema.

11 Op weg naar Dalton Het “Dalton Laboratory Plan” Lestijdenvoorstel SG Nelson Mandela: 8.15-15.15 8.15-10.15: Vrije “Laboratory” of Vakkeuze 10.15-10.45:Pauze 10.45-11.45:Vrije “Laboratory” of Vakkeuze 11.45-12.15:Speciale activiteiten* 12.15-12.45:Groepsconferenties** 12.45-13.15: Pauze 13.15-15.15: “Laboratory” voor Praktijkvakken, LO, vaardigheidstraining, mentor, K&K-instructie, RT, Dyslexie, TOP, inhaalwerk, zorgbegeleding etc.) * “pupil assembly, special work, committee-meetings”. Gedurende dit half uur is er gelegenheid voor de docenten van een thema om te overleggen over de voortgang. ** Alle leerlingen van een niveau rapporteren aan een docent/coach/mentor, maar zij melden zich iedere dag bij een docent/ instructeur van een ander thema, zodat er een wekelijks verslag voor ieder niveau ontstaat voor ieder thema.

12 Op weg naar Dalton Het “Dalton Laboratory Plan” Leerling: Heeft een duidelijke en volledig contractenplan Maakt zijn/haar eigen keuzes in vakken Moet alle contracten binnen de periode afronden Krijgt daarna pas volgende contracten Kan eigen talenten optimaal ontwikkelen Omgaan met keuzes, vrijheid en verantwoordelijkheid Kan zich sociaal optimaal ontwikkelen

13 Op weg naar Dalton Het “Dalton Laboratory Plan” Naam: Maandcontract Basis Leerjaar 1 Klas: Weekcontract Thema: Dagtaak Wiskunde: Talen: Nederla nds Engels Frans Duits Science: Natuurk unde

14 Op weg naar Dalton Het “Dalton Laboratory Plan” Docent: Heeft een vast Laboratorium(lees:vaklokaal) Ziet in principe alle leerlingen Moet intensief communiceren met collega’s over: 1.Leerroute voor vak SLB Leerling 2.Leerplan voor hele schooljaar 3.Vaktaken, toetsinvulling, leerroute 4.Leerlingen 5.Special assigments “snelle” leerlingen

15 Op weg naar Dalton Het “Dalton Laboratory Plan” Roosters: Een lokaal wordt ingedeeld als “Laboratorium voor een Vak” Aan een lokaal worden “specialist”-docenten gekoppeld

16 Op weg naar Dalton Het “Dalton Laboratory Plan” Lokaal: In ieder lokaal zijn de “contracten” voor de verschillende niveaus opgehangen (digitaal?) Van iedere niveaugroep hangt er een Leerlingen- overzicht met Vaktakenbalk voor dat vak Leerling geeft na akkoord van docent hierop zijn voortgang aan

17 Op weg naar Dalton Het “Dalton Laboratory Plan” DLP Bulletinboard Ophangen in Laboratory Maandcontract Basis Leerjaar 1 Weekcontract Dagt a a k Maandcontract Basis Leerjaar 2 Weekcontract Dagt a a k Maandcontract Kader Leerjaar 1

18 Op weg naar Dalton Het “Dalton Laboratory Plan” DLP Bulletinboard THEMA: WISKUNDE Progressierapport Niveau: BasisKlas 1 Maandcontract Basis Leerjaar 1 Weekcontract Dagtaak Naam Leerling: …………………………… ……..

19 DLP Bulletinboard THEMA: WISKUNDE Progressierapport Niveau: BasisKlas 1 Maandcontract Basis Leerjaar 1 Weekcontract totaal Da g t a a k Gebruikt Bespaard Tekort Naam Leerling: ……………………………1 -4 3 -2 -5 4160 …………………………… 5 2 7 2 -31 -41 2 -3 6 140 …………………………… 1 -41 1 3 ……………………………

20 Het “Dalton Laboratory Plan” “Als de laboratoriumtijd niet voldoende is voor al het werk dat in het contract is opgenomen, moet enige tijd worden ingevoegd voor planning door de leerlingen. De eerste aanval op nieuwe problemen, “reference work”, “map drawing”, alles wat mogelijk moeilijk schijnt voor leerlingen of dat bepaalde gereedschappen of apparatuur op school nodig heeft, moet op school worden gedaan, de rest, literatuur, essays, stampwerk dat op school is uitgelegd, moet bewaard worden voor eventueel thuiswerk.” Op weg naar Dalton

21 Let’s Move on!


Download ppt "SG Nelson Mandela Op weg naar Dalton. Waar zijn we nu 2009-2010 Studiewijzers: frequentie = variabel vorm = verschillend per sectie/vak/docent gebruik:"

Verwante presentaties


Ads door Google