De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartelijk welkom bij de Ouderinformatieavond Leerjaar 1 van het

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartelijk welkom bij de Ouderinformatieavond Leerjaar 1 van het"— Transcript van de presentatie:

1 Hartelijk welkom bij de Ouderinformatieavond Leerjaar 1 van het
Corlaer College Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

2 Programma 20.00 uur: Opening en algemene inleiding
Welkom De eerste schoolweken 20.30 uur: Pauze 20.45 uur: In gesprek met de mentor. Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

3 Opening Dagopening uit: Oase Titel: Opgeblazen types.
Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

4 Kennismaking Introductieprogramma 1e week. Thema kennismaking.
Toneelvoorstelling over pesten. Testen. Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

5 Kennismaking Kamp leerjaar 1 Wanneer: 10, 11 en 12 oktober 2012
Waar: Veldhoven, De Buitenjan Doel: Verder kennismaken, leren samenwerken en omgaan met elkaar Wie: Alle leerlingen H/TL, A/H en A uit leerjaar 1, Begeleiding: alle coaches, onderwijsassistent, leerlingen uit bovenbouw, rector en afdelingsleider Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

6 Rooster leerjaar 1 1. Vakken (Ned, Eng, Dui, Fra, wis, te,
lo, tech, gd, mu, ha) 2. Thema’s (MNT en MMC) 3. Kwaliteiten / coachles 4. Inhaaluur / zelfstudie Atheneum ook het vak Wetenschapsorriëntatie (WON) Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

7 Begeleiding Coach met maximaal 23 leerlingen Gesprekken met coach
Kwaliteiten in Comprendo. Comprendo kent 5 vaardigheden Zelfstandigheid Samenwerken Reflecteren en evalueren Plannen en organiseren Onderzoeken Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

8 Testen VAS toets (0 toets Cito) – Gericht op taal en rekenbeheersing van leerlingen. Periode: week van 10 september Screeningstoetsen op dyslexie en dyscalculie – Periode: RT organiseert in reguliere lessen (september/oktober) Saqi toets: onderzoek naar schoolwelzijn van leerlingen Periode: week van 22 oktober VAS toets (1 toets Cito) – check of we het juiste niveau bereikt hebben Periode: week van 13 mei Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

9 begeleidingsgesprek Intern school:
Coachgesprekken met leerling (naar behoefte) Leerlingbespreking tussen docenten (3 maal per jaar) Prognosevergadering Overgangsvergadering Spreken met ouders: Coach (constant) 2 ouderavonden 2 spreekavonden Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

10 En als het niet goed gaat?
Remedial Teaching Leerling-begeleiders Orthopedagoog Vertrouwenspersoon J. Smit H. Scheafer C. Sytsma S. Oegema en B. van Ruitenbeek Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

11 Absentie Zorg- / opvanglokaal
Functie: plaats waar leerlingen opgevangen worden die te laat of ziek zijn. Geeft leerlingen die verwijderd zijn uit de les een time-out plaats. Bezetting: constant Beleid: Verwijderd uit de les: gele kaart Geoorloofd te laat: rechtstreeks naar de les, melden bij zorglokaal Ongeoorloofd te laat: rechtstreeks naar de les, na 3x oproep zorglokaal Absent medisch: verzuimkaart Absent overig: Verlofaanvraag en formulier via afdelingsleider. Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

12 Formulieren Bij zorglokaal Bij afdelingsleider

13 Overgangsnormen Indeling in 3 clusters Overige vakken . Talen
Nederlands Engels Duits Frans Thema’s MMC MNT Overige vakken Wiskunde Muziek Tekenen Techniek Handvaardigheid Lich. Opv. Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

14 Overgangsnormen Bij elk cluster 3 mogelijkheden:
A: De leerling voldoet aan de gestelde eisen B: De leerling voldoet niet aan de gestelde eisen C: De leerling voldoet in grote mate niet aan de gestelde eisen. Bevordering op huidig niveau is niet mogelijk Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

15 Overgangsnormen Cluster talen Talen
A: De leerling voldoet aan de gestelde eisen Talen Nederlands Engels Duits Frans Het voortschrijdend gemiddelde voor Nederlands én voor Engels is minimaal een 5,5. Tenminste 3 van de 4 talen voldoende B: De leerling voldoet niet aan de gestelde eisen 2 van de 4 talen zijn voldoende C: De leerling voldoet in grote mate niet aan de gestelde eisen Minder dan 2 van de 4 talen zijn voldoende Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

16 Overgangsnormen Cluster Thema’s
A: De leerling voldoet aan de gestelde eisen Tenminste 8 van de 10 thema’s zijn voldoende. MMC en MNT zijn beide gem. voldoende. Het voortschrijdende gemiddelde cijfer van alle verdiepingsopdrachten is voldoende. (Niet ath.) Thema’s MMC (5) MNT (5) B: De leerling voldoet niet aan de gestelde eisen 7 van de 10 thema’s zijn voldoende. MMC en MNT zijn beide gem. voldoende. C: De leerling voldoet in grote mate niet aan de gestelde eisen Minder dan 7 van de 10 thema’s zijn voldoende. Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

17 Overgangsnormen Cluster overig H/TL en Ath. 6 vakken voldoende.
A: De leerling voldoet aan de gestelde eisen H/TL en Ath. 6 vakken voldoende. H/A 5 vakken voldoende afgerond Wiskunde is voldoende. Overige vakken Wiskunde Muziek Tekenen Techniek Handvaardigheid Lich. Opv. (Godsdienst =H/TL) (WON = Ath) B: De leerling voldoet niet aan de gestelde eisen H/A zijn 4 vakken voldoende op H/T en Ath 5 vakken. C: De leerling voldoet in grote mate niet aan de gestelde eisen H/A minder dan 4, H/T en Ath minder dan 5 vakken zijn voldoende Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

18 Determineren Alleen A Bevorderd A Bespreekgeval Maximaal één B A B A B
Niet bevorderd Meer dan één B A C Eén of meer C’s Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

19 Opstromen Bevordering van H/TL 1 naar Havo 2:
Zie overgangsnormen op Havo cijfers. Daarna: overgangsnormen op TL cijfers om te bevorderen naar TL 2. Opstromen van H/Ath naar atheneum 2: Voor bevordering naar Atheneum voldoet de leerling in alle categorieën in ruime mate aan de gestelde normen voldoet. (categorie A+) Cluster talen Alle 4 talen voldoende. Voortschrijdend gemiddelde Nederlands is minimaal een 7,5. Cluster thema Alle thema’s voldoende. Voortschrijdend gemiddelde van alle thema’s is minimaal een 7,5 Leerling heeft minimaal 4 twee- of driesteropdrachten voldoende Cluster overig Alle 6 vakken voldoende Voortschrijdende gemiddelde van wiskunde is een 7,5

20 Rapport Rapport wordt 3 x per jaar meegegeven. Niet perse gebonden
aan periodes. Van belang is het voortschrijdend gemiddelde. Informatieavond Corlaer College 25 september 2012

21 Na de pauze C1a Mevr. Offermans C42 C1b Dhr. Sterk C43
C1c Mevr. Boerema C67 C1d Mevr. Nieuwerth C68 C1e Mevr. De Graaf C77 C1f Mevr. Hartman C57 C1g Dhr. Ykema C33 A1a Dhr. van Gelder C54 A1b Mevr. Damman C92 Informatieavond Corlaer College 25 september 2012


Download ppt "Hartelijk welkom bij de Ouderinformatieavond Leerjaar 1 van het"

Verwante presentaties


Ads door Google