De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV 13 juni 2009 Jaarverslag 2008. VDN 13 juni 2009 Jaarverslag 2008 bestuur & vrijwilligers VDN ‘Dit jaar is de positie van landelijke dansersvereniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV 13 juni 2009 Jaarverslag 2008. VDN 13 juni 2009 Jaarverslag 2008 bestuur & vrijwilligers VDN ‘Dit jaar is de positie van landelijke dansersvereniging."— Transcript van de presentatie:

1 ALV 13 juni 2009 Jaarverslag 2008

2 VDN 13 juni 2009 Jaarverslag 2008 bestuur & vrijwilligers VDN ‘Dit jaar is de positie van landelijke dansersvereniging VDN verankerd in de Nederlandse danswereld…’

3 VDN 13 juni 2009 Jaarverslag 2008 bestuur & vrijwilligers VDN Uitgangspunten Binding en samenwerking Dicht bij jou! Dansers als serieuze partij Samen staan we sterk

4 VDN 13 juni 2009 Jaarverslag 2008 bestuur & vrijwilligers VDN Hierna: de resultaten van 2008 Deze resultaten hebben we alleen dankzij de inzet van onze vrijwilligers & door samenwerking met onze partners kunnen bereiken!

5 VDN 13 juni 2009 Resultaten in 2008 bestuur & vrijwilligers VDN Groot bereik Versterkte zelfstandigheid Behartigde belangen Toegankelijkheid danssport vergroot Voordeelprogramma voor leden gerealiseerd Kwaliteitsimpuls aan wedstrijdcircuit gegeven

6 VDN 13 juni 2009 Jaarverslag 2008 bestuur & vrijwilligers VDN Groot bereik: Leden en niet-leden: community van 2.000 dansliefhebbers (8 mailingen/nieuwsbrieven) 500 dansscholen 86 wedstrijdorganisatoren Meer dan 12.000 bezoeken op www.danssporter.nlwww.danssporter.nl Samenwerking met Danceplaza

7 VDN 13 juni 2009 Jaarverslag 2008 bestuur & vrijwilligers VDN Versterking zelfstandigheid Financiële onafhankelijkheid gecreëerd → Contributie ingesteld, sponsors gevonden Focus op toegevoegde waarde: behouden en aantrekken leden → Nieuwe producten en diensten, m.n. introductie Danspas / VDN Voordeelprogramma Ruimte voor onafhankelijke dansersvereniging → NADB heeft besloten tot ontvlechting

8 VDN 13 juni 2009 Jaarverslag 2008 bestuur & vrijwilligers VDN Belangenbehartiging  Vele vragen van leden beantwoord  Bemiddeling voor leden 11 thema’s richting NADB aangegeven 1 thema onder de aandacht van wedstrijdorganisatoren  Adviezen onder aandacht breed publiek  Vertegenwoordiging dansers in ALV NADB  Vertegenwoordiging in NADB-bestuur

9 VDN 13 juni 2009 Jaarverslag 2008 bestuur & vrijwilligers VDN Toegankelijkheid danssport vergroot Introductie VDN Wedstrijdplanner: agenda van alle danswedstrijden in Nederland Paren geven zich via VDN op voor NADB- danswedstrijden

10 VDN 13 juni 2009 Jaarverslag 2008 bestuur & vrijwilligers VDN Voordeelprogramma voor leden gerealiseerd De VDN Danspas gelanceerd: ledenpas & voordeelpas Met 20 VDN Voordeelpartners: flinke kortingen op jurken, schoenen, foto’s, etc. 6 sponsors voor de Danspas: D-MixZ, De Danswinkel.nl, Matoré, The Dance Box, Charisma, DancePlaza.com

11 VDN 13 juni 2009 Jaarverslag 2008 bestuur & vrijwilligers VDN Kwaliteitsimpuls wedstrijdcircuit ‘Wedstrijd van het Jaar’ ingesteld Onderzoek kwaliteitscriteria wedstrijden uitgevoerd Infopakket voor organisatoren samengesteld 9 danswedstrijden geëvalueerd (met kans op cadeaubon van World-of-Dance)  5 basisrapporten  4 detailrapporten

12 VDN 13 juni 2009 Doorkijk 2009 bestuur & vrijwilligers VDN ‘… In 2009 zijn we een onafhankelijke dansersvereniging…’ Versterken band met huidige doelgroep wedstrijddansers Aangaan van meer en diepere samenwerkingsverbanden Werken aan een lokaal gezicht Uitbreiding van ons collectief voordeel Diepte-info voor instappers online Een nieuwe website beschikbaar Bevorderen kwaliteit dansprestaties En… het voortzetten van successen uit eerdere jaren (Wedstrijdplanner, Wedstrijd van het Jaar, …)

13 VDN 13 juni 2009 Aandachtspunten Bekendheid bij de doelgroep, stap tot lidmaatschap Basisinformatie over dansen online Techniek en inhoud van de nieuwe website (met content management) Lokaal gezicht Zorgpunt: Voldoende vrijwilligerscapaciteit, ook voor aansturing

14 ALV 13 juni 2009 Koers 2010

15 VDN 13 juni 2009 Koers 2010 ‘… De VDN bevordert dans en danssport. De VDN is een geliefde samenwerkingspartner, krijgt ook een lokaal gezicht en richt zich op meerdere doelgroepen.’

16 VDN 13 juni 2009 Koers 2010 Voorstel 1 Besluit: De VDN wordt omgevormd tot onafhankelijke landelijke vereniging van dansers met als doel het bevorderen van dans en danssport in Nederland. Naam: Vereniging van Dansers in Nederland (VDN)

17 VDN 13 juni 2009 Koers 2010 Voorstel 2 Besluit: a.De vereniging kent leden in categorieën A t/m Z; b.Mits dit juridisch mogelijk is wordt de specificatie van categorieën leden geregeld in een door de ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement. Anders wordt de specificatie in de statuten vastgelegd.

18 VDN 13 juni 2009 Koers 2010 Voorstel 3 Besluit: a.Het verenigingslidmaatschap kent een opzegtermijn van twee maanden, met een minimale lidmaatschapsduur van 1 jaar. b.De opzegtermijn wordt geregeld in een door de ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement.

19 VDN 13 juni 2009 Koers 2010 Voorstel 4 Besluit: Het aantal bestuursleden bedraagt vijf.

20 VDN 13 juni 2009 Koers 2010 Voorstel 5 Besluit: a.Jaarlijks wordt ten minste één ledenvergadering gehouden. Eén ledenvergadering vindt plaats vóór 1 juli. b.De inhoudelijke en financiële jaarverslaggeving vindt plaats binnen een half jaar na afloop van het boekjaar.

21 VDN 13 juni 2009 Koers 2010 Voorstel 6 Besluit: De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, bijdragen van begunstigers en overige op wettelijke wijze verkregen bijdragen.

22 ALV 13 juni 2009 Verkiezing bestuursleden

23 VDN 13 juni 2009 Aftredend en herkiesbaar: David Kramer (voorzitter) Kandidaat bestuurslid: Pim van Zanten Aftredend: Renée van Tulder Verkiezing bestuursleden

24 ALV 13 juni 2009 Financiële zaken

25 VDN 13 juni 2009 Financiële zaken Gevraagde besluiten: Vaststelling verslag 2008 Goedkeuring begroting 2010 Geen contributiewijziging Décharge van bestuur t.a.v. het gevoerde financiële beleid 2008 Benoeming kascommissie

26 ALV 13 juni 2009 Tot slot

27 VDN 13 juni 2009 Slimmerds gevraagd Vrijwilligers voor:  Bestuursfunctie (penningmeester)  Wedstrijdevaluaties  Advisering wedstrijdreglement .net programmeur Voor mensen met veel en weinig tijd Ruimte voor eigen ontwikkeling Aanmelding bij bestuurslid / vdn@danssporter.nlvdn@danssporter.nl

28 VDN 13 juni 2009 Met speciale dank aan: De sponsors: onze gastheer vandaag: Wensink Dance Masters

29 Sessie: ‘Topwedstrijden kun je maken!’

30 VDN 13 juni 2009 Top 5 pluspunten 1. Entourage/ atmosfeer 2. Verloop danswedstrijd 3. Informatie binnen wedstrijd 4. Aantrekkingskracht evenement/ Locatie 5. Muziek

31 VDN 13 juni 2009 Top 5 verbeterpunten 1. Condities in de zaal 2. Wedstrijdvloer 3. Verloop danswedstrijd 4. Informatie binnen wedstrijd 5. Muziek

32 Danswedstrijd van het Jaar 2008 - 2009

33 VDN 13 juni 2009 En de winnaar is… Uit evaluatie door 53 respondenten! Deelnemers gaven 4,33 sterren (van 5) Bezoekers zelfs 4,36! Compliment: ‘Organisatie vanuit het gezichtspunt van dansers opgezet’ Limburg Danst Met dank aan ‘De Danswinkel.nl’ voor sponsoring van de bokaal!

34


Download ppt "ALV 13 juni 2009 Jaarverslag 2008. VDN 13 juni 2009 Jaarverslag 2008 bestuur & vrijwilligers VDN ‘Dit jaar is de positie van landelijke dansersvereniging."

Verwante presentaties


Ads door Google