De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CPD Capita Selecta Juridische Ontwikkelingen NautaDutilh 24 januari 2012 Gaike Dalenoord, David van Dijk Erik Minderhoud, Chris Warner.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CPD Capita Selecta Juridische Ontwikkelingen NautaDutilh 24 januari 2012 Gaike Dalenoord, David van Dijk Erik Minderhoud, Chris Warner."— Transcript van de presentatie:

1 CPD Capita Selecta Juridische Ontwikkelingen NautaDutilh 24 januari 2012 Gaike Dalenoord, David van Dijk Erik Minderhoud, Chris Warner

2 Inhoud I.Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD) Gaike Dalenoord II.Garanties en zekerheidstructuren in faillissement David van Dijk III.De gewijzigde Leegstandwet; gemeentelijke interventie bij leegstand Erik Minderhoud IV.Fiscale actualiteit; recente ontwikkelingen BTW en Overdrachtsbelasting Chris Warner

3 I. AIFMD: Impact op de vastgoedsector Gaike Dalenoord

4 Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen “alternatieve beleggingsinstellingen”: ook vastgoed

5 Alternatieve beleggingen Type Subtypes Private equity Hedge funds Other Investments Real Estate Venture capital / durfkapitaal Development capital / Groeikapitaal Activists Long/Short Arbitrage Distress Commodities Art Antiques Cars Teak wood Etc. Examples Investment Development Infrastructure

6 Agenda Achtergrond AIFMD Scope en impact van de AIFMD Status en plan van implementatie van de AIFMD

7 Achtergrond I: Financiële crisis 53% drop between Oct. '07 and Mar. '09

8 Achtergrond II: Risicobeheersing The crisis led some to conclude that: “on the left side of the balance sheet there is nothing right; whilst on the right side of the balance sheet there is nothing left.”

9 Agenda Achtergrond AIFMD Scope en impact van de AIFMD Status en plan van implementatie van de AIFMD

10 AIFMD: Scope 1. Vergunning plicht, vrijstellingen, internationale werking 2. Eisen beheerder / bewaarder 3. Hefboomfinanciering, waardering

11 Vergunning en vrijstellingen Beheerder ˂ 500 miljoen of assets onder beheer (unleveraged) Beheerder ˂ 100 miljoen EUR of assets onder beheer (leveraged) De ‘minimis’ vrijstellingen: Verwachting: Veel vrijwillige onderwerping aan AIFMD 1.Vergunning plicht (AFM wordt toezichthouder): 2.* Informatie vereisten * Minimum aanvangskapitaal

12 Internationale werking Europees paspoort (vanaf juli 2013) Voor EU-beheerders van beleggingsinstellingen die aan professionele beleggers aanbieden. Geharmoniseerd derden landenbeleid (toekomst) Voor belegginginstellingen van buiten de EU Gefaseerde invoering: tot 2018 huidige Nederlandse beleid.

13 Beheerder Algemene beginselen Risicobeheer, liquiditeitsbeheer, belangenconflicten, beloning Organisatorische voorschriften Algemene beginselen, waardering en delegatie Transparantievoorschriften Jaarverslag, verstrekking informatie aan beleggers, rapportage

14 Lid 1beheerder zorgt voor passende, consistente procedure t.b.v. accuraat en onafhankelijk waarderen van de activa; Lid 3activa ten minste één maal per jaar waarderen; Lid 4 adoor beheerder zelf (mits functioneel onafhankelijk); of Lid 4 bdoor een externe taxateur (mits ingeschreven in wettelijk erkend beroepsregister of anders onderworpen aan beroepsmoraal; en lid7: mits gemeld bij autoriteit lid 10:de beheerder is verantwoordelijk voor de waardering, externe taxateur jegens beheerder aansprakelijk i.g.v. opzet of nalatigheid Waardering: Artikel 19 AIFMD

15 Bewaarder Onafhankelijk Rechtspersoon Taak: Ziet toe op de kasstromen en activa Contractueel aansprakelijk jegens de beheerder

16 Agenda Achtergrond AIFMD Scope en impact van de AIFMD Status en plan van implementatie van de AIFMD

17 AIFMD Status (timing)

18 Conclusies en vragen So much to do, so little time

19 II. Garanties in faillissement David van Dijk

20 Garanties bij faillissement huurder Toverformule huurovereenkomst Toverformule bankgarantie 403-verklaring

21 403 abstracte bank- garantie huurovereenkomst contra-garantie MOEDERVENNOOTSCHAP HUURDER BANK VERHUURDER

22 403-verklaring Schulden uit rechtshandelingen Art. 39 Fw.: rechtmatige huurbeëindiging

23 Voorbeeld zwakte 403 AANVANG HUUROVEREENKOMST OPZEGTERMIJN 3 MAANDEN EINDE OVEREENGEKOMEN DUUR 0210 EINDE HUUROVEREENKOMST FAILLISSEMENT HUURDER/OPZEGGING CURATOR

24 403 abstracte bank- garantie huurovereenkomst contra-garantie MOEDERVENNOOTSCHAP HUURDER BANK VERHUURDER toverformule

25 Aukema / Uni-Invest Toverformule werkt niet als curator opzegt o.g.v. artikel 39 Fw. (dan wel oplevering boedelschuld) Werkt wel in geval beroep verhuurder op contractueel beding

26 Abstracte bankgarantie 403 abstracte bank- garantie huurovereenkomst contra-garantie MOEDERVENNOOTSCHAP HUURDER BANK VERHUURDER

27 Conclusie Rechtspraak casuïstisch In beweging “Dubbel gestikt houdt beter”

28 III. De gewijzigde leegstandwet Erik Minderhoud

29 Leegstand als maatschappelijk probleem Leegstand neemt toe Slopen zal ook moeten Transformeren is lastig (Af-)waarderen is ook lastig Aantasting leefklimaat Huurbescherming Kraakrisico

30 Rol gemeente Gemeente voert de regie En is tevens bevoegd gezag bij het verlenen van omgevingsvergunningen En bevoegd gezag ten aanzien van structuurvisies en bestemmingsplannen

31 Rol gemeente (II) Leegstandbeleid (inventarisatie, maatregelen) Leegstandbeheer (overleg eigenaren, kandidaat-huurders, anderen) Aanpassen gronduitgiftebeleid (en grondprijzen ?) Aanpassen ruimtelijk beleid Bundelen kennis en verantwoordelijkheid

32 De gewijzigde Leegstandwet Leegstandverordening Melding leegstand Leegstandoverleg Leegstandbeschikking Verplichtende voordracht

33 IV. Fiscale actualiteit Chris Warner

34 Fiscale actualiteit: Overdrachtsbelasting Vrijstelling voor juridische fusie verruimd; Praktisch belang met name voor pensioenfondsen.

35 Fiscale actualiteit: BTW – jurisprudentie Don Bosco arrest EU Hof; Wijziging in het onderscheid tussen bestaand OG en bouwterrein / nieuw OG; Aanvankelijk puur fysieke beoordeling; nu speelt de intentie van partijen een rol; Praktische relevantie; besparen BTW over grondwaarde.

36 Fiscale actualiteit: BTW – jurisprudentie Vervolg op Don Bosco: wanneer is verbouwen vernieuwen? Gaat de intentie van partijen een rol spelen? Praktisch belang: BTW of OVB?

37 Fiscale actualiteit: BTW – jurisprudentie Is bemiddelaar belast bij aandelen- overdracht?

38 Tot slot: Vragen?


Download ppt "CPD Capita Selecta Juridische Ontwikkelingen NautaDutilh 24 januari 2012 Gaike Dalenoord, David van Dijk Erik Minderhoud, Chris Warner."

Verwante presentaties


Ads door Google